میگفت هر کاری دوس داری باهام بکن

0 views
0%

اسمش مهناز بود یه دختر فوق العاده حشری و سکسی ، با اینکه سن زیادی نداشت ولی اینقدر فیلم پورن نگاه کرده بود که عین یه جنده لاشی سن بالا کار بلد بود ، وقتی خونه تنها بود طبق عادت هر چی که بهش حال بیشتری میداد رو می کرد تو کونش و همیشه از حس خوب لحظه ارضاء شدنش برام تعریف میکرد . 18 سالش بود و قدش نسبت به همسن هاش یکم کوتاهتر بود ، و همیشه این نقص رو با پوشیدن کفش های پاشنه بلند جبران میکرد و همین باعث میشد موقع راه رفتن کون تپلش بیشتر به چشم بیاد. نسبت به سنش سینه های پر و خوش دستی داشت و خودش اینقدر مالیده بودشون که دیگه حسابی بزرگ شده بودن. عاشق سکس بود و مدلش اصلأ مهم نبود ، هر چی سخت تر و محکم تر و دردناک تر ، بیشتر کیف میکرد و سکس شده بود بهترین تفریح و عادت و یه جورایی اعتیادش . یه سال پیش وقتی 17 سالش بود باهاش دوست شده بودم و خودم 24 سالم بود. قبل مهناز با دخترای زیادی بودم و سکس هم زیاد داشتم چون کلأ خانواده راحتی داشتم اصلأ کسی بهم گیر بیخودی نمیداد ولی مهناز یه جورایی با بقیه فرق داشت و اینقدر سکسش خوب و لذت بخش بود که همین باعث میشد حس هیچ کم و کاستی تو رابطه نکنم . قیافش خیلی سکسی و جذاب نبود ولی در حد من قابل قبول بود و اخلاقشم خوب و مهربون بود و همه این چیزا دست به دست هم داده بود که خیلی بهم نزدیک بشیم ، من هم به شخصه خیلی هات بودم و عاشق سکس و خدا در و تخته رو با هم جور کرده بود . زیاد حاشیه نمیرم روزهای ما اینجوری می گذشت که مهناز میومد خونمون و باهم میرفتیم تو اتاق من و در رو پشتمون قفل میکردیم و لب هایی بود که رو هوا به هم گره میخورد و دست هایی که بی وقفه هر لباسی به دستش میرسید رو میکند. عاشق وقتی بودیم که لخت همدیگه رو بغل میکردیم و لب و میگرفتیم و تنمون به تن هم میخورد و گرمای تنمون رو حس میکردیم . وقتی میرفتم سراغ سینه هاش میتونستم شدت حشری شدن رو تو چشم های خمار و دست های بیحالش حس میکردم و این حالت نگاهش یعنی من دیگه در اختیار توام و هرکاری دوس داری باهام بکن.عاشق این بود که وقتی سینه هاشو میخورم نوکشو گاز بگیرم و کلأ همیشه یه نمه درد رو تو سکس دوس داشت و از اونجایی که همیشه خودارضایی میکرد بدنش همیشه واسه هر مدل سکسی آماده بود. وقتی رو تختم میخوابید از گردنش شروع میکردم به لیسیدن و آروم آروم با زبونم میومدم سمت سینه هاش و بین سینه هاش رو زبون میزدمو میتونستم از ناله هاش هم ارضاء شم. نوک سینه هاشو گاز میگرفتم و اونم چنگ میزد لای موهامو اینجوری شدت لذت بردنشو بهم نشون میداد. آروم ادامه میدادم و با زبونم میکشیدم سمت شکم و نافش و میرفتم اطراف نافش لیس میزدم و این کار واقعأ واسه خودم هم لذت بخش بود . همیشه دوس داشت تو سکس یه جورایی من بیشتر حال کنم و همینش بود که دیوونم میکرد . دلم میخواست همیشه تو یه تایم زیاد براش کسش رو بلیسم ولی چون واسه جبران لیس های من به تنش عجله داشت و از طرفی میدونست همیشه کسش خیس خیسه معمولأ نمیذاشت زیاد با کسش ور برم و همیشه زود من رو میخوابوند و میومد روم و شروع قسمت مورد علاقه من….. معمولأ وقت تلف نمیکرد و مستقیم سرش میرفت بین پاهام و بدون اینکه از دستش استفاده کنه کیرم رو میذاشت دهنش و شروع میکرد به ساک زدن و همزمان با دست هاش لای پاهامو توی رون پاهامو تخمامو میمالید تا بیشتر حال کنم . گرمای دهنش رو کیرم و آب دهنش که میریخت رو کیرم لذتش رو چند برابر میکرد. خودش دوست داشت تا ته کیرمو بخوره ولی بیشتر از 70 تا 80 درصد کیرم تو دهنش جا نمیشد و برای جبرانش سرش رو رو کیرم تا جا داشت فشار میداد منم موهاشو چنگ میزدم و سرش رو جوری فشار میدادم که کیرم حسابی بره تو دهنش چون میدونستم از این کارا خوشش میاد و دوس داره من تو کارایی که میکنه کمکش کنم و نشون بدم که دارم لذت میبرم و اونم از حال کردن من حال میکنه. ساک زدنش همیشه طولانی بود و همیشه در حالت های مختلف بعد چند دقیقه میگفت وایسا … میومد لای پاهام مینشست سرشو میآورد بالا کل خایمو و تخمامو میذاشت تو دهنش و میک میزد و تو چشمام خیره میشد که من با چشام بهش بگم دارم حال میکنم . از هیچی بدش نیمومد و کاری نبود بگم بکن و بگه نه …. با دستش با کیر خیسم از آب دهن خودش بازی میکرد و تخمامو لیس میزد و آروم یه جور دیوونه کننده ای با زبونش میرفت سمت زیر تخمامو و لای کونم و برمیگشت میرفت پشتمو و با دستاش لای کونم و باز میکرد و بین کونم رو از بالا تا پایین با ولع لیس میزد و با آب دهنش خیس میکرد و کم کم میرسید به سوراخم، لبشو غنچه میکرد روش و با زبونش سوراخمو لیس میزد و همزمان با دستش با کیرم ور میرفت و من بودم که از شدت لذت فقط میتونستم چشمامو ببندم و حال کنم. یه حسی از پاهام شروع میشد میرفت تا سرم و برمیگشت و مهناز میدونست چیکار کنه که من رو بالا نگه داره. میگفت بشین لبه تخت و پاهاتو باز کن که بتونم هم ساک بزنم هم برم تا سوراخ کونتو لیس بزنم و انجام این کاراش یه ور و گفتن و به زبون آوردن و خواستنشون ازم یه حاااااااال دیگه ای داشت .می ذاشت هرچقدر که دوس دارم تو دهنش تلمبه بزنم و سرش رو هر جای لاپاهام دوس دارم ببرم و اون فقط برام لیس بزنه و وقتی دیگه مطمئن میشد کیرم حسابی از دهنش سیر شده یکم کسش رو خیس میکرد و میومد آروم رو کیرم مینشست و بالا و پایین میکرد و در پایان این مدت مستقیم تو چشمام نگاه میکرد و میتونستم لذت رو تو هر ضربه ای که رو کیرم با کسش میزد حس کنم . روم میخوابید و همچنان کسش رو کیرم بالا و پایین میرفت چون میدونست اگه یه حالت رو زیاد ادامه بده آبم میاد همیشه بعد دو ، سه دقیقه حالتشو عوض میکرد یا یه مکث چند ثانیه ای میکرد. برمیگشت حالت سگی که مورد علاقه هر دو تامون بود و اجازه میداد از پشت وقتی دارم تو کسش تلمبه میزنم موهای مشکی بلندشو بگیرم تو دستمو بکشم و بدش نمیومد هر از گاهی یه سیلی به کونش بزنم . در حین سکس همیشه عادت داشت دستمو میگرفت و انگشتای دستمو میک میزد که همیشه دیدن این کارش جریان اومدن آبم رو سرعت میبخشید چون واقعأ حس خوبیه . وقتی حالت هارو عوض میکردیم بینش برام یه دو ، سه دقیقه ساک میزد و کل ترشحات کسش رو از رو کیرم لیس میزد و کیرم و تمیز میکرد . بوی کسش رو دوس داشتم و منم یه جورایی با رضایت کامل و میل زیاد باهاش سکس میکردم چون تو سکس از پایان وجودش مایه میذاشت. معمولأ بعد چند حال سکس از جلو وقتی دیگه کم کم قرار بود آبم بیاد وقت کون بود چون میدونست من دوس دارم تو یه سکس از هر وری یه دور برم ، با اینکه اصل داستان سکس ما همیشه از جلو بود نمیذاشت من حداقل از چند تا تلمبه تو کونش بی نصیب بمونم چون واقعأ کون باحالی داشت. بر میگشت سر روی بالش و کونش رو تا جا داشت میداد بالا ، و با دستاش از عقب لاشو باز میکرد و چون همیشه کونش آماده بود دیگه خیلی واسه وارد کردن کیرم تو سوراخ کونش دچار مشکل نمیشدم و از اونجایی که از یکم درد موقع کون دادن بدش نمیاومد منم معمولأ خیلی آروم و نرم نرم نمیکردم تو اکثرأ یهو تا دسته میکردم تو کونش تا سوزش سوراخش رو حسابی حس کنه. معمولأ تا لحظه ای که ارضاء شم ، وقتی تو کونش بی وقفه تلمبه میزدم زیاد طول نمیکشید معمولأ تو سه ، چهار دقیقه آماده بودم آبم بیاد و میدونست لحظه ای که یهو کیرمو از تو کونش میکشم بیرون باید برگرده و جلو کیرم دهنش و باز کنه و زبونش رو بیاره بیرون تا بتونم کل آبم رو تو دهنش و رو زبونش خالی کنم و بعدش همیشه چند دقیقه خوب کیرم رو میک میزد تا قطره های آخر باقی مونده رو هم بیرون بکشه و چیزی نخورده نمونه. بعد یه مدت به خاطر کارم مجبور شدیم از هم جدا شیم ولی هنوز خاطره سکس هام باهاش حشریم میکنه .نوشته هومن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *