قرار زنانه پوش

0 views
0%

نوشین هستم .عشق خانم شدن و عاشق لباسای زنونه مخصوصا لباسای سکسی.هر و قت که تنها می شم لباسای زنونه می پوشم و آرایش و می کنمو حسابی یه خانم سکس می شم.اندامم خیلی زنونست. قدم 170 وزنم 70 و یه سینه سایز 75 دارم باسنم تپل و کمر باریک هستم.می خوام خاطره ازدواجمو براتون بنویسم. خیلیوقت بود که دنبال یه پسر خوب بودم که بتونم باهاش حال کنم و لی هیچوقت نمی تونستم به کسی اعتماد کنم. تا اینکه یه روز حشرم خیلی زده بود بالا توی چت با یه پسر خوب و خوشگل و خوش تیپ و خوش هیکل آشنا شدم. با هم صحبت کردیم . وب داد و دیدم که همون مردیه که من می خوام یه کیر 18 سانتی کلفت و خوشکل داشت. خلاصه نتونستم خودومو نگه دارمو قرار گذاشتم بیاد دنبالم. منم وسایلمو تو یه ساک جم کردم و رفتم سوار ماشینش شدم رفتیم خونش.اولش خیلی خجالت می کشیدم.ازش خواستم منو یکم تنها بذاره تا آماده شم.اونم رفتمن شروع کردم به آماده شدن.لباسامو در آوردم. قبل اینه برم سر قرار رفتم حموم حسابی شیو کردمو داخل کونمو با آب حسابی شستم تا مردم حال کنه.خلاصه یه شرت و سوتین توری مشکی پوشیدم و جوراب بلند ژله ای هم پوشیدم و کفش پاشنه 10 سانتی مشکی و از روش هم لباس شب پلنگی توریییییییی. بدشم حسابی آراییش کردمو کلاه گیس رنگ یخی گذاشتم خودمو تو آینه دیدم حسابی دیوونه شدم .بدش شوهرمو صدا زدم اومد. منو دید فهمیدم که از تعجب داره شاخ در میاره .حسابی حشری شد اومد بغلم کردو حسابی بوسو لب و…سینه هامو مالید و انگشت کرد داشتم دیوونه می شدم آخه از سیته خیلی حساسم. افتادم تو بغلش.همش می گفت تو محشرییییییاز هزار تا خانم بهتری و ….منم بلا فاصله رفتم سراغ کیرشدر آوردم گرفتم دستم وووووووووووووووووووووووووووووووووچه کیریییییییییییییخیلی بلحال بود فورا کردم تو دهنمو حسابی ساک زدم براش.داشت دیوونه می شد منو همینتورکیرشو می کردم تو حلقمحسابی خانم شده بودممنو بر گردوندو رفت سراغ کونمشورت مشکی لاکونیمو زد کنارو شروع کرد به لیسیدن داشتم از حشر می مردم.مثل زنای سکسی در اختیار مردم بودم.بعد با انگشتاش شروع کرد یه انگشتشو کرد تو خوب بود بعد دومین انگشت و سومین یکم سوختم ولی باید یه کاری می کرد که اون کیر کلفتش بره تومخلاصه آروم نوک کیرشو گذاشت رو سوراخم خیلس خوشحال بودمآروم کرد تو داشتم از درد می سوختم ولی از شدت حشر کیف می کردم همینتوری آروم در آورد و کر منم درد می کشیدمو ناله می کردم. تا اینکه یلحظه نفس نفس زدو حس کردم چیزه داغی ریخت تو کونم. مردم آبشو خالی کرد تو من. خیلی حس خوبی بود. دراز کشیدم اونم خوابید رو من و یکم بعد بلند شدیم و خودمونو تمیز کردیمو منو آورد خونمون. قراره بازم باهم باشیمو حال کنیم. داستاناشو براتون می نویسم. مرسسسسس بوسنوشته نوشین

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *