هر وقت بخوام می کنمش

0 views
0%

4 سال پیش یه دختری پیدا کرده بودم واسه دوستی و سکس . هر روز با هم بودیم و هر روز تو ماشین واسم ساک میزد و آبمو در میاورد .تا اینکه که دیگه من خسته شدم و دلم یه سکس اساسی میخواست . واسه همین بهش گفتم که من دیگه اینجوری ارضا نمی شم و از این حرفا . قرار شد یکی رو واسم پیدا کنه که بهم یه حال اساسی بده و در قبالش من اونو ولش نکنکم آخه اون منو دوسم داشت و لی من نه.یه روز زنگ زد که یکی رو پیدا کردم ولی باید دوتامون را باهم بکنی . منم گفتم چی از این بهتر . قرار شد مکان ردیف کنم و بهش خبر بدم . قرارمون این بود که دوس دخترم رو از کون بکنم ولی اون یکی رو از کوسیه روز یه شماره ناشناس زنگ زد که شمارتو فلانی داده . بعد کلی حرف زدن قرار گذاشتیم و رفتم یه جا سوارش کردم یه دختر 28 ساله قد متوسط بود یه دختر معمولی بود. بعد کلی حرف زدن فهمیدم دختر عموی دوست دخترمه و خودش هم خانومه و با شوهرش مشکل داره واسه همین دوس پسر میخواد.بهش پیشنهاد دادم بریم خونه . اونم راحت قبول کرد . فکر کنم به قصد دادن اومده بود اونروز . رفتیم با ماشین تو پارکینگ و رفتیم بالا . کسی خونه نبود . سریع پریدم طرفش و لختش کردم . بدن سفید و بی مویی داشت خیلی هم بوی خوبی میداد . همینجوری سر پا بوسش میکردم وو گوشش رو میخوردم که یواش یواش صداش در اومد و گفت بسه بریم سر اصل مطلب . خوشم اومد از رک بودنش . سریع خوابوندم و کیرو در آوردم دادم دستش شروع کرد لیس زدن ، آروم میخورد ولی خیلی خوب میخورد . تا ته میکرد تو دهنش و در می آورد . منم با انگشتم با کس سفید و بی موش بازی میکردم و میمالیدم . یهو گفت بیا بکن توش دارم میمیرم . اومدم روش بین پاهاش ، پاهاش رو دوره کمرم حلقه کرد . 5 دقیقه تلمبه نزده بودم که دیدم داره آبم میاد . درآوردم ریختم رو شکمش . ناراحت شد و رفت خودش رو شست اومد . گفت چه زود منم گفتم حالا صبر کن. درازش کردم کیرمو بردم جلو دهنش . کمی که کیرمو خورد کیرم دوباره شق شد . برداشتم اسپری رو خالی کردم رو کیرم . کمی با کوسش بازی کردم بعد اومدم روش بین پاهاش آروم کردم تو کوسش . آروم عقب جلو میکردم . یهو تندش کردم که داشت بدنمو با ناخناش زخم میکرد . دیگه حالش خراب بود . میگفت جرم بده منم تا میتونستم محکمتر میزدم . خسته شدم کشیدمش لبه تخت سرپا شدم و کیرمو گذاشتم دوباره تو کوسش . سینه هاشه دست گرفتم محکم میمالیدم و تو کوسش تلمبه میزدم دیدم داره از حال میره یعنی میخواست ارضا بشه منو محکم فشار میداد ناخناش میرفت تو بدنم که یه لحظه شل شد و فهمیدم که ارضا شد ولی موتور من تازه گرم شده بود یه رب تو همون پوزیشت تلمبه زدم دیدم آبم نمیاد به شکم خوابوندمش افتادم روش با دستش کیرمو هدایت کرد تو کوسش منم سینه هاشه دست گرفنم و شروع کردم تلمبه زدن اول آروم میزدم تندترش کردم صدای شالاب شولوب تو خونه راه افتاده بود و منوبیشتر تحریک میکرد ولی خبری از اومدن آبم نبود دیگه اونم داشت به غلط کردن میوفتاد که زود باش مردم از درد نیم ساعتی تلمبه زدم حس کردم دارم میام تا ته کردم تو کوسش همهی آبمو خالی کردم تو کوسش و افتادم روش و بوسش کردم و تشکر کردم . حالا 4 سال هست باهمیم . هر وقت دلمون میخوا قرار میزاریم میبرم میکنمش . خیلی راضی هستم ازش….نوشته امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *