ماجراجویی من و فاطمه

381
Share
Copy the link

سلام دوستان امیدوارم حال همتون خوب باشه این داستانی که میگم کاملا راسته خداشاهده فقط نام هاعوض شده۱۷سالم بود دوست دختری داشتم به اسم فاطمه بینیش عملی بوداون پیش دانشگاهی بود بعدیکسالی باهام بود که فقط ۴باری اومده بود پیشمو خلاصه خیلی خوشش میامد باهام سکس کنه یبار گفت امیرخودت میدونی توخونه خیلی بهم گیرمیدن نمیذارن بیام بیرون یه فکری بکن منم گفتم قرص کلنازپام بهت میدم بده بهشون بیااول گفت نه میترسمو تااینکه بلاخره راضیش کردم بهش قرص دادم قرار شد شب خبرم کنه برم دنبالش خونشون هست چند خیابون پایین ترما که خبری ازش نشد منم ساعت۳شب خوابیدم صبح دیدم یکی هی زنگ میزمه ازخواب بیدارم کرد که دیدم فاطمس گفت امیر بخدامهمون داشتیم منم گفتم واسه خودت فیلم بازی کو گفت امشب بهشون میدمش خلاصه شب شد ساعت۸بود گفت امیر مادرم خوابید گفتم چرا دروغ میگی گفت بخدا همیشه ساعت ۸قرص میخوره پزشک واسش تجویز کرده گفته فاطی یکی از قرصاروبده یه دونه کلنازپام بهش دادم خلاصه داده بود بقیه خانوادش شب شد نزدیک ساعت۲بود رفتم باپا اوردمش که خیلی ترسیده بود اوردمش خونه ترسش شکست حشری شد گفت قربون او بدن ماهت برم اخه بدنسازی کارمیکنم لخت شدیمو حسابی ازش لب گرفتم بعد دوتایی دراز کشیدیم لاله گوششو خوردم وقتی تکون میخورد بعد گردنش بعد ممه هاش که مثل انار بودن بعد رفتم سراغ کصش وقتی خوردم تکون میخورد یسره که قشنگ کصش خیس شد گفت امیر بکنممممممم اومدم جرم بدیییییی منم روغن بچه رو اوردم حسابی کیرمو چرب کردم روبه پشت خوابوندمش پاهاشو گذاشتم رو شونم رفتم روش قشنگ گذاشتمش توکونش گفت اییییییی امیر جر خوردم یکم وایسا کونم جاباز کنه ایییییییی چه کیر کلفتی داری کثیف منم گفتم توم کونت واسه خودم ساخته شده عشقمممممم گفت امیر اروم اروم بکن وقتی داشتم میکردم گفت اه اه اه بعد چشاشو بسته بود بایه لحن ارومی گفت منم یه سره نگاش میکردمو حشری تر میشدم یه ۱۰دقیقه ای شد گفت سگی بکن منم کیرمو دراوردم سگی وایساد قشنگ گذاشتمش توش مو سرشو گرفتمو کردم گفت سکس خشنو دوس دارم خشن رفتار کو منم یسر موی سرش کشیدمو کردم تند ترش کردم که گفت اقایمم بکنننننن تند بکن ایششششش منم جوری کردم که یسر صدایه بزرگ میداد گفت ایششششش امیر داره میاد تند ترررررررر پارم کن سگگگگگگ منم جوری ابمو کردم توکونش که دوبار رفت دستشویی خداشاهده کامل واقعیه ممنون که داستانمو خوندید نوشته امیر11

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *