من و مادر جنده لاشی دوستم

0 views
0%

سلام این خاطره واقعیه و حدودا برای 3 سال پیش اتفاق افتاده راسته راستهمن شهابم الان 20 سالمه اما اون موقعه16 سالم بود این خاطره ام سکس من و مادر دوستمه من از راهنمایی تو کلاس با یکی رفیق شده بودم که اسمش بهنام بود و هم محله ای ما رشت گلسار میشینیم و دیگه تعریف خانم های رشتی شنیدید البته خودم متولد تهرانم یعنی تهرانیم.بگذریم این بهنام این مرده بهنام یه پسر کوسخل و مشنگ دیونه بود اصلا یه وضعی قد تقریبا بلند لاغر شلوار تنگ لی هم میپوشید کلا کس خول من هم از این فرصت سو استفاده کردم و اونو تو کلاس بقل خودم نشوندم بچه شری هم بود اما چون خر من برو داشت تو مدرسه همش وساطت می کردم..بالاخره من از دوران ابتدایی تو فکر کردن و کون ….اینا بودم اینم گیر ابرده بودمش بقل خودم نشوندمشو همش انگشتش می کردم بعد کم کم وقتی خونشو خالی بد میبردم میکردمش و اونم ساک میزد و…. وقتی اولین بار مامانشو دیدم دهنم وا مونده بود یه خانم رشتی تیکه حدودا 37 اینا قد بلند تو پر کون بزرگ و سفت و گرد سینه بزرگ و سیخ لب گنده مو مش خوش تیپ و صورتا هم خوشگل بالاخره تو نخش بودم یه روز از این روز ها که رفته بودم بهنام کردم وقتی بهنام رفت دستشویی من رفتم تو منو گوشی شمارشو برداشتم…بالاخره گذشت و گذشت تا سال سوم دبیرستان منم قیافم تغییر کرده و تریپم خوب و خوش هیکل گه گاه هم مادر بهنام تو خیابونا میدیم همونطوری داف بود متوجه شده بودم همش با پسرای جوون میگره امارش دراوردم دیدم اره خانوم یه پا کوسه .تا اینکه یه روز داشتم همینطوری شماره هایی که توگوشیمه حذف کردم دیدم که شماره نوشته شراره مادر بهنام یاد قضیه چند سال پیش افتادم گفتم بذار ببینم شماره خودشه اگه هست برم تو کارش…بلاخره اس دادم شراره خانوم جواب داد بله شما…..دیگه اس بازی شروع شد منم مخشو زدم قرار رسید به ملاقات که همو تو همون گلسار دیدیم اون ماشین 206 داشت سوار شدمو صحبت کردیم منو شناخت گفت چقدر بزرگ شدی و…..البته خوش تیپم بودم ویکم هم تو دل برو باهم رفتیم گشتیمو و…رفاقت شروع شد من نمیخواستم برای یه دوره کوتاه باشه برای همین باهاش رفاقت شروع کردم.من از اول دبیرستان بخاطر قیافه مردونه وبیشتر از سنم کس وکون میکردم و همون موقع هم که با شراره رفیق شده بودم ادامه داشت داف های میزان گلسار و کس های ناب رشت کرده بودم و هر روز با یه دختری اما این یه چیز دیگه بود منم بیش از حد معمول دخترا باهاش عشق بازی می کردم می خواستم برای مدت طولانی داشته باشمش. باهم بیرون میرفتیم انزلی لاهیجان اسکله مهمونی پارتی دوستاشم مثل خودش کس بودن و همه جنده لاشی پسر باز اما این توشون یه چیز دیگه بود تا اینکه یه روز تابستون گفتم مادر پدرم برای 10 روز رفتن تهران منم تنهام خونه اونم گفت منم تنهام بیا خونمون پیش هم باشیم من و اون ه قضیه روفهمیده بودیم خودمونو اماده کردیم من چند تا ترامادول خوردم و موقع رفتن خونشون چند تا دلستر و اب میوه و… گرفتم رفتم در زدم وقتی در باز کرد چی دیدم دهنم کف کرد کفش پاشنه بلد بو های بولند و خوش حالت ارایش غلیظ یه تاپ که نصف سینش بیرون بود و یه ششلوار چسبون فجیه ابم در امود لبشم قرمز کرده بود اصلا جیگری بود یکیم نشستیم حرف زدیم کم کم حرفامون سکسی شد گفتم کلک تیکه ای شدی برای کی این تیپ و زدی گفت برای تو عشقم و…. کم کم بهم وابسته شده بود میگفت نسبت به پسرای دیگه خیلی بهم وابسته شده و…. گفت پسرش بهنام و دخترش اتنا که 21 سالشه واونم دافه باهم تنی نیستن و خودشونم نمیدونن بهنام یه طورای حرومزاده است منم گوش می کردم پای گوشتی وخوشتراششو انداخته بود رو پاو و منم دستم لای رونش بودو رونشو گاهی اوقات کس شو میمالیدم گذشت که کم کم حشر هردو زد بالا و افتادیم رو کاناپه و شروع کردیم به لب گرفتن لبش مثل اتیش بود خیلی مزه میداد در عین حال بایه دست داشتم کونشو میمالیدم با یه دست سینشو بعد کم کم رفتم به سمت گوشو گردنش اخه توانایی من تو سکس خیلی بالا انال سکس و سافت سکس و سکس خشن و…. از هزاران فیلم و عکس و قدرت بالی تخیل و استعدادم استفاده میکنم تو سکسام تجربه هم کمکم می کنه بالخره صداش در اومده بود تاپشو کندم سوتین نبسته ود چون سینه های گنده و سف و سیخ داره ..رفیتم رو تخت شلوارشم کندم شرتشم کندم کونه گنده سفید سفتو سرحال و سیخ با یه کس تمیز بی مو و بوی خوب ادکلن اون لباسمو کند شروع کردم دوباره یکم لب بعد گردن وگوش کمکم اومدم لای سینه و بعد با دست سینه میملوندم و اون یکی هم می خوردم سر سینش مثل کیر بچه سیخ بود میمکیدم و گاهی اوقات گاز میزدم و با زبون بازی می کردم خود سینشم می لسیدم می مکیدم گاز می گرفتم حشر هر دو خیلی بالا زده بود اومدم رو نافش و همینطوری پایی که اون داشت لحظه شماری می کرد که کسشو بخورم پاشو گذاشتم رو شونمو شروع کردم به لیسدن پاهاش خیلی می چسبید دیوانه شده بود همینطوری رو رونش که باد ست کم کم کسشو بازی میدادم جیق های بلند میزدکه رسیدم کسش زبونو تو کسش می چرخوندم چچولشو گاز کوچیک می گرفتم چچولشو می لیسیدم و گاهی با دست میما لودم که یهو خودشو سفت کردو اب کس داغش ریختو حلقم اون ارضا شد اما شرو ع قضیه بود 3 تا ترامادول با اسپری 5 ساعت تاخیر تو سکس با این همه زور دار شده بود دوباره سکس گفت حالا نوبت منه لب گرفتیم حسابی حالا اون سر ذوق اومده بود از من بیشتر خوبی این زنا اینه تجربشون بیشتره و حال بیشتری میدن بعد گردنمو خورد بعد رفت سراغ کیرم کیرم 20 سانته اما خیلی کلفته قشنگ ساک میزد 20 دقیقه ساک زد بعد پرید رو کیرم بال ایی ن میرفت 40 دقیق بالا پایی رفت بعد خسته شدکه خوابید سگی و من سگی شروع کردم به کردن اونم دیر ابش میومد دیگه عادت کرده بود 20 دقیق هم سگس 2 دومی بار ابش اومد رسیدم به کونش لای کونشو باز کردم بوی ادکلن میداد سوراخشم تنگ بود میگفت کرم میزنه و… و تمیز دیونه شدم سوارخ کونشو و درز کونشو لیسیدم لپ های کونشم لیسدیم و چندتا گاز گرفتم باهاشم بازی می کردم گفت کونم میخواره گفتم یکمی ساک بزن 5 دقیقه ساک زد دوباره سگی وایستاد و سگی کونشو نیم ساعت گایدم بعدش 2 تا بالیش گذاشتم زیر شکمش کامل رو ش به پشتش خوابیدم کیرم تو کونش بود تلمبه میزدم اونم جیق و داد واه وناله میرد یه دستم داشت باسینش بازی می کرد یه دستشم زیر گردنش جک بود و داشتم گردنشم میخوردم گذاشت داشت کم کم اب کمرم تکون میخورد بااینکه بیشتر من میکردم بااین حال میگفت کی ابت میاد خسته شدم اینگار برای جردادنم اومدی منم می گفتم پس چی جرت میدم پارت کی کنم خونت میارم همینوطری کردیم که گفتم ابمو کجات بریزم گفت هر جا دوس داری گفتم تو کجا دوسداری گفت فرق نمیکنه گفتم میخوری گفت عاشقشم گفت داره میاد اخیش گفتم نه 20 دقیق دیگه مونده بع بیس دقیق بلند شدم 5 دقیق ساک زد ابم ریخت ودهنش همه 1 لیتر می شد فکر کنم غلیظ داغ داشت بال میابرد که همه خورد گفت این همه ب هاین غلیظی داشتم بالا میابردم دیگ هبقل هم خوابیدیم یکیم لب گرفتیم قربون صدقه هم رفتیم انگا نه اینگا اختلا فسنی داریم مثل دو عاشق بعد خوابیدیم چون هم خسته بودیم هم من قرص خوردم بیهوش شدم هر دو لخت لخت بقل هم خوابیدیم صبح بیدار شدم اون بیدار شده بود صیحانه درست کرده بود خوردیم رفتیم دوش گرفتیم تو حموم هم یه دست سکس کردیم بدنش خیس سکسی شده بود چسبودنمش به دیوار لنگه شو دادم هوا ایتاده کردمش بعد یکم از کون اما هدفم لا پا بود کیرم گذاشتم لای پاش 20 دقیق جلو عقب کردم اما چون کیرم رو کسش می رفتو منم با دست ور میرفت مباه هم ارضا شدیم اما قبل از اینکه ابم باد سریع کردم تو کسش ابم ریخت تو کسش. دوش گرفتیم با حوله اومدیم بیرون گفت دخترم دیشب اومده خونه گفتم میدونه جنده لاشی ای گفت نفهم جنده لاشی چیه فقط اهل دلم گفت اره اونم مثل خودمه گفتم بهنام گفت اون الکلی شده فجیه و پیش دوستاشه گفتم شوهرت گفت منو با یکی دیگه دیده بود طلاق گرفتیم اما اونم با یکی دیگه بود گفت حافظ من قرص نمیخورما گ فتم عیب نداره می خوام ازت بچه داشته باشم جا خورد گفت نه رحمم وبستم گفتم اشتباه کردی دیگه هر شب سکس و بیرون رفتن و … یه شبم پارتی رفتیم درواقع مهمونی بود که همه بودن فقط یکیم مست بودیم البته هر دو مون وضعمون خوب بود اون از جوونی دختر پولدار بود منم پسر پولدار همش دیگه از اون موقع در حال سکسیم اونم دیگه هیمشه بامن میگه بهترین تجربه سکس با من داشته و داره عاشق میشه منم ازش غیر یه جنده لاشی خوشم اومده ازش الان مثل دوس دختر دوس پسریم و هنوزم باهم در رابطه و سکسیمدرو غ نبود باور کنید جان خودمنوشته شهاب

Date: November 25, 2018

2 thoughts on “من و مادر جنده لاشی دوستم

  1. داریوش ازرشت دوست دارم بایک خانم سن بالای رشتی دوست بشم .اگه کسی هست اس بده تماس بگیرم۰۹۰۱۶۳۰۱۳۹۲

  2. دنبال دوستی باخانمهای سن بالایی ازرشت هستم اس بدین تماس میگیرم۰۹۰۱۶۳۰۱۳۹۲داریوش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *