دانلود

فیلم پورن لز ترکیبی از کوس فرانسوی و آمریکایی

0 views
0%

فیلم پورن لز ترکیبی از کوس فرانسوی و آمریکایی

 

سلام.اولش بگم این داستان علاوه بر این که واقعیه طنز هم هست.خودم که هر وقت یادش میافتم کلی میخندم. من اسمم محموده.تو محل بهم میگن ماموت.به خاطر هیکل گنده ام.قدم

 

190 وزنم هم 140 کیلو.هیکل ورزشکاری ندارم.اما همینجوریش غولیم واسه خودم. یه از سر کار بر میگشتم خونه که دوستم غلام زنگ زد که یه کس پولی ردیف کردن.اگه دونگتو میدی تو هم بیا.گفتم باشه.تو کوچه خودمون بودم و هنوز در خونه رو وا نکرده بودم که راهه خونه رو کج کردم طرف خونه غلام اینا که سه تا کوچه باهامون فرق داش

 

ت.به سر کوچه نرسیده بودم که دیدم مادرم خرید کرده داره میره خونه.تا منو دید گف

ت بیا این خرت و پرتا رو بیار خونه.خلا

صه اون وسایلو خرت و پرتا رو بردم

خونه. تا از دست مادرم در برم یه نیم ساعتی طول کشید.دیدم غلام زنگ زد گفت ماموت کجایی دیوث!! این کسه میخواد بره.زود باش.گفتم الان میام و پیچوندم مادرمو جلدی رفتم خونه غلام اینا.زنگ

نزده در باز شد .از تو آیفون داشت کوچه رو دید میزد.رفتم بالا دیدم دختره معمولیه.قیافه و هیکله مالی نداره.اما عجب زبونی داشت!میخواست آدمو قورت بده

.اسمش سپیده بود.غلام و

 

دوستش مهدی حسابی کرده بودن و تو اتاق ولو شده بودن.جفتشون از جلو گاییده بودن.کس دختره ترو تمیز بود

اما دهن سرویسا از بس کرده بودن دا

غون شده بود.خوب چیزی بود.سینه هاش درشت بود.سایز 85 زود رفتمو لخت شدم و رفتم پیش دختره.تا منو لخت دید گفت یا خدا!! من به ای غول بیابونی نمیدم! گفتم بیخود کردی.اوفتادم روش و دستاشو گرفتم.داشت تقلای الکی میکرد و ادای تنگا رو در میاورد که کیرمو گذاشتم تو دهنش و گفتم زیاد غر غر نکن.بیا سیگار برگ بکش! همچین کیرمو میخورد انگار داره آبنبات میمکه.تا ته میکردم تو حلقشو در میاوردم.بعد از اینکه حسابی تو دهنش تلمبه زدم و کل کیرم تف مالی شد گفتم سینه هاتو بهم بچسبون .لای سینه هاش که داغ هم بود جلو عقب میکردم.نرم بود و ژله ای.وقتی لای سینه هاش جلو عقب میکردم زبونشو میزد به سر کیرم.بعدش رفتم پایین که کسشو بخورم اما دیدم غلام و مهدی حسابی داغونش کردن .رغبت نکردم.کیرمو مالیدم رو کسش.حسابی

 

 

حشریش کردم.کردم تو.سگی داشتم میکردم.کونو داده بود بالا و منم تند تند تلمبه میزدم که برق سوراخ کونش چشممو گرفت.از کسش د

ر آوردم و مالیدم به سوراخ کو

نش.خواستم بکنم تو دیدم دادش درومد که من به غلام و مهدی از پشت ندادم.زور نزن کونم تنگه نمیره تو.منم گفتم من میبرم تو.از کونش در آوردم دوباره کردم تو کسش.با انگشت شس

ت هم با سوراخ کونش بازی میکردم .به غلام اشاره کردم که یه چی بیاره کونشو لیز کنم.اونم رفت یه کم روغن سرخ کردنی آورد از تو آشپزخونه.!! خلاصه روغنو زدم به کونشو با هزار مکاف

ات کیرو تا نصفه فرستادم تو کونش که جیغش در اومد.میخواست در بره که محکم دستاشو از پشت گرفته بودم.یکم که گذشت دیدم خودش گفت د بکن دیگه دیرم شد.منم شرو کردم به کردن.آروم آروم سوراخش باز شده بود و منم سرعت کردنمو بیشتر کردم.بعد یکم تلمبه زدن آبم اومد و تا خواستم بکشم بیرون ریخت تو کونش.منم تنم لرزید و ک

 

یرمد تو کونش نگه داشتم تا کل آبم خالی شه.بعد که کیرم خوابید خودش یه فشار به کونش داد و کیرم در اومد.اون موقع بود که دیدم

یه لوبیا چسبیده به سر کیرم و

کل کیرم گهی شده!! حالم به هم خورد.بو گند میداد.گفتم کسافط یه دسشویی میرفتی قبل کردن.اونم گفت من که گفتم از کون نکن.گوش نکردی!دری وری بهش گفتم و رفتم دس

تشویی خودمو شستم.اومدم .

خلاصه یه ۳۰ تومن دونگ به غلام دادم و اونم ۹۰ تومن به سپیده داد و اونم خودشو شست تو دسشویی و لباساشو پوشید و رفت.یهو دیدم موبایلم چند بار زنگ خورده.دیدم مادرمه.اس داده کجایی بیا میخوایم شام بخوریم.منم از بچه ها خدافظی مردم و رفتم خونه .سر سفره نشسته بودم و به کون سپیده و لوبیا فکر میکردم که مادرم یه بشقاب قرمه سبزی گذاشت جلوم.که یهو حالم بهم خوردن عصبانی شدم و بشقاب قرمه سبزیو از بالکن پرت کردم تو حیاط.دیگه بعد از اون لب به قرمه سبزی نزدم :-))))) کصافط هم خودتونید ….

Date: January 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *