من و کیر 18 سانتی

1977
Share
Copy the link

سلام دوستان عزیز حالتون امیدوارم خوب باش بنده امیر هستم 18 سالمهو ساکن تهرانپارس هستم من راستشو بخواید کون نداده بودم ولی علاقه شدیدی به جنس موافق داشتم خیلی دوست داشتم با یه پسر خوب و با معرفت شبا تا صبح بخوابمو عشق بازی کنیممنقدم 183 وزنم 74 تناسب اندام دارم خداروشکرولی چون بدن سازی هم میرفتم و میرم کونم زیادی تو چشم میادمن چون رشتم فنی حرفه ایی بود بدون کنکور رفتم دانشگاه ازاد اونجا دخترای زیادی به چشمم میومدن ولی یه پسر فوق العاده تر بود تیپ سنگین و عالی با موهای نسبتن بلند که همیشه مردونه اونارو میزد کنار من عاشق این جور تیپای جنتلمنی بودمو هستم اسمش سالار بود پسر خیلی خوبو با ادبی بودسرشونه و کول های خوب و بلند قد بلند و تناسب اندام فوق العاده من به هر بهونه ایی بهش نزدیک شدم ت وبوفه تو کلاس اونم چون خیلی خوب بود مهرابانه برخورد میکرد تو بوفه منو حساب میکرد بعضی وقتا جزوشو میداد بهمخلاصه خیلی خوب بود و تکحدودن اخر ترم دومم بود از دانشگاه ک میرفتیم بیرون میرفتیم ی جایی ک سرسبز بود میشستیم یچیزی میخوردیم با بقیه بچه هاسالار اونروز با خودش عرق اورده بود بچه ها هم کلی ذوق کردن منم همینطور یکی از بچه ها رفت چیپس و هایپ گرفت منم رفتم دلستر کلاسیک گرفتم باهاش مزه کنیم جاتون خالی ما خوردیم خوردیم منو پیک چهارم گرفت حسابی تو حال خو دم بودم یه اهنگ هم گ ذاشتم که فازمو بیشتر کنه بچه ها میگفتن سالار امیر حالش خوب نیستاسالار هعی میگفت حالت خوب منم میگفتم اره خوبم عالیم بیشتر میریختن و میخوردیمتا این که بلند شدم یکم برقصم برای خودم سرم گیج رفت با کون خوردم زمین سالار بلندم کرد گفت اسکل خو کمتر بخور میدونی بهت نمیسازهگفتم نه همچیز اوکیه رفیقبعد از این گفت بذار برسونمت خونه یه پراید داشت ک اونم واس پدرش بود گفتم کسی خونمون نیس کلیدمم گم کرده بودم سالار منو برد خونشون گذاشت منو رو مبل گفتش بشین حالت جا میاد برام رفت یکم اب خنک اورد پاشید ب صورتم تا حالم جا بیاد من خیلی دوسش داشتم برای همین یهویی رفتم تو گردنش و گردنشو تا میتونسم خوردمگفت داری چیکار میکنی کسخللل عهههگفتم نمیدونی این بو تنت چقدر منو حشری میکنه دستمو گذاشتم رو کیرش اونم خوشش میومد میدونسم که منو دوست داره شروع کردم لباشو خوردن بوی اون عرقی که ک خورده بودیم بیشتر منو تحریک میکرد لباسشو دراورد افتاد روم سعی کرد لبامو بیشتر بخورمن فقط میگفتم سالار فقط بکن توش همین سالار بیشتر حشریم میکرد کمرمو اورده بود بالا تر تا بتونه کونمو چنگ بزنه انگشتشو میکشید رو سوراخ کونم من گردنشو محکم گاز میگرفتم کولشو و سرشونه هاشو شلوارمو در اورد بیشتر کونمو انگشت کرد انگشتشو دروادرم کردم تو دهنم و براش ساک زدم ولی من دلم میخواست بیشتر کیرشو ساک بزنم کیرشو دراورد گذاشت رو صورتم وایی چه کیر خوش تراشی من مثل فیلم سوپرایی که دیده بودم محکم لیسش زدم اروم سرشو کردم تو دهنم محکم میک میزدم اروم کیرشو تا ته کرد تو حلقم داشتم عق میزدم برای این ک بالا نیارم میورد بیرون زود کیرشو دادم بالا مالیدم شروع کردم ب خوردن تخماش اونم داشت کونمو انگشت میکرد بلااخره باید طاقت همچین کیریو داشته باش این کون کیرشو دراورد محکم کرد تو کونم یه داد زدم افتاد روم و کمرو گردنمو لیس زداروم تر شدم لبامو وقتی داشت میخورد اروم اروم کیرشو تو کونم حرکت میداد مستی اون عرق گذاشتم کنار فقط داشتم شنگول اون کیر میشدم ک تو کونمهتند تند کیرشو تکون داد تا این که بدنش لرزید ابشو ریخت توکونم محکم داشت ازم لب میگرفت دوس داشتم بریزه دهنم ولی نشد بلندم کرد منو برد تو دسشویی گفت کونتو تخلیه کن از ابم بعدش بالا بیار حالت خوب نیس من حالم خوب شد و باهاش تا صبح خوابیدم ببخشید اگر داستانم بد بود چون تا حالا داستان ننوشته بودم نوشته ???ÁMĨŔ???

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *