دانلود

نترس عزیزم فقط میخام بکنمت

0 views
0%

نترس عزیزم فقط میخام بکنمت

مهران هستم(مستعار) ۲۰ ساله از شمال
از خودم بگم ک قیافه و قد معمولی دارم
کیرم ۲۰ سانته و تقریبا کلفت و هیکلم بخاطر سالها ورزش رزمی رو فرمه
من از بچگی همیشه ادمای چاق و خیکی رو دوس داشتم و اکثر دوس دخترام چاق بودن و همیشه گاییدن چاقارو دوس داشتم و چه دختر چه پسر همیشه چاقارو برای کردن ترجیح میدم
اواخر تیرماه یه روز غروب طبق معمول از سرکار اومدم و تو شهرک با رفیقام نشسته بودم و کصشر میگفتیم ک دیدم یه پسر خیلی چاق و سفیییید و خوشگل داره تو کوچه راه میره از بچه ها ک پرسیدم گفتن تازه اومدن تو این شهرک و خیلیم پولدارن
کم کم وارد جمع ما شد و رفیق شدیم
اسمش مانی بود ۱۸ ساله و فوق العاده خوردنی
یه روز با بچه ها قرار استخر داشتیم ک مانی ام همراهمون بود تو رختکن وقتی داشتم لباس عوض میکردم کیرم نیمه شق بود و تو مایو ی تنگ تابلو بود
دیدم مانی با تعجب گف چرا انقد کیرت بزرگه؟ خندیدم گفتم قابل شمارو نداره
گف خوش به حال دوس دخترت ک فهمیدم بعله اقا کونش میخاره
از اون به بعد هی بی هوا دس میزد ب کیرم یا خودشو بهم میچسبوند منم انگشتش میکردم اونم میخندید خلاصه تصمیم گرفتم بکنمش ک زد و یه روز بهم زنگ زد و گف مامان بابام امشب میرن تهران تنهام شب بیا خونمون ps4 بازی کنیم منم میدونستم امشب بهترین فرصته که کونشو فتح کنم خلاصه پشمامو زدم و شب نزدیکای ۱۱ رفتم خونشون یه ساعت بازی کردیم وسطاش هی میزدم دم کونش اونم فقط لبخند میزد که بهش گفتم مانی میشه یه سوال بپرسم ؟ گفت بپرس گفتم تا حالا کسیو کردی؟ گفت نه بابا کی به من پا میده اخه گفتم کون دادی ؟ یکم با مکث گفت وا واسه چی میپرسی ؟ بعد بلند شد گفت صبر کن برم دستشویی بیام همین
که خواست بره بلند شدم کشیدمش سمت خودم و یه لب ازش گرفتم اونم خوشش اومد و همراهی کرد بعد ک لبامون جدا شد گفتم کصکش میدونی چقدر دلم میخواد بکنمت؟ اونم با حالت حشری گف مهران جونم کیرتو میخوام تا ته بکنی تو کونم
اینو ک گفت دستمو کشید و برد سمت اتاق مامان باباش و انداختم رو تخت خودش لخت شد واااای اولین بار بود کامل لخت میدیدمش کیرش خیلیییی کوچیک بود به زور به ۷ سانت میرسید بدنش گوشتی و ابدار بود و تمیزه تمیز بدون مو
شلوار و شورتمو در اوردم اونم درجا افتاد به جون کیرم و تخمامو لیس میزد میکردتو دهنش کیرمو میمالید به صورتش منم ک داشتم حال میکردم کم کم شروع کرد به بوسیدن بدنم و با دستش برام جق میزد من بلند شدم خوابوندمش رو تخت و شروع کردم به خوردن شکم و سینه های تپلش وای خیلی نرم بودن اونم اه میکشید و نفس نفس میزد به شکم خوابوندمش و سرمو کردم تو چاک کونش لامصب از یه دخترتمیز تر بود بعد تف زدم به سوراخش خودشم با دست باز کرد و کیرمو اروم اروم فرو کردم تو کونش اونم هم حال میکرد هم معلوم بود درد میکشه هی قربون صدقه کیرم میرفت منم تاته کردم توش و اروم شروع کردم به عقب جلو کرد
ن و کم کم که جا باز کرد سرعتمو بیشتر کردم اونم اه و ناله میکرد و میگفت مهران کونمو پاره کن تو همین حال بودم که گفت مهران کیرت تو کون مامانم که فهمیدم اقا بیغیرتم هس منم شروع کردم به فحش دادن میگفتم کیرم تو حلق مامان جندت اونم حال میکرد و ناله ش بیشتر شد با دست ممه هاشو از زیر گرفتم و سرعتمو بیشتر کردم با هر تلمبه به کونش یه لرزش سکسی ای می افتاد واااای خیلی حال میداد گاییدن یه کون گوشتی و نرم و سفید
همونجور که میکردمش ابش اومد و از دودولش پاشید بیرون منم چند دقیقه بعد ابم اومد و خالی کردم تو کونش
بعد بی حال افتادم روش اونم مثل من بی حال بود کیرم خوابید و از کونش در اومد بعدش با یه دست کیر منو و با اون یکی دستش مال خودشو میمالوند چند دقیقه بعد ک بهتر شدیم رفتیم حموم که خودمونو بشوریم جلوم زانو زد و گفت بشاش تو دهنم منم که بدم نمیومد شاشیم تو دهنش و رو صورتش
هی قربون صدقه ی کیرم میرفت و میگفت دوس دارم منو مامانمو باهم بکنی و منم از این حرفاش حال میکردم هر چند میدونستم نمیشه
خلاصه دوش گرفتیم و رفتیم تو تخت و لش افتادیم تا فرداش
بعد از اون شب چند بار دیگه باهم حال کردیم ولی الان بخاطر دانشگاهش که افتاده مشهد کلا از اینجا رفتن و احتمالا دیگه نبینمش

Date: December 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *