دانلود

منو بکن شوهرم هم بکن

0 views
0%

منو بکن شوهرم هم بکن

دخترم باهام حرف نمیزنه. نزدیک دو هفته ست. از دستم عصبانیه ولی نمیدونم چرا. سرم درد میکنه. کاش میتونستم بفهمم دردش چیه؟ کل روز رو توی اتاقشه.الان هم توی اتاقشه. هر از گاهی صدای پچ پچ میشنوم از توی اتاقش. با کی حرف میزنه پشت موبایل؟.. کاش مادرش الان اینجا بود. چی شد طلاق گرفتیم از هم؟ یادم نمیاد. سوزن رو میزنم توی رگ. این مواد لعنتی وقتی قاطی خونم میشه همه چیز رو فراموش میکنم. ساقی جدید رو دوست دارم. از وقتی امده توی این محل حال منم بهتر شده. آه. توی کاناپه بیشتر فرو میرم. احساس میکنم زیر پاهام خالیه. کاناپه از زمین بلند میشه. دخترم از اتاق امد بیرون. دستم رو در
از میکنم سمتش. بهش میگم : بابا.. دستم رو بگیر نگذار جدا شم. میخنده بهم. وقتی میخنده شبیه مادرش میشه. چی شد جدا شدیم از هم؟ بگذار از‌ش بپرسم.. میرم سمتش.. بهش میگم : چی شد جدا شدیم از هم؟ این چرا جیغ میزنه؟ وقتی جیغ میزنه جذابتر میشه.. دستهای کوچولوش رو میگیرم.این چرا دستهاش انقدر کوچیکه؟ یاد مادرم بخیر همیشه میگفت : این زن به دردت نمیخوره.. گرمی دستهاش رو حس میکنم.. بیا برقصیم! حالا وقت برای جدایی زیاده…این چرا گریه میکنه؟ .. صورتم رو به صورتش نزدیک میکنم.. میخوام لبهاش رو ببوسم.. زنم از من خوشش نمیاد.. صورت زنم چرا انقدر لاغر شده؟ بهش میگم : تو چرا داری اب میشی
عشقم؟ جیغ میزنه یا میخنده؟ موهاش رو بو میکنم.. توی لاله گوشش میگم : من دلم سکس میخواد دیوونه! همین الان..با هق هق میگه : تو رو خدا بابااا../ بابا؟ این چرا به من میگه بابا؟ زنم دیوونه شده فکر میکنه من باباشم..همینطور که تن کوچولوش رو توی بغلم گرفتم محکم میزنم زیر خنده.. قه قهه میزنم.. دست میکشم پشت شلوارش. کش شلوارش رو میگیرم و شلوارش رو میکشم پایین… از جام بلند میشم.. تسمه کمربندم رو باز میکنم.. زنم گلدون رو از روی میز بر میداره محکم میزنه توی سرم و بعد سیاهی.
-چشمهام رو باز میکنم.. من چرا اینجام؟ تسمه شلوارم چراا بازه؟ دخترم کجاست؟ چند وقتی هست بدون اجازه من از خونه میره بیرون.. دخترم باهام حرف نمیزنه.. نمیدونم چرا؟ کا‌ش مادر ش اینجا بود.. چرا از هم طلاق گرفتیم؟ نمیدونم… سرم چقدر درد میکنه. اه…

Date: December 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *