من و پسر همسایه و موتور

0 views
0%

سلام.من علی هستم و 15 سالمه.من چند وقت بود حسابی حشری شده بودم .دلم میخواست یک نفرا بگیرم و حسابی بکنم اما دختر گیرم نیومد . یک روز پسر همسایمونا دیدم و حسابی رفتم تو فکر کونش رفتم جلو و بش گفتم (من با موتور بودم ) موتور سواری بلدی ،گفت خیلی کم.گفتم دوست داری یادت بدم.گفت آره.گفتم پس بیا بالا.سوار شد و رفتم کنار بیابون چون یک جاده خاکی مخصوص رانندگی داره گفتم پیاده شو و بشین جلو وقتی نشست منم پشتش سوار شدم و فرمونا گرفتم و راه افتادم وقتی راه افتادم گفتم حالا تو فرمونا بگیر گرفت و دستاش می لرزید ولی چند دوری که زد دیگه یاد گرفت و دستاش نلرزید.همین طور که میروند خودما چسبیدم بش وای خیلی کون نرمی داشت چند تا دور که زد دستامو گذاشتم دور کونش وااااااای خیلی نرم بود چیزی نگفت منم دیدم چیزی نمی گه شروع کردم کم کم مالیدن کونش برا اینکه حوسلش سر نره و بگه برگردیم گفتم تا حالا رفتی استخر گفت آره گفتم از اینکه جلو بقیه شلوارتا بیاری پایین خجالت نمی کشی گفت نه گفتم اگه در حین شنا دست یک نفر بوخوره به باسنت ناراحت می شی گفت گفتم راست بگو ها گفت راست می گم فقط تو فکر موتور سواری بود گفتم یعنی اگه شلوارتا پیش منم بیاری پایین خجالت نمی کشی گفت نه براچی خجالت بکشم گفتم حالا معلوم میشه اونجایی که ما بودیم رفت و اومد نداشت و خلوت بود منم شلوارشا همینطور که موتو ر میروند اوردم پایین گفت داری چیکار میکنی گفتم دیدی خجالت میکشی گفت نه خجالت نمی کشم گفتم پس هیچی نگو گفت باشه. بعد شرتش را هم کشیدم پایین عجب کون سفیدی داشت وااااااااااای جای شما خالی شروع کردم مالیدن دیدم چیزی نمیگه گفتم یه لحظه نگه دار وایساد و موتورا خلاص کردم بعد هم خاموشش کردم گفتم من که تو را شاد کردم و حسابی موتور سواری کردی گفت خیلی ممنون جبران میکنم گفتم بجاش توام منا شاد کن گفت چجوری گفتم هر کار گفتم بکن گفت چشم آقا علی همینطور که رو موتور بودیم وشلوارش پایین بود منم شلوارما آوردم پایین و کیرما که حسابی شق شده بود گذاشتم رو خط کونش و یکم پایین وبالا کردم و گفتم خودتا می گیری بالا گفت باشه بعد یکم تف زدم سر کیرم وگذاشتم در سوراخش وقتی گذاشتم دستشو اورد و کیرما گرفت و گفت عجب کیری داری راست میگفت بعد گفتم حالا کونتا بیار پایین کیرم تا ته رفت تو واااااای چه حالی میداد بعد شروع کرد پایین و بالا رفتن واقعا هیچ چیز از این بهتر نمی شه…..بعد گفت خسته شدم گفتم بیا پایین از رو موتور بعد دولاش کردم و گفتم شکمتا بذار رو موتور که خسته نشی بعد رفتم اونور موتور گفتم یکم ساک بزن حسابی زد بعد رفتم پشت سرش و یدفعه کردم توش فریاد بلندی زد شانسم گفت اونجا خلوت بود حسابی دردش اومد بعد شرو کردم تلمبه زدن عجججججججججججب بچه کونی بود آدم دلش می خاست 10ساعت بکنه بعد از ده دقیقه کردن آبم داشت میومد که گفتم یکم ساک بزن آبم داره میاد شروع کرد به خوردن کیرم وآبم ریخت تو دهنش گفت چه خوشمزس بعد یکم مالیدمش و شلوارامونا پامون کردیم و رفتیماگه نظراتتون خوب بود سکس بعدیم را هم با همون ولی تو خونمون را براتون می زارمممنونم که خوندید و نظرات خوبی میدیدخواهشن فوحش ندین ممنون….بای…..نوشته علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *