من کوس ام رو به تو نشون میدم تو هم به من نشون بده

4236
Share
Copy the link

من کوس ام رو به تو نشون میدم تو هم به من نشون بده

سلام
این داستان ماله پارسال یعنی زمانی که۱۷سالم‌بود
یه افرادی هستن که تشنه ی کیرن و آرزوی خوردن کیر‌دارن چه پسر چه دختر…
آقا مدرسه ها شروع شد و منم یکه یازدهم بودم رفتم مدرسه و اولاش کسیو نمیشناختم چون تازه وارد بودم ولی بعد یه ماهی تقریبا با همه کامل آشنا شدم و راحت شدیم باهم
خلاصه یه هم‌میزی داشتم که سه چهار ماهس از خودم کوچیک تر بود و چاق بود و بسیار‌پشمالو که اولاش شوخی شوخی میگفتم بیا بخورش و‌ این حرفا که یه روز گفت تخم نداری کیرتو در بیاری منم گفتم‌اگه در بیارم‌میخوریش گفت آره و منم گفتم شاید دروغ میگه.
خلاصه زنگ ورزش بود رفتیم تو رختکن که لباس عوض‌کنیم‌و بریم سالن که‌‌باهاش قرار‌گزاشتم‌ وقتی همه لباس عوض کردن ما میریپ درشمیارم باید بخوریش و گفت باشه رفتیم تو رختکنمون جوریه‌که یه راه رو کوچیک‌داره و دو قسمت تو رفتگی که اویز داشت واسه لباسا اقا من‌رفتم‌ته رختکن که از در وارد میشدی مشخص نبود اونم وایساد تو راه‌رو روبروی من و منم درش اوردم تا دیدش کف‌کرد چون واقعا عاشق کیر بودو با ولع میخورد خلاصه درش اوردم گفتم بیا گفت الان کسی‌میبینه ک آخرش اومد یکم‌مالیدش و سریع یکم ساک زد و رفتیم‌تو سالن .
بش گفتم یه روز زنگ تفریح‌که خورد باید بمونی تو کلاس برام دارکوبی بزنی و گفت باشه که زنگو زدن منم چون نماینده ی‌کلاس بودم همه رو فرستادم بیرون و فقط خودمون موندیم و یه میز گزاشتم پیش در و نشوندمش رو میز و درش اوردم ک ساک بزنه و خودمم حواسم بود از تو پنجره ی کوچیک در که کسی نیاد خلاصه شروع کرد به ساک زدن و با ولع میخورد واقعا خیلی خوب دارکوبی میزد بار اول دندون زد بش گفتم بی ناموس دندون نزن و گفت ببخشید و منم هی با دست یواش میزدم تو شورتش تا اینکه خورد خورد خواست آبم بیاد کشیدم بالا و نزاشتم بیاد رفتیم بیرون و اون رفت تو دستشویی به یاد کیرم جق زد و گذشا تا روز بعدش که ۴زنگه بودیم تا ساعت۲طول میکشید مدرسه میتونستیم ساعت۱۲.۳۰ناهار بخوریم که همه بچه ها رفتن بیرون و من و اون موندی دوباره همون کارو کردیم و شروع کرد به ساک زدن که آبم داشت میومد بهش نگفتم و چشمامو بستم و یهو آبم اومد و دیدم پر دهنش شد منی و تف کرد رو زمین و لباس و شلوارم پر آب شد و آب رو زمینو با پا سابوندم رو زمین و رفتم دستشوییو لباسمو تمیز کردم و اونم طبق معمول رفت تو دستشویی جق زد و زنگ خورد نیومد کلاس از دبیر اجازه گرفتم برم ببینم چ مرگشه دیدم همش داره تف میکنه?بش گفتم چته گفت کثافط پرده یده تمو زدی باید بهم ۵تومن پول بدی منم بش گفتم بیا کیرمو بخور کونی و خلاصه هرکاری میکردم از کون‌نمیداد هرچند که پره پشم بود ولی دوس داشتم‌بکنمش که یه روز به بهانه ی اینکه برات دوس دختر پیدا میکنم بعد از مدرسه بردمش تو محلشون و یه جا خفتی بود ک هچیکس نمیومد اولش ادای تنگارو در میاورد ولی بعدش مجبورش کردم بیاد بخورش که یکم ساک زد دقیقا مثه الکسیس میزد لعنطی بعدشم که بش گفتم باید کون بدی و اینا اخرش گفتم نمبزارم داخل فقط میزارم لاش و فقط چون میخواستم تحقیرش کنم‌ از کون کردمش که خودم چسبیدم به دیوار و اونم چسبید به کیرم عقب جلو کردم و چون چاق بود یکم‌ممه داشت و ممه هاشو میگرفتم که بدش نمیومد و اونم یکم عقب جلو کرد و گعت بسه دیگه کیرمو کشیدم بیرون دیدم پره آشغال شده بش گفنم بی پدر جمع کنم تا ایدز نگرفتم و جمع کردیم و آخرشم با موتور رسوندم خونمون که هرکاری کردم نیومد یه ساک تو حیاط برام بزنه میترسید فیلم ازش بگیرم و پخش کنم و خلاصه که اون بار آخر بود که ساک زد از اون به بعد دیگه بهم نداد و البته چند باری بیشتر تو کلاس واسم دارکوبی و مجلسی زد که وقت نشد تعریف کنم.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *