دانلود

فیلم پورن خارجی گروپ سکس کوس پارتی

0 views
0%

فیلم پورن خارجی گروپ سکس کوس پارتی

 

 

محل کارم تابلو بشم .
اینم پیشنهاد دوستم بود که عضو این سایت هست و منو مجبور کرد که بنویسم این ماجرار برای شما دوستان عزیز
من یه تاکسی تویوتا کمری فرودگاه امام دارم و هم ماشین و کارمو خیلی دوست دارم چون هر روز با دخترای جدید با چهرها و شخصیتهای جدید اشنا میشم و درامد خوبی هم داره سالن اصلی هم که همشه پر دافه و خدارو شکر از گشت ارشاد هم خبری نیست
همیشه هر دختری که از هیکل و صورتش خوشم بیاد دوست دارم باهاش صحبت کنم و تو جلسه بعد حتما سکس و…
از اونجای که اتفاقهای جالبی توی این دو سالی که وارد این حرفه شدم برام افتاده خواستم برای شما دوستان بنویسم که چه جوری شد که با همکار یکی از مسافر شخصی ام که خودش ایرانی ولی همکارش امریکای بود سکس کردم و یه 100 دلاری هم انعام گرفتم و هنوز بعد 3 هفته تو کونم عروسیه
اینم بگم که من یه دفتر خدمات کامپیوتری دارم و همیشه اتو کشیده با کلی عطر و اتکولون و موی درست کرده میرم سر کار ظهر ها کارم کامپیوتر هستش و شبهام فرودگاه چون شب گردی با ماشین رو و راه رفتن توی سالون فرودگاه رو دوست دارم.
چهارشنبه ساعت 11صبح بود که مسافرم اقای x با وایبر به من خبر داد که فردا 3 صبح از دبی بر میگرده منم مثل همیشه یه مسافر از شرکت ساعت 1 گرفتم و زود خودمو رسوندم فرودگاه و منتظر موندم تا مسافرم بیاد وقتی اومد دیدم این اقا با یه دختر 26 هستش که خیلی سکسی و کس هستش دوس

ت داشتم همونجا این دخترو بکونمش
اقای x گفت این خانم رو ببر به این ادرس اینم 50 تومن کرایت و از این خانم پو

ل نگیر رسوندیشم به من زنگ بزن منم گفتم

که ماشین نیست شما با ما بیاین ج

فتتون رو میرسونم که اقایX گفت این خانم از همکاراشون توی شرکت هستش و میترسه کسی باهاش باشه حتی من یه ماشین برای مسافر شخصیم گرفتم وسایل های دختر کردم تو صندوق و حرکت کردم

2از جایگاه تاکسی ها تا حرکت کردم این خانم به من با زبون فارسی و خیلی بانمک گفت: اسم شما چی هست منم یکم فکر کردم و گفتم اسم من هست ….. و هر دو ما خندمون گرفت یه چند کیلومتری از فرودگاه دور شدیم که احساس کردم این خانم منو هی نگاه میکنه چند بار توی اینه رو نگاه کردم دیدم بله از من چشم بر نمیداره داشتم نگاهش میکردم که یدفه به انگلیسی یه چیزی گفت که من دست و پا شکسته فهمیدم چی گفت ولی خودمو زدم به کوچه علی چپ و بعدش حالیم کرد که میخواد بیاد جلو بشینه زدم کنار اومد جلو کنارم نشست و من حرکت کردم دستشو گذاشته بود روی کنسول بین صندالیها و چند باری اتفاقی دستشو مالید به دستم که من نگاش میکردم و میخندیدم خلاصه طولانیش نکنم نتونست طاقت بیاره و به انگلسی گفت از من خوشش اومده و دوست داره با من سکس کنه منم که از خدا خواسته گاز ماشینو گرفتم بوردمش دفتر .داخل دفتر من همه چیز هست کلا بیشتر شبه اطاق هستش تا دفتر
رفتیم داخل در بستم و به اقای x زنگ زدم که رسوندمش نگران نباشه ( بنده خدا خیانت در امانت) . روسریشو ازش گرفتم بیچاره اصلا بلد نبود چه جوری باید روسری سرش کنه ولی هر کاری میکرد هم بهش میومد هم با نمک بود یه شیشه مشروب اسمرینوف کله قرمز داشتم که داخل دفتر قایم کرده بودم برای یه همچین روزی ازش پرسید

م که اونم همراهی میکنه که جوابش مثبت بود 2 تا پیک کوچیک خورد و دیگه ادامه نداد ولی من تازه دهنم مزه گرفته بود ازش خواستم پس

به پشت بخوابه میخواستم دیونش کنم تا بفهمه که هیچ کیری م

ثل کیر پسر تهرون نمیشه و بره برای دوستای امریکایش تعریف کنه که ایرانها چه کیرای خوبی دارن
شروع کردم به ماچ کردن و لب گرفتن ازش با یکی ار دستام سینه هاش میمالیدم با دست دیگم موهای قشنگشو ناز میکردم طفلکی خودشو در اختیاره من حشری گذاشته بود
شروع کردم به دراوردن لباساش اول مانتوشو در اوردم ولی یه دگمش گیر کرده بود که با عصبانیت و نفرت از این لباسهای کیری ایران مانتوشو در اورد که یه دگمش کنده شد و پرتش کرد رو زمین یه پیک اماده داشتم که سومیش بود رفتم بالا اومدم سراغش و کرستشو در اوردم وای که چه سینه های با دخترای زیادی خوابیدم ولی این یه چیزه دیگه بود سفت خوشگل و خوش فورم با یه رنگه مرمری و نوک شق کرده بهترین سینه های بود که تا حالا دیدم نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم داشتم دیونه میشودم پیکمو گذاشتم کنار رفتم به خوردن سینه هاش خیلی خوشمزه بود با ودکا هم که نور الا نور بود از شدت گرمای تنش پیراهن فرم فرودگام خیس عرق شده بود دیگه اه و نالش درومده بود که هی سرمو هول میداد پاین از سینه هاش خسته نمیشدم ولی گردنم داشت درد میگرفت انقدر فشار میداد رفتم سراغ کسش شرتشو خوش در اورد وای …. چی بگم که تعرف کردن که مثل دیدن نمیشه خیلی سفید بالای بهشتش که صاف نمیدونم با چی زده بود که نه زبر بود نه یه دونه مو داشت سریع رفتم و زبونم کردم توش یه کم عرق کرده بود ولی خوشمزه بود خودشم داشت کونشو میمالید نفهمیدم چقدر خوردم ولی سیر نمیشدم اومدم یه پیک بریزم که شیشرو ازم گرفت و ریخت توی نافش و من که خیلی برام تازگی داشت و تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم مثل یه جارو برقی همرو خوردم
دیدم بلند شد و منو حل داد روی جای که خودش بود تا اومدم لباسامو در بیارم دستامو گرفت و خودش با یه شهوت خاصی شروع به این کار کرد خیلی خو

 

ب بود مشروب دیگه اسر کرده بود منتظر بودم کیرمو بخوره که داشت شلوار پارچیمو جر میداد از رو با کیرم بازی میک

رد رفت سراغ دکمه و زیپ که داشت با ناز باز میکرد که من یدفعه زیپو دادم پایی

ن و با یه حرکت سریع شلوارمو در اوردم بی وجدان یه دفعه خندید خودم موندم که این دختر کس خوله چرا میخده؟! نیگا کردم دیدم حق داره من یه شورت مامان دوز دارم که خیلی بد رنگه یه موقع تو تاریکی اگر چیزی پیدا نکنم این همیشه دمه دسته شانس این بیچاره اون روز اینو پشیده بودم دیدم داره میخنده و کاری نمیکنه که کیرمو ازاد کردم و اوردم نزدیک صورتش اونم دست به کار شد یه 2 دقیقه نکشید که اب اومد و با فشار ریخت تو دهنش و صرفه میکرد که پریدم زدم پشتش که او کی شد و اب کیراره داد پاین و خورد و هرچی هم که رو صورت و دستش بود با کیرم خورد یه دسمال دادم سر وصورتشو تمیز کرد یه سیگار روشن کردم ازم گرفت خیلی قشنگ پک میزد وسوسه شودم ببوسمش که خودش اومد جلو یه پوک زد به سیگار بعد من یه لب ازش گرفتن دود داد تو دهن من بهترین دود اسانس داری بود که تو عمرم کشیدم
رفتم سراغ ودی و دو تا پیک رختم به سلامتی زدیمو رفتیم بالا دوباره کیرم داشت راست میشد صورت دخترم دباره گر گرفته بود من خوابدم زیر اونم روب خوابید و هم زمان برای هم ساک زدیم خیلی پایه بود مثل این جنده پولی ها نبود که فقط منتظر هستن ابت بیاد پولو بگیرنو خدا حافظ واقعا جفتمون داشتیم لذت میبوردیم
دیگه میخواستم بکنم تو بهشتش بلند شدم یه کاندم باز کردم گفت نیاز نیست من هیچ بیماری ندارم اگر تو هم سالمی بدون کاپوت کار کنیم که لذتش بشتره جفتمون قبول کردیم پاشو انداختم روی شونه هام شروع کردم سرش رو جا کردن و هی تلونبه میزدم توی این وضعیت کسش یکم گشاد بود و حرارت عجیبی داشت بلندش کردم و کیرم همینطوری تو کسش بود چسبوندمش به دیوار و کیرمو تا دسته جا کردم یه چند ثانیه ای همین طوری بودیم که چرخوندمش و سرشو دادم پاین پاهاشو به هم نزدیک کردم و حالا شده بود یه کس تنگ و داغ
کیرمو دراوردم که ابم نیاد بغلش کردم بردمش روی مبل خودمم جلوش زانو زدم شروع به خوردن کردم این دفعه اومدم شروع کنم کیرمو گزاشتن دمو سوراخ کونش و یه هول کوچیک دادم که دوزاریش تازه اوفتاد میخوام بکونم تو کونش نزاشت و رفت دست شوی فکر کردم نارحت شد ولی وقتی ازش پرسیدم گفت باید خودشو اماده

میکرد کاندومیو که اول باز کرده بوده کرد دهنش و با به ظرافت دخترانه خواسی کیرو کرد دهنش و کاندومو کشید منم سریع افتادم به جون

ه کونش کولی روغن خالی کردم تا جا بشه
خوابوندمش زیرم کیرمو گرفت تو دستای کوچولوش گذاشت دم سوراخش یکم تکون دادریز ریز کردم توش تا باز چند دقیقه عقب جلو کردم دیگه خسته شده بودم بدنم کشش نداشت نتونستن خودمو کنترل کنم خودمو ناخواسته ول کردم کیرم تا خایه جا شده داشت درد میکشد و لذت میبرد به من میگفت حرکت کن زود باش جرم بده بچه. منم دوست داشتم تو این وضعیت باشم و جونم نداشتم عقب جلو کنم فقط کیرمو شول و سفت میکردم و متوجه میشدم که کونش میگیره از کون قشنگش دراوردم بیرون و اون رو من خوابید دیگه صبح شده بود افتابم زده بود بیرون. داشت بالا پاین میشد رو من که گفت کونش دیگه طاقت سکس نداره و از جلو بکونمش کاندمو دراوردم.
گذاشتمش رو مبل و فیس تو فیس کردمش ابم داشت میومد بهش گفتم چی کار کنم که کمره منو گرفت و هموشو توش خالی کردم که واقعا تجربه خوبیه به همه دوست ان پیش نهاد میکنم فقط احتیاط کنن طرف حامله نشه
یه دو ساعتی لخت تو بغل هم خوابیدیم بعد رسوندمش جای که باید میرفت تو راه یه سیم کارت ایرانسل داشتم که مخصوص کس بازیم بود دادم بهش شمارم براش سیو کردم اونم موقع پیاده شدن یه لب 10 ثانیه ای جانه گرفت 100 دلارم بهم داد منم سریع برگشتم خونه برای استراحت ولی با این همه که توی تخت بودم خوابم نمیبرد از یه طرف سکس از یه طرف دیگه هم 100 دلاریه بعد این ماجرا دو دفعیه دیگه هم با هم سکس کردیم و هنوزم ایرانه از سکس باهم فکر میکنم اونم مثل من راضی باشه و بهترین سکسش باشه برای من که این بهترین سکسم بود امیدوارم قسمت همه دوستان مجرد بشه
و یه ببخشد در اخر از همه دوستان به خاطر غلطهای املایی و نگارش بدم

Date: January 17, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *