مرده داداش هارو میکنه مواظب باش

3172
Share
Copy the link

مرده داداش هارو میکنه مواظب باش

شب بیاد سر کوچمون . خانواده یک هفته رفته بودن مسافرت ولی من کارم رو بهانه کردم و نرفتم . گوشیم زنگ خورد گفت سر کوچم بیا . (از قبل قرار بود باهم توی ماشین صحبت کنیم بعد اگر راضی بودیم بریم خونه ) . هر قدمی که به سمت ماشینش برمیداشتم ضربان قلبم بیشتر میشد . تا این که سوار شدم . خودش از عکسش خیلی خوشگلتر بود سفیدتر و گوشتی تر .انقدر استرس داشتم که بعد از چند ثانیه نگاه کردن بهش فقط جلومو نگاه میکردم گلوم خشک شده بود و همش توی فکر بودم که نکنه فلان اتفاق بیوفته و آبرو ریزی بشه نکنه همسایه ها بفهمن. بعد از کمی صحبت رفتیم دم دد خونه ماشینو پارک کرد رفتیم بالا . بهش گفتم ببخشید خونمون بهم ریختس چند روزی مجردی زندگی کردم اونم گفت مشکلی نیست . روی مبل نشست منم نشستم کنارش انگار ی مهمون معمولی اومده .با لحن شوخی گفتم حالا چیکار کنیم گفت اول چراغارا خاموش کن . (قبل خاموش کردن چراغا بگم که اون ی پسر ۲۴ ساله بود با قد حدودا ۱۸۵ و وزن ۸۵ تقریبا از منم ۴ سال بزرگ تر بود ) چراغارو خاموش کردم ولی نور اتاق توی حال بود هنوز گفت اونم خاموش کن گفتم این طوری که چیزی معلون نمیشه گفت لبتابت که روشنه همین خوبه اخه من میخواستم ببینم دارم چیکار میکنم مخصوصا برای اولین بار . خاموش کردمو اومدم دیدم لباساشو دراورده و فقط شورت پاشه با جوراب چون بهش قول ماساژ داده بودم از بالا شروع کردم که خودش گفت برو پایین رفتم روی کمرش وای باورم نمیشد دارم کمر یه پسر نازو میمالم با اون شرت مشکیش که خیلی سکسی بود . کلی پاهاشو ماساژ دادم از کف پا شروع کردم و جوراباشو در اوردم و همین طور اومدم بالا کون سفیدو نرمشو ماساژ میدادم معلومو بود کلی داره حال میکنه تا این که عجله کردم و دستمو بردم سمت بیضه هاش و کیرش تا اونجارو گرفتم صداش در اومد و کمرشو داد بالا تا دستم راحت برسه به کیرش . توی همین هین ی حرکت زدم که برای خودم خنده دار بود اومد مثل توی فیلما شورتشو با دندون در بیارم که نشد . شورتشو در اوردم و افتادن به جون سوراخش یکم مالیم براش . فکر میکردم سولاخش گشاد باشه چون چند باری گفته بود که مفعول بوده . گفتم بر گرد برگشتو دیدم کیرش شق شده از کیر من گنده تر و کلفت تر بود دلم نیومد که نخورمش . سرشو کردم توی دهنم خیلی خوش بو و خوش طعم بود کیرش ولی انقدر کلفت بود که به سختی همشو کردم توی دهنم . اوندم بالا طوری که کیرم جایه صورتش بود و کیرمک کرد توی دهنش یکم خورد و با ثابت کردن کلش بهم فهموند که توی دهنش تلمبه بزنم . همین طور مشغول تلمبه زدن بودم و سعی میکردم حواسمو پرت کنم که ابم نیاد تا با یه حرکت حرفه ای زبونشو چرخوند روی کیرم و یک حس عجیبی بهم دست داد و تازه فهمیدم چی شده و کیرمو کشیدم بیرونو ابم پاشید روی شیکمش . همین طور که داشتم ارضا میشدم خودمو فوش میدادن که چرا این طوری شد . رفتم دستمال اوردم که تمیز کاری کنیم . کاندوم ها رو هم برداشتم برای راند دوم . کنارش خوابیدم و گفت دوباره میتونی گفتم اره اگه این بیدار بشه و سرشو اورد پایین یکم برام ساک زد دیدم خیلی سریع کیرم بیدار شد ولی خیلی هم جون نداشت سفت سفت نشد که کاندومو کشیدم روش و بهش گفتم بخواب دمر خوابید (منم انقدر حول بودم یادم نبود که باید با سوراخش کلی بازی کنم تا جا باز کنه همین طوری اومدم فشار دادم دیدم اصلا تو نمیره . با روغن ماساژ هم فایده ای نداشت کاندم پاره شد . خلاصه هر کاری کردن توش نمیرفت . و بهش گفتم که تو بزن تا آبت بیاد و من لاپایی میکنمت تا ارضا بشم و گفت باشه ابش اومد و به دمر خوابید منم پاهاشو چسبوندم به هم و شروع کردم به لاپایی زدن تازه داشت بهم حال میداد اون حس فاعل بودن صدای خیلی خوبی با ضربات من به کون تپلش ایجاد شده بود طوری که خودم ترسیدم که صدا بره بیرون چون تقریبا نزدیک درب خونه بودم . و در آخر ارضا شدم و اون رفت دوش گرفت منم مشغول تمیز کاری شدم که پوست کاندوم هارو جمع کنم از روی زمین . و بعد رفت میدونستم خوشش نیومده و بعد هم بهم گفت که اصلا حال نکردن ولی من دفعه اولم بود . فاعل خوبی نبودم برای اولین بار .
اگر غلط املایی داشتم ببخشید با گوشی تایپ کردم سیستمم خراب شده .

 

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *