نزدیک بود آبم بیاد زنگه مدرسه خورد

0 views
0%

سلام دوستان من اولین بارمه که تو این سایت خاطره مینویسم اسمم علی وزن 54 وقدم 1.70 و خوشتیپ و اسمه دوستانم حسن وزن حدود 60 قدم 1.64 خوشتیپ رامین وزنش 62 قدشم حدوده 1.62 که تیپس مثله دخترای بسیار سکسی هست هست این یه داستانه گی و یکم خنده دار و کاملا واقعی این خاطره حدود 2 هفته پیشه که ما زنگ اول نرفتیم کلاس (راستی ما کلاسه اوله دبیرستانیم)دوستم حسن گفت بریم انجا یه کلاس خالیه با گوشی علی(من)فیلم سکسی ببینیم خلاصه رفتیم تو کلاس دوستمون که اسمش رامینه میدونستیم کیر میخواد من فیلمو باز کردمو گرفتم دستم و نگاه میکردیم حسن و من که تو کلاس فرز بودیم یکم کون رامینو مالیندیمو دیدیم عصبانی شد دستمونو کشیدیم بعد یه 45 دقیقه نگاه کردن فیلم دوباره به مالوندنه کونش کردیم این دفعه چیری نگفت و نشوندیمش رو کیرمون البته با شلوار وای که چقد داغ بود کونش بعد میخواستیم شلوارشو دراریم که زنگه مدرسه خورد اینم از شانسه ما خلاصه فردا زنگه اولو دومو سومو با حسن نقشه کشیدیم که بکنیمش زنگه سوم به رامین گفتیم بریم ساندویجی مهمونه حسن اونم قبول کردو رفتیم ساندویجی و یکم تولش دادیم که نریم سره کلاس که زنگه زبان فارسی بود معلممون که اسمش جابری بود وقتی دیر میومدی کلاس نمیزاشت بریم کلاس ما که از خدامون بود نریم و نرفتیمو ان زنگم ان یکی کلاس بیرون بودو ما وقتی میمالوندیم دیدن ولی نفهمیدن رفتیم طبقه چهارم انجا وقتی داشتیم میمالوندیمش اینترنت مدرسه قطع شد و مدیر امد تا درستش کنه ما هم با عجله دستمونو کشیدیم پراکنده شدیم تا شک نکنه اونم با لبخند گفت برید کلاستون از قایم شدن چیزی نمیشه و ما با شهوت زیاد رفتیم کلاسه قبلی که خالی بود کیره منم که داشت اتیش میزد باز کردمش که با دستاش به واسم جلق بزنه ولی رامینم یکم نق میزد خلاصه یجوریش کردیم و حسنم که مثله من حشری بود اونم باز کرد و داد دستش بعد یه 5 دقیقه گفتم اینطوری نمیشه باز کن لا پا بزنیم رامین نمیزاشت ولی ما با زور بازش کردیم شرو کردم به لا پا زدن 4 دقیقه نشده بودکه میخواست آبم بیاد ولی کشیدم بیرون حسنم همون کارو کرد ولی ان زرنگی کردو یواش یواش توکونش بکنه که رامین گفت نه نمیخوام ماهم قربون صدقش میرفتیم خلاصه راضیش کردیم حسن یه تف زد رو کیرشو سرشو کرد تو کونش رامین یه جیغ زد تو گوشش گفتم میخوای بفهمن انم گفت خب درد داره اخه منم کفتم به خواطره من تحمل کن کیره حسنم که داشت جا باز میکرد شوروع کرد به تلمبه زدن و رامینم داشت اه اوه میکرد بعد 5 دقیقه کیرشو بیرون کردو ریخت روی شوفاژ منم یواش یواش یاله کونشو باز کردم یه تف زدم به کونش و یکی هم به کیرم بچه کونی ساک نمیزد واسمون خلاصه شرو به تلمبه کردمو دیدم میخوام ارضا بشم که ابمو بریزم زنگه مدرسه خورد دیدین اینم شاسنه ما یه جوری شلوارموکشیدم بالا حتی یه سانیه هم نشد زود رفتیم دست شویی باز کردم گفتم جلق بزن واسم انم زد ابمو ریختمو تموم شد بهش گفتم درد داشت گفت اولش اره ولی بعدن حال میداد این بود اولین داستانه سکسی من دوستان جونه مادرتون فحش ندین.نوشته‌ علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *