مهر مادری

0 views
0%

تذکر دوستانی که دنبال داستانهای رقیق، روان و یا شق کننده هستند می توانند بی خیال این یکی بشوند.مرد چاق من که هیچ کیفی نمی برم… تن اش مثل چوب خشکه… لاشی امروز ما مشتری چندمیم؟مرد بور برای اینکه فقط به فکر تپاندن کیرت هستی جانم… نه بوسی نه لیسیمرد چاق می خوای هم پول بدم هم سر حال بیارمش؟… آره جنده؟ اینطوری کار می کنی؟زن …مرد بور آخه تو چه جور آدمی هستی جانم؟ نه ذره ای احساس، نه ذره ای تفاهم… عزیزم من بجای دوست گنده ام از تو معذرت می خوام؛ اگه حس داشت که به این گنده گی نمی شد.زن نه مهم نیست. بذار کارشو بکنهمرد چاق آخه تو چه جنده لاشی ای هستی؟ کمی آخ و اوخ کن، یه عشوه ای بیا… من کیرم داره می خوابه. گاییدن خانم نسناس خودم بیشتر حال می دهزن آخ… آخ… محکم تر… جرم بده…مرد چاق ها… این شد یه چیزیمرد بور عزیزم هیکل و قیافۀ توپی داری ولی بنظرم باید سینه هاتو پروتز بذاری. اونوقت هیکلت محشر می شهزن آخ… آخ… چه کیر گنده ایمرد چاق حالا کجاشو دیدی؟ میخوام پاره ات کنمبچه مامان…زن برو بیرون… اینجا نیامرد بور دخترت چند سالشه؟زن آخ… آخ… منو کشتی… تندتر…بچه مامان…مرد چاق صدای این نیم وجبی را ببر. کیرم داره می خوابهمرد بور مگه نشنیدی مامانت چی گفت؟ برو تو هال بشین، مامانت الان می آدبچه مامانمرد چاق کیر بخوری بچهزن آخ… آخ… پاره ام کردی… آبتو می خواممرد چاق تو جون بخواهمرد بور عزیزم وقتی واسه کار می آیی دخترت را نیار. بذار خونه پیش باباش بمونهمرد چاق آورده که تعلیم اش بده… کم کم نوبت دخترشه که شروع کنه… آه…آه…زن برو اون اتاق با عروسکت بازی کنمرد چاق آبم داره می آدزن آبتو می خواممرد چاق بگیر… بگیر… همه اش مال تو…مرد بور این دفعه خوب دوام آوردی. همیشه آبت دو ثانیه ای می اومدمرد چاق تو شروع کن. من دیگه نای ایستادن ندارم. باید بشینممرد بور عزیزم می خواهی تو هم کمی استراحت کنی؟زن نه تو کارت را شروع کن. من خوبممرد بور من مثل دوستم نیستم ها کارم خیلی طول می کشهزن باشه اشکالی ندارهمرد بور پس اول بذار ببینم سینه هات چه مزه ای داره؟ تو هم الکی آخ و اوخ نکن. ریلکس باش لطفازن من ریلکس اممرد چاق اونطوری که سینه هاشو می خوری من هم دهنم آب افتاد… هاهاها…مرد بور نگاه کن، یاد بگیرمرد چاق کوچولو چه عروسک خوشگلی داری اسمش چیه؟بچه …مرد چاق اسم خودت چیه؟بچه مینامرد چاق چند سالته ناز نازی؟بچه پنج سالمرد چاق یه بوس به من می دی؟زن کاری به بچه نداشته باش… مینا برو بیرونمرد بور تو حواس ات به من باشه عزیزم کاری به کارشون نداشته باشمرد چاق کوچولو بیا پیشم، می خوام یه چیزی نشونت بدمزن سربسر بچه نذار… گفتم برو بیرون مینامرد بور عزیزم مگه می خواد بچه را بخوره؟ اگه خیلی دلواپس بچه ای، می خواستی با خودت نیاریمرد چاق مینا بیا اینجا ببین چی می خوام نشونت بدمزن چیکار به کار بچه داری؟مرد چاق آخه تو اومدی اینجا کُس بدی یا بچه داری کنی؟ می خوام گوشی ام را نشونش بدم. خیالت راحت شد؟مرد بور عزیزم برگرد. می خوام کونت را بکنممرد چاق مینا بیا ببین چه عکس های قشنگی تو گوشی ام دارمزن نهمرد بور ببین اگه تو سکس با من نه بیاری بدجوری قاطی می کنم ها حالا برگرد ببینممرد چاق نه و زهرمار تو به کون دادنت برس. می خوام یه عکس یادگاری از مینا بگیرمزن باشه کون هم می دم. فقط تو به دوستت بگو کاری به کار مینا نداشته باشهمرد بور عزیزم فقط می خواد یه عکس از بچه بگیره. نگران نباش، اول کونت را گشاد می کنم تا خودت هم حسابی حال کنیمرد چاق مینا بیا عکس پسرم را نشانت بدم. ببین دوس داری شوهرت بشه؟بچه نهمرد چاق به این دست بزن ببین خوشت می آد؟زن نهمرد بور مگه یه بار بهت نگفتم حق نداری در سکس نه بیاری؟زن با تو نیستممرد چاق می دونی به این چی می گن؟بچه نهزن بهت گفتم برو بیرونمرد بور سرت را برگردان این طرف، چشم ات به اونها نباشهمرد چاق به این کیر می گن. دست بزن ببین چه نرمهزن مینا مینا بیا پیش خودممرد چاق جنده لاشی چه الم شنگه ای راه انداخته. دهن شو بگیر اینقدر عرعر نکنهمرد بور مثل اینکه تو با عزیزم شنیدن میانه ای نداری. باید توی دهانت دستمال تپاند…. دست هایت را هم اینطوری از پشت با کمربند بست…. تا دل به کار بدیمرد چاق مینا، کیرم را مثل عروسک ات بغل کن تا من یه عکس بگیرم؛ عوض اش بهت پول می دم تا واسه خودت بستنی بخریزن …..مرد بور عزیزم وقتی اشک تو چشمات حلقه می زنه خیلی سکسی تر می شی و دلم می خواد تندتر بکنمتمرد چاق کوچولو حالا اگه کیرم را ماچ کنی تا من یه عکس بگیرم، آنقدر بهت پول می دم که یه عروسک گنده واسه خودت بخریبچه …مرد چاق نه اینطوری نه دهنت را وا کن و یه ماچ خیلی گنده بکن اشبچه …مرد چاق ببین تا اینجای کیرم باید بره تو دهن اتبچه…مرد چاق آفرین خیلی خوب شد. حالا برو پیش مامانتمرد بور عزیزم خیلی دلم می خواست که کاندوم نداشتم و همۀ آبم را توی کونت خالی می کردم… بیا این هم دخترت؛ دیگه واسه خودش خانمی هست اش… بذار اول دستاتو وا کنم…زن آخه چرا؟…مرد چاق ببین چه عکس هایی گرفتم… ببین چه جوری تو دهن اش کرده کیرمو… واسه خودش جنده لاشی ای هست ها… هه هه هه…زن خجالت بکشینمرد بور عزیزم این چه حرفیه؟ تو باید هوای مشترهاتو داشته باشی. مشتری مداری اصل اول موفقیت در کارهمرد چاق خفه شو جنده لاشی خیلی هم دلت بخواد. انگار نوبرش را آوردهزن …مرد بور عزیزم حالا چرا گریه زاری می کنی؟ اگه اینقدر ناراحت می شی خوب دخترت را با خودت نیارمرد چاق ادا در می آره زنیکه… یکی دو سال دیگه دختره هم باید شروع کنه دیگه. از حالا باید کیر ببینه یا نه؟زن …مرد بور عزیزم داری زیاده روی می کنی ها با گریه زاری که چیزی عوض نمی شه. اگه می خواهی دخترت این چیزها را نبینه نباید با خودت پای سکس بیاری اش. بذار پیش باباش بمونهزن …مرد بور در هر صورت سکس توپی بود عزیزم. کونت که انصافا حرف نداشت؛ واقعا حال کردیم. پولی را که طی کرده بودیم پایان و کمال می دم. ده تومن هم بیشتر می دم واسه عکس هایی که دوستم از دخترت گرفته.مرد چاق زکی چه خبره؟… پنج هزار تومن هم من به دخترش داده اممرد بور اشکالی نداره … عزیزم خیلی نازی واقعا دستت درد نکنهزن …شوهر اگه تو فقط اینقدر… فقط اینقدر منو درک می کردی، به مولا همه چیز روبراه می شدزن دیگه قراره برات چکار کنم کفتار؟شوهر آخه تو چه می فهمی من چه حالی دارم چه می دونی تو کلۀ من چی می گذرهزن پایان فکرت اینه که چه جوری مواد پیدا کنی. هیچ حیونی زنشو به این کارا نمی کشونهشوهر خفه شو جنده. باید بری پیششون. اینا آدم حسابی اند. اگه کارتو بلد باشی می تونی حسابی تیغ شون بزنی. آخ اگه اینقدر،همه اش اینقدر دل به کار می دادیزن آخه کی می میری تا از شرّ ت راحت بشم.شوهر اگه همین حالا نری پیش شون؛ اگه تا عصر پول دوامو جور نکنی… به مولا با همین تیزی اول سر مینا را کنار باغچه گوش تا گوش می برم، بعد شکم ترا از سینه تا کس ات جر می دم و روده هاتو می ریزم جلو پات… حالا می ری پیش شون یا نهزن خاک برسرت… خاک بر سرت… تف به هیکلتشوهر ها می بینم آدم شدی… زبون نرم حالیت نیست دیگه، چکار کنم؛ ولی وقتی تیزی را نشونت می دم آدم می شیزن اگه قانون سرپرستی مینا را به من می داد… اونوقت می دونستم باهات چکار کنمشوهر روضه نخون. پاشو یه آبی به صورتت بزن، به خودت برس. نیم ساعت دیگه میان سراغت که ببرنتزن دارم حاضر می شم…شوهر به خودت خوب برس… اینا آدم حسابی اندزن …شوهر واسه بار دوم می گم ها، باهاشون خوب تا کن… به مولا اگه کارت را بلد باشی میتونی یه ماه خرجی مونو امروز کاسب شی… مخصوصا چاقه خیلی خرپوله… بوره هم از اون با مرام هاست. اگه باهاشون خوب راه بیایی، هرچقدر بخواهی نه نمی گنزن به فکر من و بچه ات که نیستی لااقل به فکر طلب محمود باش… مگه تا اول ماه بهمون مهلت نداده بود. حالا چند روز هم از مهلتش گذشته….همۀ پولی را که می آرم خرج زهرماری نکن، بذار نصف پولو ببرم بدم به محمود تا دست کم چند روزی راحتم بذارهشوهر نه تو آدم بشو نیستی… به مولا که تو آدم نمی شی… آخه زنیکه محمود سگ کی باشه … منو از محمود می ترسونی؟ می خواهی نصف پولو ببری بدی به اون دیوث؟… به مولا تنت می خواره… اگه نبود که جلو مشتری هات باید لخت بشی، اونقدر می زدمت که یه جای سالم تو تنت نمونه…زن خاک بر سرت جونور… خاک بر سرت…شوهر خوب گوشاتو وا کن ببین چی می گم جنده… اگه یه شاهی از پولو ببری بدی به محمود، به مولا اول سر مینا را می برم بعد هم سر ترا… حالیته چی می گم؟زن اگه نبود این مینا؛ اگه مینا را هم مثل این یکی انداخته بودم، بلد بودم چکار کنمشوهر خفه شو جنده لاشی غلط کردی حامله شدی؛ غلط کردی بچه را انداختی؛ غلط کردی واسه کورتاژش پول قرض کردی؛ حالا هم غلط می کنی اگه یک قرون از پول منو به اون بچه کونی و ننۀ قواطش بدیزن آخه کفتار اگه شکمم بالا می اومد کدوم مشتری بهم نگاه می کرد، اونوقت اگه وقت مصرف ات می رسید خودت با چاقو شکمم را پاره می کردی و بچه را بیرون می کشیدیشوهر هاهاها… نه عزیزم تو اونقدر ناز و خوشگل هستی که با شکم قلمبیده هم مشتری ها واسه کُس ات صف می بستن… حالا تا دوباره جوشی نشدم برو به خودت برسزن دعا می کنم وقتی برمی گردم جنازه ات را ببینمشوهر آفرین… صد باریکلا… به مولا یه ذره که به خودت می رسی عین حوری ها می شی. برو ببینم چکار می کنی… باز هم می گم، اینا آدم حسابی اند ها؛ مخصوصا موبوره کلی باسواده، خارج دیده است. کُس خارجی زیاد کرده… کاری کن که مشتری دائمی ات بشنزن مینا بیا بریم…شوهر آخه جنده لاشی این بچه را کجا می بری؟ مثل اینکه یادت رفته می ری کُس بدیزن دست ات را بکش اونور کفتار… یا با مینا می رم یا اصلا نمی رم… اگه خواستی می تونی هردومونو همین جا بکشی تا راحت بشیمشوهر آخ که تو اصلا عقل تو کله نداری به مولا نمی گی این بچه اونجا چی می خواد ببینه؟… نمی گی واسه بچه خوب نیست؟… اگه هوس کنن یه سیخکی هم به این بچه بزنن چکار می کنی؟زن همین که گفتم یا مینا را هم با خودم می برم یا هردومونو اینجا بکششوهر اینطوری می خواهی بچه تربیت کنی؟ آخه به تو هم می گن مادر؟… باشه ببرش. هر غلطی دوس داری بکن؛ فقط زود باش که دیر نرسی سر قرارزن اگه مینا نبود خودم را می کشتم و راحت می شدمننه محمود اول بدهی ات را راست و ریس کن بعدش هر غلطی که دوست داری بکنزن بخدا اون کفتار نمی ذاره یک پول سیاه تو دست و بالم بمونهننه محمود پسر من همون موقع به تو نگفتم که به جنده لاشی جماعت اعتماد نکن؟ نگفتم پول بی زبون را واسه چی به این قحبه می دی؟ بیا این هم عاقبت اش؛ حالا بیا پولت را پس بگیر اگه تونستیمحمود ننه تو کاریت نباشه، من خودم راست و ریس اش می کنمزن به هر چی اعتقاد داری قسم می خورم که فقط و فقط نمی خواستم یک طفل معصوم دیگه تو این جهنمی که گرفتارش ام قدم بگذارهننه محمود می رفتی پول عملش را از همونی که نطفه شو بسته بود می گرفتی؛ چرا اومدی سراغ ما؟زن شما کرم دارین، لطف کردین. می دونم که خیلی وقت پیش باید قرضم را پس می دادم ولی چکار کنم که حریف اون کفتار نیستم. تا یه کلمه نه بیارم چاقوشو درمی آره و هجوم می آره سمت مینا؛ می خواد سر این طفل معصوم را ببرهننه محمود جنده لاشی خونمو بجوش نیار؛ خیال می کنی من دیونگی سرم بزنه از اون قرمساقت کمترم؟محمود ننه جان، قربونت برم، خونتو کثیف نکن. بیا این ور، من خودم درستش می کنمزن آقا محمودبخدا نمی دونم چه خاکی بسرم بریزم…. بخدا موندم…. اگه شما یه کاری سراغ داری، هر کاری باشه، قبول می کنم ؛ بشرط آنکه اون لاشخور خبردار نشهمحمود منظورت اینه که می خواهی دکان دو نبشه بزنی، منو هم قرمساق خودت بکنی؟زن بخدا واسه هرکاری حاضرم تا بدهی ام صاف بشه؛ کلفتی… آشپزی…ننه محمود این جندۀ هفت خط می خواد گولت بزنه محمود… می خواد وسوسه ات بکنه ننه… ای خدا از شر این عفریته پناه می برم به خودت… ننه منو کفن کنی اگه دست به تن این سلیطه بزنی… ای خدا…محمود قربونت برم ننه؛ مگه بچه شده ام؟ مگه دختر واسه من کمه؟زن بخدا منظورم این نبود. می خواستم بگم…محمود خفه شو جنده لاشی یه کلمۀ دیگه بگی، جرت می دمننه محمود ای خدا منو بکش که نبینم این عفریته دستش به دست محمود من بخورهمحمود ننه این چه حرفی ئه می زنی؟ مرگ من اینطوری نگو. تو بمیری من هم می میرمننه محمود مرگ حقه پسرم خوب گوش کن ببین چی دارم بهت می گم من مرده یا زنده، تا قرون آخر پولت را از حلقوم این سلیطه بیرون می کشی؛ این وصیت اولمه… وصیت دومم هم اینه که این جنده لاشی بخواد گولت بزنه و تنبانش را برات پایین بکشه، شیرم را حلالت نمی کنم اگه دست بهش بزنیمحمود آخه این چه حرفیه ننه؟ ایشاله صد سال دیگه هم من غلامتم ننه. چرا واسه هیچ و پوچ خودتو عذاب می دی؟ من ده تا دختر بالای شهری خاطرخواه دارم که هرکدومشون یه پژو زیر پاشونه؛ همچین جنده لاشی هایی من تف هم نمی اندازم تو روشون…. قربونت برم تو یه دقیقه آروم باش ببین من چه شکلی پولم را از این زنیکه می ستونم… تو فقط نیگاه کنننه محمود من از مرگ هیچ خوفم نیست ننه فقط نمی دونم بعد از من تو می تونی رو پای خودت وایستی یا نه؟محمود خوب گوشاتو وا کن ببین چی می گم جنده لاشی من ننه ام را با همۀ دنیا عوض نمی کنم، اونوقت تو اول صبحی اومدی ننۀ منو جون به لب کنی و خود منو هم خر کنی؟زن نه بخدا…محمود خفه شو جنده لاشی بذار کلام آخرو بهت بگم. ببین امروز بیست و پنجم برجه. اگه تا آخر همین برج پول را با سودش برگردوندی که هیچ، اگه پول را نیاوردی خودم می آم با شوهر قرمساقت معامله می کنم؛ یه پولی هم به شوهرت می دم عوضش دخترت مینا را ور می دارم…زن مینا؟… مینا واسه چی؟ مینا به چه کارت می آد؟محمود هه هه… عربهای اون ور خلیج پول حسابی واسه همچین دخترهایی می دن. خیال می کنی اونا با کُس گشادی مثل تو حال می کنن؟ نه جانم اونا مزۀ کُس و کون واقعی را خوب می دونن؛ به اندازه وزن دخترت پاش طلا می دنزن خیالت را راحت کنم آقا محمود؛ اون لحظه ای که سراغ دخترم بیایی اول مینا را می کشم بعد هم خودم را. من از جون خودم سیرم اما اینو بدون که خون دخترم به پای تو نوشته می شهمحمود مثلا خیلی زرنگی؟ خیال می کنی وقتی دخترت پیش توئه میام سراغش؟ نه عزیزم، اون ساعتی که تو زیر چند تا کیر داری بال بال می زنی خواهم آمد که بدهی ات را تصفیه کنم؛ خواهی دید…نوشته‌ mahan919

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *