لز من و سوگند

0 views
0%

سلام اسم من سحر . من 25 سالمه عاشق لزم ولی به این معنا نیست که مثل لزبیان از سکس با مرد بدم بیاد.تا حالا خیلی لز داشتم چه با دوستام چه با غریبه اما اولین لزم بر میگرده به دوران دبیرستان. فقط قبل داستانم بگم من یه آرشیو بزرگ از لز های خودم و کلیپ های لز دیگه دارم و دارم آرشیومو بزرگش میکنم اگه دختری خوشگل و با شخصیت هست برا لز پی ام بده یا آقاییونی که احیانا لز دوست دارن میتونم تو یاهو با من در رابطه باشن و در عوض دادن کلیپ لز برای آرشیوم فیلم های لز منو بگیرن. من از سال 88 با یکی از دوستام یه خونه اجاره کردیم اولاش فقط هرزگاهی با هم لز داشتیم اما کم کم دیدیم پایه لز زیاده چون باباش وضعش خوب بود همون خونرو خرید و البته منم کمی تو اون خونه باش شریک شدم. و کم کم کارمون رونق گرفت و یه اکیپ 18 نفره شدیم خونمونم شده بود یه مکان امن برا لز با بچه های باحال و پایه تا اینکه امسال رفت خارج از کشور و چون من نمیتونستم خودم بچرخونم فعلا بی خیال کارمون شدیم . اولین لزم بر میگرده به دوران دبیرستان با اینکه من از اون موقع لزو دوست داشتم ولی اصلا تو رفتارم نشون نمیدادم همین الانم جز اکیپمون کسی نمیدونه من لز میکنم. یه رو زنک تفریح من حالم بد شده بود و رفتم دستشویی اولش که وارد دستشویی مدرسه شدم دیدم چون صدایی نمیاد گفتم حتما کسی تو دستشوییا نیست برا همین بدون اینکه جک کنم در یکی از دستشویی هارو وا کردم که یهو نفهمیدم چی شد یه صدای جیغ وحشتناک اومدو من ترسیدم رفتم عقب بعد از چند ثانیه دیدم سوگند که از بچه های سال سوم بود و چون تو محلمون بود باش رفیق بودم اومد از دستشویی بیرون. رنگش پریده بود تا اومدم بش بگم ببخشید دیدم یهو زد زیر گریه زاری و اومد تو بغلم با هم نشستیم گوشه حیاط جایی که زیاد دید نداشت بش گفتم چی شده سوگند گفت که هروقت پریود میشه اعصابش به هم میریزه و وقتی بش شوک وارد میشه میزنه زیر گریه زاری و دست و پاش شل میشه. یه دونه بوسش کردمو ازش معذرت خواهی کردم اونم منو بوس کرد امودم پاشم برم سر کلاس که بم گف ت نرو سحر بش گفتم چرا گفت بت احتیاج دارم گفتم چی شده سوگند گفت دوس پسرش باش خونشون قرار گذاشته و بزور کردتش و پردشو زده اونم هم از لحاظ روحی به هم ریخته هم تنها شده من دیدم که موقعیت جون میده برا اولین لزم بش گفتم نترس من جاشو برات پر میکنم اونم اولش فکر کرد شوخی میکنم بعد که دید جدیم خوشحال شد حیوونی بدجور کمبود محبت داشت یه کم از سوگند براتون یگم قدش بلند بود پوست سفیدی داشت کونش زیاد تپل نبود اما سینه های خوبه توپرو سکسی داشت و در کل خوشگل و جذاب بود اما خنگ و ساده بود و احساساتی. خلاصه گذشت و ما با هم خیلی صمیمی شدیم و حرف زدنامون با هم خیلی راحت شده بود. یه روز مادربزرگم فوت کرد و مادر و پدرم رفتن شهرستام و بم گفتن که تا شب نظافت چیه خونمون میرسه خونه. بعد از رفتنشون من به سوگند زنگ زدم گفتم خونمون خالیه اونم با یه لحن خاصی گفت تو که نمیخوای پردمو بزنی منم دیدم میخاره گفتم نه عزیزم فقط ترو تمیز بیا برگشت گفت یعنی چی که من خدافظی کردمو قطع کردم چون میدونستم دختر ساده ایییه. خلاصه اومد و خوشگل کرده بود منم قبل اومدنش یه صفایی به خودم داده بودم. اومدو نشستیم با هم به بگو بخند من همش رو مخم بود چجوری شروع کنم باش بش گفتم سوگند حوصلمون سر رفت بریم فیلم ببینیم گفت باشه. رفتیم نشستیم به فیلم دیدن وسطاش بودیم مامانش زنگ زد رفت بیرون از اطاق که باش صحبت کنه من یه صفحه فیلمای لز فوق الهاده گذاشتم رو دکستاپم وقتی اومد تو اطاق بش فتم کی بود گفت مامانش منم گفتم پس تو بشین ادامه فیلمو ببین منم برم یه زنگ به مادرم بزنم و رفتم از اتاق بیرون. رفتم رو تخت مادرم دراز کشیدم یه نیم ساعتی گذشت دیدم صدام نمیکنه فهمیدم داره فیلمارو میبینه هیچی نگفتم تا که اومد تو اتاق خودمو زدم به خواب اومد بغلم نشست یه کم با دستام بازی کرد نو بینیمو یه بوس کوچولو کرد ولی بازم خودمو به خواب سنگین زدم اومد بغلم دراز کشید باد نفسش به صورتم میخورد نفساش میلرزید یه کم با موهام ور رفت دید خوبم یهو کسشو بم مالوند دو دقیقه صبر کرد دوباره مالوند و یه دستشو گذاشت روسینم اپمو زد بالا منم از قصد سوتین نپوشیده بودم و اونم شروکرد با لیس زدنم رفت پایین به سمت کوسم که من چشامو واکردمو گفتم عشقم چیکار میکنی بنذده خدا هول کرده بود چی بگه پته پته میکرد که رفتم بغلش کردمو یه لب ازش گرفتم چه حسه خوبی بود دگ اصلا ازمون صدا در نیومد همو لخت کردیم همینطوری که از هم لب میگرفتیم کس سینه ی همو میمالوندیم بش گفتم تو که پرده نداری میخوای بت حال بدم اونم قبول کرد خوابوندمش لایه پاشو واکردم با سه تا انگشم می کردم تو کسش و با زبون بالاشو لیس میزدم به حالت 69 اونم داشت از شدت حال غش می کرده جیغ میزد دیگه داشت از زبون زدن خسته میشدم که به ارگاسم رسیدو محکم کونمو فشار داد بعدش دوتایی رو هم خوابیدیمو یه کم مالوندیم همو بعدش پا شدو رفت برا اولین لزم با اینکه خودم زیاد حال نکردمو طولانی نبود ولی باز خوش گذشت بهم فقط حیف دیگه پیداش نکردم تا یه فیلم ازش موقع لز بگیرم. اگه دوست داشتین نظر بدید من خیلی لز داشتم .ولی این اولیش بود ببخشید اگه بد نوشتم منتظر نظراتتون هستم بووووسنوشته saharnaz25

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *