دانلود

مادر خونده حشری دلش کیر بزرگ میخاد

0 views
0%

مادر خونده حشری دلش کیر بزرگ میخاد

سلام خدمت شهوانیای عزیز
این داستان کاملا واقعی هس و اولین داستانم هس دارم مینویسم فقط بخاطر بعضی جزئیات اسم هارو تغیر دادم

اسم من علی هس بدن خیلی سفیدی دارم و عاشق کون دادن و همچنین کیر وقتی 7یا8سالم بود بهم میگفتن تو پوستت زرده ولی من اون موقع ها برام مهم نبود االان 25سالمه داستانی که براتون تعریف میکنم برای زمانی هست که 14یا15سالم بود من یه پسر عمو دارم به اسم مهدی که که یک سالی از من کوچیکتر بود من برای یکی از شهرستان های جنوب کشور هستیم منو پسر عموم از بچگی با هم بودیم و بزرگ شدیم دوستای خوبی برای هم بودیم

شهرستان ما زمین کشاورزی و مخصوصا باغ زیاد داره و بیشتر مردم مشغول زمین کشاورزی و باغ هستن مخصوصا هم پدر من هم عموم هر کدوم جداگانه یه جایی از شهر باغ داشتن و بیشتر روزها مشغول بودن و کل اقوام و فامیلمون هم داخل همین شهر هستن بیشتر مامانم خونه فامیلامون میرفت و منم وقتی از مدرسه تعطیل میشدم کلا سرگرم بازی اینجور چیزا میشدم.

زمانی که 13یا14سالم بود مهدی یه سی دی بهم داد گفت فیلم سوپره منم برای اولین بار بود میخواستم اینجور فیلم هارو ببینم کنجاو بودم ازش گرفتم رفتم خونه تنهایی دیدم و از اون موقع جق زدن رو یاد گرفته بودم تا اینکه کم کم با پسر عموم نگاه میکردیم و اون دست میبرد داخل شلوارش جق میزد منم همینجور برای خودم جق میزدم این جق زدنای ما همینجور ادامه داشت تا یه روز که داشتیم فیلم سکس نگاه میکردیم و جق میزدیم پسر عموم گفت بیا کونمو کمی با دست بمال تا ابم بیاد منم از خدام بود و شروع کردم کونشو سوراخشو از رو شلوار مالیدن و بعد ابش اومد بعد مدتی یه روز خونه پسر عموم بودیم کسی خونشون نبود بهش گفتم میخوای ماساژت بدم اونم گفت اره و به روی شکم خوابید منم نشستم روی رون های پاش شروع کردم مالش کمرش دادن همینجور ادامه دادم تا رسیدم به کونش و شروع کردم ماساژدادن اونم ساکت بود داشت از ماساژ من حال میکرد همینجوری که کونشو ماساژ میدادم اروم اروم شلوارشو میکشیدم پایین ولی شرتش هنوز پایش بود و پسر عموم هم ساکت هیچی نگفت و شلوارشو تا زانوش کشیدم پایین پسر عموم هم یه بدن لاغر و رونای کوچیکی داشت که من برعکس اون بودم شلوارشو که کشیدم پایین برگشتم باز شروع کردم کونشو ماساژ دادم که کیرم سیخ شده بود بعد اومدم نشستم رو کون پسر عموم و کمرشو مالش میدادم تا بتونم کیرمو روی کونش بمالم یک دقیقه دیگه ماساژش دادم و اروم دراز کشیدم رو پسر عموم و از پشت بغلش کردم خیلی حس خوبی برام داشت چند دقیقه ای کیرمو رو کونش عقب جلو کردم که شهوتم زد بالا ولی چون خیلی وقت نبود جق میزدیم ابم نمیوند به پسر عموم گفتم حالا نوبت تو هس ماساژم بدی اونم قبول کردمن روی شکم دراز کشیدم پسر عموم اومد روی کونم نشت منم هیچی نگفتم و شروع کرد ماساژ دادن اینقدر خوب ماساژ میداد که بدنم حال اومد بهش گفتم کونم هم ماساژ بده اونم بدون هیچ حرفی کمی اومد عقب روی زانوهام نشت و اروم فقط شلوارمو کشید پایین و شروع کرد ماساژ دادن که کیرم زیرم سیخ شده بود داشت بهش فشار میوند بعد چند دقیق همینجور که شهوتم داشت زیاد میشدبه پسر عموم گفتم شرتم هم بکش پاین اونم زود کشید پایین و لمبرای کونم رو ماساژ میداد که یه لحظه لمبرای کونمو که از هم باز کرد سوراخ کونمو دید بهم گفت علیی عجب کونی داری سوراخت خیلی سفیده الان هم کونمو داخل حموم نگاه میکنم هنوز که هنوزه سفیده.
همینجور که نگاه کونم میکردو ماسازژ میداد بهش گفتم مهدی کیرتو بکن تو کونم اون گفت االاااان بعد لمبرای کونو از هم باز کرد یه تف انداخت رو سوراخم و بعد لمبرای کونمو بهم ماساژ داد تا خیس بشه کیر پسر عموم حدود 15سانتی میشه ولی سر کیرش بزرگ رو به بالا بود که من دوست داشتم باید عرض کنم که بقیه میان داستان میزارن که با هم لب گرفتیمو برای هم ساک زدیم از اینجور چیزا خوشم نمیومد ولی الان خیلی دوست دارم یه ادم مطمئنی پیدا کنم هر کس میتونه بیاد شیراز یه سکسی باهش انجام میدم کا تمام اب کمرشو تا چند بار میتونم براش خالی کنم با

از بحث دور نمیشم خلاصه پسر عموم کیرشو گرفت گزاشت در سوراخ کونم بعد دراز کشید روی من چند بار فشار داد منم بار اولم بود که میخواستم کون بدم بخاطر همین بلد نبودم سفت میگرفتم کیرش داخل کونم نمیرفت یه لحظه از روی من بلند شد یه تف دیگه انداخت باز کیرشو گزاشت رو سوراخم باز دراز کشید روی من تا دراز کشید کیرشو فشار داد سر کیرش رفت داخل که دردی عجیبی تا کمرم گرفت حس کردم تا کمرم جر خورد از زیرش در رفتم گفتم قلت کردم نمیخوام بدم اونم کیرش بلند شده بود شروع کرد التماس کردن که بزار لاپایی بزنم منم قبول کردم اونم شروع کرد لاپایی که گفت ابم چیکار کنم منم گفتم نمیدونم بعد چند لحظه دیدم بلند شده ابشو همش ریخت لای کونم که خیلی بهم حال داد من که عاشق کون دادن شده بودم تو فیلم سوپر میدیدم کیرشونو میکنن داخل منم دوست داستم پسر عموم کیرشو کنه داخل کونم بخاطر همین هر وقت دست شویی یا مخصوصا حموم میرفتم خودمو مرتب انگشت میکردم که یه بار خیار از داخل اشپزخونه برداشتم که به کلفتی انگشت شصت بود با خودم بردم داخل حموم اول خودمو انگشت کردم بعد یه خورده شامپو ریختم کف دستم و مثل جق زدن شرو کردم با خیار ور رفتن و یه کمی هم شامپو زدم به سوراخمو کمی انگشت کردم که سوراخم کمی میسوخت بعد خیار رو شروع کرددم داخل کونم کردن اول کمی سخت رفت ولی بعد راحت جلو عقب کردم که خیلی بهم حال داد تا دیگه گفتم الان کونم اماده کیر هست منتظر شدم تا یه روز که خونمون خالی شد به پسر عموم گفتم و زود اومد خونمون تا بهش جریانو گفتم خوشحال شد رفتیم فیلم سوپر گزاشتیم کیرمومن که سیخ شد بهش گفتم شروع کنیم اونم گفت باشه من دراز کشیدم اونم شرو کرد شلوارمو با شرتم کشید پایین زود یه تفی انداخت روی سوراخ کونم منم بهش گفتم کیرتو تفی کن تا خواست تف بندازه رو کیرش بهش گفتم بزار خودم اینکارو کنم منم یه تف انداختم کف دستم و شرو کردم براش جق زدن گفتم حالا بکن داخل اونم کیرشو گرفت گذاشت رو سوراخم بعد روی من خوابید پسر عموم بخاطر اینکه لاغرو سبکه بهم فشار نمیومد روم که دراز کشید کمی کیرشو فشار داد تا سرش رفت داخل باز کونم بد درد گرفت که زود از زیرش بلند شدم گفتم درد میگیره بهش گفتم یه کاری میکنی گفت چی گفت کیرتو بزار رو سوراخ کونم روی من دراز بکش تا خودم ببینم میتونم کنم داخل اونم قبول کرد منم لاپایی دیگه دوست تداشتم میخواستم هرطور شده کیرشو بکنم داخل کونم اونم کیرشو گزاشت در سوراخم روی من دراز کشید منم اروم اروم کونمو تکون میدادمو اروم اروم میاوردم بالا که دیدم داره سر کیرش میره داخل ولی درد نداره که خیالم راحت شد همینجور که ادامه میدادم زره زره کیرش میرفت داخل کونم سرش که رفت داخل کمی کونم درد گرفت که بهش گفتم تکون نخور دردم میاد اونم فقط اطاعت میکرد وقتی دردم اروم شد کمی کونمو اوردم بالاتر که سر کیرش کلا رفت داخل که دیگه تنه کیرش کوچیک بود کمی دیگه کونمو اوردم بالا و کیرش کلا رفت داخل به پسر عموم گفتم صبر کن وقتی گفتم جلو عقب کن اونم وفقط اطاعت میکرد منم کونمو کمی تکون دادم تا دردم نگیره و بعد به پسر عموم گفتم حالا یواش جلو عقب کن اونم شرو کرد جلو عقب کردن دیگه دردی نداشتم فقط لذت کیرشو داخل کونم رو داشتم که به ارزوم رسیدم چند دقیقه ای که جلو عقب کرد گفت ابم داره میاد منم بهش گفتم بریز لای کونم اونم بعد چند ثانیه کیرشو در اورد و ابشو ریخت لای کونم بهش گفتم حالا روی من دراز بکش اینجوزی خیلی دوست داشتم منو پسر عموم تا سن 18سالگی همش باهم بودیم و هفته یا دوفته بعضی وقتا به یک ما میکشید هر موقع میتونستیم باهم سکس میکردیم جالب اینجاست هیج وقت نه از هم لب گرفتیم نه ساک زدیم نه گزاشتم ابشو بریزه داخل کونم از سن18سالگیم خونواده ما اومدن شیراز و تا الان هم شیراز هستیم و تا الان سکس نکردم.

Date: December 18, 2018
Actors: bridgette b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *