هات سکس الیاس

0 views
0%

سلام دوستای گلم این اولین داستانمه یه هات سکس داشتم که بهتون میگمیه روز از روزای گرم تابستون بود بادوستام رفته بودیم ویلای یکی از رفیقا ،از ویلا تا ساحل یه 50متری بود بچه ها رفته بودن به قول خودشون والیبال ساحلی تا شبم قصد برگشت نداشتن من بودم و این ساحل و این روغن تو دستم ،میخواستم آفتاب بگیرم و برنزه کنم عینکمو گذاشتم و دراز کشیدم داشتم روغن کاری میکردم دیدم دو تا دافی دارن کنار دریا قدم میزنن درباره من شر و ور میگفتن بهشون گفتم اولا کر نیستم دوما اینجا روغن اضافه دارم ،گفتن ما که نمیتونیم اینجا آفتاب بگیریم ،گفتم منم برا آفتاب گیری نگفتم یه دری وری گفتن و در افق محو شدند،منم داشتم برنزه میکردم چشامو بسته بودم یه دفه یکی روم آب ریخت بهش فحش دادم بعد که بلند شدم دیدم یکی از همون دختراس مثه اینکه این یکی عاقل تر بوده.بهش گفتم چی شد برگشتی؟گفت اگه ناراحتی میتونم برم. گفتم شوخی کردم بی جنبه خلاصه با هم گرم شدیم فهمیدم دختر حشری(از ضربان قلبش)،سینگل وخوشگلیه بهش گفتم من فردا ساعت 2 اینجام میای بیا بعد یه خدافظی گرم رفتم.فرداش ساعت 205 اونجا بودم دیدم داره راه میره بهش گفتم خانوم منتظر کسی هستین دیدم اومد بغلم کرد گفت ماساژمیخواین آقای برنزه گفتم اگه مجانیه آره گفت حالا با هم حساب میکنیم گفتم پس بریم ویلا تا اونجا کلی گفتیم خندیدیم وقتی رسیدیم آروم دستمو بردم رو کمرش گردنشو بوسیدم گفتم تو ماساژ نمیخوای عزیزم بعد بلندش کردم بردمش رو تخت آروم از گردنش بوسیدم تا لبش بعد کلی لبشو خوردم و روغنو اوردم آروم لباساشو در اوردم دیدم یه بیکینی ساحلی پوشیده کلی حال کردم.آروم روغنو ریختم پشتش ماساژش دادم بند سوتینشو آروم با دندون باز کردم سینه های خوشگلشو خوردم وبعد شرتشو در آوردم با انگشتام کسشو ماساژ دادم دیدم حشرش زده بالا آروم کیرمو چسبیدم بهش بعد دیدم دستشو برد رو کیرم بعد چسبوندش به کسش بعد شروع کرد به ساک زدن،ناکس حرفه ای بود.پرتش کردم رو تخت خدارو شکر اوپن بود آروم شروع کردم به تقه زدن صدای آه آهش یه حال عجیبی بهم میداد بعد دوباره ساک زدنو شروع کرد بغلش کردم بردمش تو حال به حالت سگی گذاشتمش رو مبل آروم فرو کردم تو کونش حال عجیبی میداد دیگه داشتم آتیش میگرفتم کیرم داشت مثه یه موشک جلو عقب میشد داشت آبم میومد اونوریش کردم آبمو ریختم روسینه هاش بعد یه کمی بهش حال دادم گفت بریم حموم گفتم نه بریم دریا.جاتون خالی دریا خیلی حال داد بعدش شمارشو گرفتم یه چند وقتی با هم بودیم.ممنون که خوندین نوکرتون الیاس

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *