لذت سکس با دوست دخترم درحمام

0 views
0%

باسلامافشین هستم 36سالمه ومتاهل هستم ودوست دختری دارم به اسم مژده 18سالشه که چهارساله باهم دوست شدیم خیلی دخترخوبیه ولی لاغرهست و قد خیلی بلندی هم نداره اول تجربه دوست پسرگرفتنشه یعنی من اولین کسی ام که ازنظر عشق وهوس بازی واینا باهم آشناشده توکوچه وخیابون باهم آشناشدیم خاطرات زیادی باهم داریم ابتدامن سرصحبت های سکسی وهوس انگیز را باهش بازکردم حتی یه بار یک مورد ازسکس با خانمم را با گوشی موبایل فیلمبرداری کردم و براش بردم نگاه کرد خیلی خوشش می آمدبالاخره بسیارشیفته ومجذوبش شدم تابالاخره باهش شروع به سکس کردم تاحالا بارها باهش سکس کردم . حالا میخام یکی ازبهتریناش رابرایتان تعریف بکنم.پارسال کلید یه ساختمان دوطبقه باتمام امکانات دستم بود یه بار با مژده هماهنگ کردم که بریم اونجا سکس بکنیم ایشان قبول کرد و رفتیم من باخودم مشروب وپسته وتنقلات ومیوه وهمه چیز بردم ورفتیم درهای ساختمان راازداخل قفل ومحکم نمودیم وشروع به صحبت وعشق وحال کردیم هرکاری کردم مشروب نخوردگفت میرم خونه مادر وبابا میفهمندبالاخره منم زیاداصرارنکردم ولی من اینقدرمشروب خوردم که خییییلللی میزونم کرد لخت لخت شدیم شروع کردم به لب گرفتنش وتمام بدنش رالیس میزدم خیلی حال میدادسکس درحالت مستی فوق العاده برایم لذت بخش بود اینقدر حشری شده بودم بطوریکه مژده هم بادیدن من دیوانه شد وبرام ساک می زدرو زمین ورومبل وایستاده ونشته وخوابیده هیچکدامشان قانعم نمیکرد تایهویه فکری برام اومدچه فکری؟ رفتم سوراخ حمام راگرفتم وآب بندی کردم شیرسردوگرم رابازکردم تااینکه حمام هماننداستخرپرازآب شدشامپووصابون وهمه چی اونجا بود بردمش داخل حمام داخل آب ولرم وخودم راپرارزکف کردیم مثل ماهی لیزش کرده بودم کمرش رامیگرفتم ازدستم میپری چه حالی میداد داخل آب برعکس هم مژده روی من خوابید ومن زیر بودم اوکیرمن رو میخورد ومنم کسش راهمزمان لیس میزدم خیلی حشری شدم تا نهایتا ارضاش کردم ولی مشروب نمیذاشت من ارضابشم من حدودده دقیقه بعدازاوارضاشدم وقتی آبم اومد مژده خیلی میترسید میگفت به بدن من نخوره حامله میشم منم گفتم به جای اینکه بخوریش ازش میترسی مژده من الان هم یه ایراد داره باحالترین لحظه سکس کردن آب توسروصورت ودهان است که تا حالا برایم انجام نداده .این یکی ازبهترین سکس هام بوده یکی به خاطر لذت سکس درحالت مستی و دوم داخل آب وحمام .امیدوارم که لذت برده باشی .داستان کاملا واقعی بود.Afshin28051392

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *