دانلود

لز کوس سفید با فیلم سوپر

0 views
0%

 

لز کوس سفید با فیلم سوپر

 

 

سلام.
من نیمام ۱۹ سالمه و اهل کرجم.
اول بگم که علاقه خاصی به پاهای خانوما و فوت فیتیش دارم و دوس دارم برده خانوما باشم.البته نه هر خانومی بالاخره هرکی یه معیار هایی برا خودش داره.
قدم ۱۷۸ و وزنم ۶۰ ورزشکارم و قیافمم معمولیه.البته خیلی میگن خوشگلی و بیبی فیسی و این داستانا اما از نظر خودم معمولیم.تا حالا با چند تا زوج بودم و یکی دوتایی هم میسترس خانوم داشتم که الان میخوام خاطره اخرین سکس سه نفرم با یه زوجو براتون بذارم و اگه استقبال شد و خواستین قبلی هارو هم میذارم.
از همین سایت به یه زوج اشنا شدیم و پیام دادن و همیدیگرو معرفی کردیم و بعد از اوکی شدن قرار شد حضوری یجا همو ببینیم که از نزدیکم اگه مورد قبول هم بودیم دیگه برنامه رو بچینیم (خیلی دارم خلاصه نویسی میکنما)
خلاصه اوکی شد و بعد از قرار حضوری تو پارک و بعد تقریبا یه ماه قرار شد برم خونشون.
منم رفتم و چون اولین بارمم نبود استرسی نداشتم و راحت رفتم ولی اونا اولیت بارشون بودـ
درو وا کردن و سلام علیک کردیم و نشستیم میوه خوردن و اونا مشروب خوردن ولی من چون نمیخورم نخوردم.اونام چون اولین بارشون بود فک کنم خوردن که راحت تر باشن و استرس و اینا نداشته باشنـ
تاجایی که یادمه خانومشون با یه تاب و دوامن کوتاه بودن و اقاشونم شلوارک.
خلاصه کم کم اهنگ گذاشتن و رفتیم تو اتاق که اماده شیم برا سکس و زن و شوهر شروع کردن رقصیدن و لب گرفتن و کم کم لباسای همو در آوردن منم نشسته بودم رو تخت و اجازه دادم که راحت باشن و اولین تجربشون بدون استرس باشه و هروقت اماده شدن منم وارد شم ولی لباسام در اورده بودم و فقط یه شورت تنم بودـ
خلاصه کم کم همدیگرو لخت کردن و فقط شرت تنشون بود و میرقصیدن که خودشون دست منم گرفتن و کم کم کشیدن وسط.
بعدش من پیشنهاد دادم که بریم رو تخت و شروع کنم ماساژ دادن خانوم و یواش یواش امادش کنم و تحریکش کنم برا سکس (چون فقط رضایت و لذت خانوم برا شوهرش خیلی مهم بود و نمیخواست اذییت بشه یا تو عمل انجام شده قرار بگیره ) خلاصه خوابیدن رو تخت شوهره نشست خانومه دراز کشید و شروع کرد برا شوهرش ساک زدن و خوردن و منم اروم اروم شروع کردم ماساژ دادن و جاهای حساسو بیشتر تحریک میکردم مث اطراف سینه از پشت و پشت کمر و گودی کمر و اروم اروم پاها و اومدم اطراف کس رو با دستم که روغنی بود میمالیدم و خانوم برا اقا ساک میزد و هرازگاهی یه اه ریز میکشید که به من نشون میداد دارم کارمو درست انجام میدم.اطراف کسو حسابی ماساژ دادم و با صورت رفتم پایین و اول نفس عمیق میکشیدم که گرمای نفسم بخوره به کسش و بیشتر تحریکش کنه.بعد اروم زبون کشیدم لای کسش که اهش بلند شد و با زبون دور سوراخ کونش میچرخوندم و از رو کسش رد میکردم و میک میزدم و با زبون میکردمش که دیگه حسابی صدای اخ و اوخش بلند شده بود.
گفتم بچرخن و رو کمر بخوابن و پاهارو از هم باز کردم شروع کردم به خوردن و انگشت تو کس کردن و عقب و جلو و خانوم فقط بلند اه میکشید … حسابی خوردم و انگشت کردم که دیگه اماده اماده بود.کاندومو ورداشت کشیدم رو کیرم و یهولیس حسابی کسو زدم و رپسر کیرمو گذاشتم رو کسش و اروم میکشیدم روش که حسابی تشنه بشه و چن باری کشید و اروم فشار دادم تا سرش اومد بره تو کشیدم بیرون و دوباره همینحوری چند بار که اه و اوهش دیگه تبدیل به ناله های شهوتناک شده بود و یهو فشار دادم تا ته تو کس که اهه بلند کشید و اه و شروع کردم اروم تلمبه زدن و کامل در میاوردم دوباره میکردم تا ته تو با ضربه و خانووووم فقط اه میکشید و جوووون میگفت.بعد چن دیقه من درآوردم شوهرش کرد تو کوسش و من شروع کردم به لیس زدن و کسش و سوراخ کونش و کیر شوهرش توش و خانومش دیونه وااار اه میکشید.
بعد دوتایی اروم گذاشتیم دم کسش و ارون اروم عقب جلو میکردیم و خانومش دیگه ناله های حشری میکرد و جفتمون در آوردیم و شروع کردن به لب گیری و منم دوباره رفتم پایین سراغ کس لیسی و حسابی خوردم و پاهاشو گذاشتم رو شونم و دوباره شروع کردم با کیر میکشیدم رو کسش و باز یهو با ضرب کردم تا ته تو کس و یه اههههههه بلند کشید و پشت بندش جون و من شروع کردم اروم تلمبه زدن و خوردن سینه و تلمبه های محکم و کشیدم بیرون چند بار تا ته کردم تو کسش و ابمو خالی کردم تو کاندوم.
بعد شوهرش شروع کرد به کردن و من از اتاق رفتم بیرون سمت دسشویی و خودمو شستم و اومدم.و قرار شد من برم و تنهاشون بذارم که هم سکسشونو دوتایی ادامه بدن و هم راحتر درمورد اولین تجربشون صحبت کنن..
ببخشید اگه بد نوشتم چون خاطره بود و مث خیلی از داستانا از رو تخیلان و اب و تاب و اینا ننوشتم.
اگه دوس داشتنی بگین تجربه بردگی برا زوج و سکسای سه نفره و بردگی خانومامم بذارم.

Date: July 6, 2019

One thought on “لز کوس سفید با فیلم سوپر

 1. سلام
  اون خانم که تنها دراز کشیده توی روی تخت
  دنباله شخصی رازدار ومورد اعتماد باشه
  ارضا تضمینی کنه تماس بگیر
  سن 33سال دارم
  عکس التم بیا واتساپ ببینه
  راضی بود تماس بگیره
  09050595040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *