دانلود

مرد بیغیرت تخم های بزار زنشو میخوره

0 views
0%

مرد بیغیرت تخم های بزار زنشو میخوره

من دو سال پیش به قصد آلمان از كشور خارج شدم اول تركیه و بعدش تا آتن رسیدم تو تركیه یه دختر و مامانش كه اونها هم می خواستن برن آلمان بام همسفر شدن و از اونجا كه برا رفتن به یونان سوار قایق شدیم و قاچاقبر سكان داد دست من بیخیال دوست پسرش شد و چسبید به من و اونجا فهمیدم دختر نیست حالا چرا آخرش نفهمیدم ولی می گفت كار نامزدم بوده .تو جزیره با هر زور و ضربی بود خودمون و رسوندیم آتن و یه خونه اجاره كردیم تا كارامون برا سفر به آلمان اوكی بشه تو این مدت خیلی تو كف بودم چون مامانش نمی ذاشت ما تنها بشیم همش چشمم به ما بود تا اینكه خونه رو عوض كردیم بخاطر سرما نازی شبا وقتی مامانش می خوابید می چسبید به منو می خوابید.اوایل جرات نداشتم كاری بكنم فقط دست مالیش می كردم سینه های خوش فرمی داشت ٧٥ گرد ولی نرم خیلی می مالوندمش.ی شب خیلی هوسش زد بالا گفت تو فیلما دیدم كه از پشت می شه كرد تو كوس منم گفتم آره می شه ولی جیغ نزنیا گفت باشه خودش سفت جلو دهنشو گرفت و منم یكم شلوارشو كشیدم پاینو ی رونمو از شرتم در آوردمو كیرم كه سیخ سیخ بود یكم به كوسش مالیدم كه لیز بشه و یهویی هلش دادم رفت تو بیچاره اشكش دراومد و ی جیغ خیلی خفه كشید از ترس و هیجان به خاطر مامانش با ٥بار عقب جلو هم من ارضاع شدم هم اون.٤ ٥شب كارمون همین بود تا تصمیم به بازگشت گرفتیمو ی موسسه بهمون خونه داد و قرار شد فرداش خونه رو به صاحب خونه تحویل بدیم شانس خوبمون مامان نازی رفت تو اون موسسه و من با نازی رفتم واسه خونه ما ساعت ٢رفتیم تو خونه ولی به صاحب خونه گفتیم كه ساعت ٧میایم.تا رفتیم داخل خونه كاپشنشو در آوردمو بعدم تاپشو مثل وحشیا از تنش كندم نازی ترسیده بود ولی از طرفی كیف هم می كرد اونم منو لخت لخت كردو شروع كرد به ساك زدن برام منم تا ته كیرمو هل می دادم تو حلقش كه اوق می زد.خواستم 69بشم و كوسشو بخورم كه گفت نه خوشم نمیاد كثیفه نخورش هر چی هم اثرار كردم نذاشت.شاید تو كل ٨ماه سكس من یبار فقط كوسشو خوردم.از رو كمر خوابید رو تختو منم خوابیدم روشو كیرمو بدون دست می مالیدم رو كوسش اینقدر مالیدمش تا با التماس می گفت بذار بره داخل منم بدون دست زدن به كیرم سرشو تنظیم كردمو آروم آررم هلش دادم داخل و شروع كردم تلمبه زدن اونم آه و اوهش همه جارو برداشته بود بعد از چند دقیقه جفتمون خسته شدیم پوزیشنو عوض كردیم من خوابیدم رو كمرو اون اومد رومو خودش بالا پایین می شد بعضی وقتا خسته می شدمو منم تلمبه می زدم كه جیغای گوش كر كنی می كشیدو التماس می كرد كه كیرت كلفته آروم تر بعضی وقتا هم دستامو می ذاشتم زیر پاهاش كه كیرم بیشتر بره داخل كه بازم با جیغش همراه بودو من لذت بیشتر می بردم
اون روز تا ساعت٨ صاحب خونه نیومد به خاطر كمر سفت من آب منم نیومد نازی ٤بار ارضاع شد و از خودش ناراحت كه نتونسته منو راضی كنه ساعت ٨رفتیم موسسه.
این اولین سكسمون بود تو موسسه و شاهین شهرم كلی سكس داشتیم اگه خواستید براتون می گم.
نوشته: روزبه

Date: January 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *