نوید بچه کونی به استخر میرود

0 views
0%

سلام من نویدم از 15 سالگی کون میدهم و به نظرم هیچ لذتی تو دنیا مثل کون دادن نیست داستانی که براتون میخوام بنویسم ماله 4 سال پیشه اونموقع 21 سالم بود خاطره های زیادی از کون دادن داشتم و انواع رابطه ها مثل گروپ سکس یا ارباب و بردگی رو تجربه کرده بودم ولی همیشه دوست داشتم تو یه مکان عمومی کون بدم مخصوصا استخر برای همین یه روز که کونم حسابی کیر میخواست تصمیم گرفتم این فانتزیمو عملی کنم بدنمو شیو کردم کونم بس که کیر توش رفته حسابی بزرگ و گوشتیه و سینه هام درشته وقتی موهای بدنم میزنم و کون سفید و تپلیمو میندازم بیرون خیلی سکسی میشم و کیر پسرارو دیوونه میکنم یه تاکسی گرفتم و رفتم یه استخر تو یه منطقه دور از خونمون تا آشنا یا رفیقی نبینم تو استخر یه مایو کوتاه خریدم از عمد سایز کوچیکترم برداشتم رفتم تو استخر تو رختکنش داخل اتاق تعویض لباس شدم لخت شدم و مایو رو پوشیدم مایو حسابی کوچیک بود برام چسبیده بود به کون درشتم و لمبه ها کونم ازش بیرون زده بود یه لحظه پشیمون شدم آخه کونم خیلی تابلو افتاده بود تو مایو ولی گفتم بیخیال چیزی نیست منم که اصلا همینو میخوام که همه بفهمن کونیم اومدم بیرون تو رختکن همه کونمو دید میزدن و به همدیگه نشونم میدادن اولش خجالت میکشیدم ولی بعدش خوشم اومد شروع کردم با عشوه راه رفتن و کونم قر میدادم رفتم تو سونا حس میکردم همه دارن کون منو نگاه میکنن گفتم احتمالا تا همشون نکننم ولم نمیکنن هر چی بیشتر راه میرفتم مایو بیشتر میرفت لای کونم نمیدونستم کیو انتخاب کنم تا اینکه یه مرده رو دیدم جلو در اتاق ماساژ با یه رکابی و شلوارک نشسته و بدجوری داره کونمو دید میزنه خیلی خوش هیکل بود از نگاهش و فیسش خیلی خوشم اومد رفتم سمتش بهش گفتم ماساژ چه قیمته گفت یک ساعت 60 هزار تومن گفتم بعد با لبخند گفت البته برای شما تخفیف ویژه داره گفتم خوب باشه بریم رفتیم داخل اتاق موزیک آروم و بوی عود یه فاز خیلی آرامش بخشی به آدم میداد گفت بخواب رو تخت عزیزم منم رو شکم خوابیدم کونمو دادم در اتاقو قفل کرد اومد سمتم گفت میشه مایوتونو در بیارم گفتم آره بعد مایومو در آورد و یه حوله کوچیک انداخت رو کونم دستشو با روغن نارگیل چرب کرد و شروع کرد دستامو مالیدن دستاش حسابی مردونه بود بعد اومد رو کمرم من حسابی حشری شده بودم دوست داشتم زود بره رو کونم بماله آروم تا پایین کمرم دستشو میاورد بعد حوله رو از روی کونم برداشت گفت اسمت چیه ؟ گفتم نوید گفت واقعا خیلی هیکلت خوبه نوید جون هم خوش حالته هم خیلی نرمه راحت تو دست میاد گفتم مرسی شروع کرد کونمو مالیدن گفت ورزش خاصی میکنی که انقدر باسنت خوش فرم و تپلیه گفتم نه طبیعی اینجوریه کونمو میمالید و من داشتم دیوونه میشدم دستاش رو لمبه ها کونم بود بعد دستاش برد پایین روی رونام بهم گفت پاهامو باز کنم منم باز کردم دستاش رفت لای پاهام آروم آورد بالا لای کونم لای کونم چرب شده بود و اونم داشت سوراخمو میمالید با انگشت شستش رو سوراخم بازی میکرد من آروم آه ناله میکردم بهم گفت دوست داری اینکارو گفتم آره اینجارو خیلی بمال بعد یکی از انگشتاش کرد تو کونم من یه آخ کشیدم شروع کرد عقب جلو کردن منم همینجوری آخ و اوخ میکردم یه انگشت دیگه هم توش کرد و شروع کرد انگشت کردنم منم حسابی تو حال بودم دستمو از کنار تخت کشیدم روی کیرش حسابی شق شده بود و معلوم بود خوب چیزی داره یه لحظه وایساد از صداها فهمیدم داره لخت میشه اومد روبروم سرمو آوردم بالا دیدم یه کیر کلفت جلو صورتمه سر کیرشو کردم دهنم آروم میمکیدمش دور کیرشو زبون میکشیدم با دستم خایه هاشو میمالیدم اونم کمرمو ماساژ میداد بعد تخماشو مکیدم کردمشون دهنم آروم میلیسدم و مک میزدم دست گذاشت زیر چونم صورتم آورد بالا تو چشمام نگاه کرد گفت خوب حرفه ای هستیا بعد کیرشو کرد دهنم شروع کرد تلنبه زدن تو دهنم سرمو گرفته بود و کیرش تا ته میکرد تو حلقم بعد اونجا نگه میداشت خوب که براش ساک زدم رفت پشتم اول یکم دوباره انگشتم کرد کیرشو چرب کرد سرشو کرد تو آروم تا اولای کیرش کرد تو و عقب جلو میکرد منم آروم اخ و اوخ میکردم تا که یه دفعه تا نصفه کرد تو من میخواستم داد بزنم جلو دهنم گرفت یکم کیرش تو نگه داشت آروم عقب جلو کرد بعد شروع کرد تلنبه محکم و سریع زدن من میخواستم جیغ بکشم ولی نمیشد اونم حسابی تلنبه میزد تا اینکه عادت کردم و حسابی داشتم حال میکردم بعد خوابوندم رو کمر پاهامو داد بالا کیرشو کرد تو خودشم خوابید روم ازم لب گرفتن و سینه هام خوردن بعد گفت یکم برام ساک بزن کیرشو در آورد کرد دهنم سرمو محکم از پشت گرفت دو تا تلنبه زد یه آخ بلند کشید و همه آبش ریخت دهنم و بهم گفت قورتش بده منم آبشو خوردم بلند شدم بغلم کرد کونمو یکم مالید و انگشت کرد لبامو بوسید گفت من شایانم هر وقت خواستی بیا همینجا میکنمت شمارشو داد بهم از اتاق بیرون اومدم همه داشتن نگاهم میکردن انگار فهمیده بودن چه خبر بوده منم سریع رفتم دوش گرفتم لباس پوشیدم و زدم بیرون نوشته NAVIDKOONI8899

Date: July 12, 2019

One thought on “نوید بچه کونی به استخر میرود

  1. منم با عشق به این ماساژور حاضرم بدم کونمم خوبه شماره بذارین بیام بدم بهتون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *