مسافرکش اهل حال

0 views
0%

سلام خوشحالم که وقتتون رو گذاشتید و داستانم رو انتخاب کردید برای خواندن ابتدا عرض کنم که داستان گی هست و دوستانی که علاقه ندارند نخونن و در پایان بگم که نظرات دوستان برام قابل قبول هست و احترام و در بقیه داستان ها رعایت میکنم نکات گفته شده رو و همچنین خوشحال میشم حمایت کنید و لایک کنید داستان رو تا با روحیه ی خلاق براتون بنویسماز صبح زده بودم بیرون زیدم گیر داده بود برم پیشش اصلا حال نداشتم خداییش ولی میدونستم نرم میخواد قهر کنه ولی چاره ای نبود حتی پول زیادیم نداشتم مجبور بودم برم تا خونشون و ی گلی براش بخرم پولم در همین حد بود گفتم ولش کن میرم ولی عوضش اعصابم راحت راه افتادم رفتم خونشون و گل بهش دادم و بعد از تموم شدن کارام حدودا ظهر بود دیگه زدم بیرون قرار شد غروب بریم ی دوری بزنیم پولم خیلی کم بود در حد اتوبوس ولی مسیرم اتوبوس خور نبود باید ی مسافتی رو پیاده میرفتم تا بتونم سوار اتوبوس شم گرمام کلافم کرده بود تشنه هم بودم افتاب برا ما وسط آسمون بود از گوشه خیابون میرفتم که ی ۲۰۶ بوق زد فک کردم ادرس میخواد ولی مسافر کش بود گفتم که پول ندارم بهش و رفت جلو همین طور که میرفتم جلو دیدم نگه داشته و دنده عقب گرفت ی پسر ۳۳ الی ۳۵ ساله بود گفت بیا سوار شو عب نداره دوباره تکرار کردم پول ندارم گفت بشین ،نشستم کولر گرفت دمش گرم خنک شدم شرو کرد از گفتن وضعیت اقتصادی و فوحش دادن*کیرم توش همه چی گرون شده نمیشه زندگی کردمنم تایید میکردم زیاد از کیر استفاده میکرد تو جملاتش و برگشت گفت بچه کجام و چیکار میکنم از این سوالات کلیشه ای بگذریم یهو گفت کیرت گندس یا نه تا زانوت میشه گفتم نه مگه خرم انقد داشته باشم شروع کرد دست زدن نه خوبه کیرت برام میمالیدش از شلوار یکم حس خنک شدن بهم دست داد میخواستم پیاده شم گفتم بیزحمت نگه دار کار دارم گفت ناراحت شدی گفتم خب چه کاریه شما بچه کونی مگه کیرمو میمالی گفت نه گفت مگه تو بدت میاد یکی کیرتو بماله گفتم نه گفت پس بشین حرف نزن زد کنار ماشینو تقریبا خلوت بود ازم خواست کیرمو در بیارم کیرمو کشیدم بیرن برام جق زد و میمالید خوشم میومد واقعا یکمی دست کیشید رو رونم و کونم گفت نرمی راضیم بودم خودمم از کارش ازم خواست یکم بچرخیم تو خیابونا قبول کردم و رفتو دم ی ساختمون نگه داشت خونش انگار اونجا بود و منو برد بالا حرفی نزدم اصلا لختم کرد ی تخت گوشه اتاق بود گفت برم انجا دراز کشیدم کیرم رو میخورد خیلی کیف میداد هم جق میزد هم کیرمو میخورد یهو ۶۹ شد و گفت توم انجام بده کیرش گنده نبود ولی کلفت و گوشتی بود ۱۵ سانت داشت ولی نرم و گوشتی برش میخوردم چون من زیر بودم تو دهنم تلمبه میزدم و منم سعی میکردم کاری کنم کیف کنه کیرم که حسابی سفت شد انگشت کردنم شروع شد و قمبل کرد تا بکنمش هر کاری کردم نشد کیرم بر تو سوراخش یا دردش میومد نمیزاشت تا این که نوبت اون شد حسابی میمالید بدنمو گردنمو جوری خورد حشری شده بودم دوست داشتم بکنتم سریع تر اون گردنمو میخورد من خودمو بیشتر باز میکردم تا بتونه انگشتای بیشتری توم کنه اماده شده بودم رو کیرش ی کاندوم کشید و به شکم خوابیدم دو تا بالش گذاشت زیر کیرم کونم امد بالا لپای کونمو براش باز کردم و اروم اروم فشار داد نمیرفت پاشد رفت وازلین مالید و انگشت کرد کونمو چرب کرد و اروم تو کونم تلمه میزد درد داشتم ولی کیرش دوست داشتم کلفت و نرم بود برم گردوند پاهامو باز کرد کیرشو کرد توم خوابید روم و گردنمو میخورد داشتم دیونه میشدم وتقعا نیم ساعت من و کرد و هیچی نگفتم بی اعتراض ابش که امد از روم پاشد به کیرم ی دست کوچیک کشیدم ابم پاشید جوری که انگار من داشتم میکردم شمارمو ازم گرفت بوسم کرد و منو رسوند و رفت .نوشته FC_ jagh

Date: May 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *