هر که کس خواهد جور شهرستان کشد

0 views
0%

سلام به دوستان شهوانى اسم من اميره 20سالمه خاطره اى که ميخوام بنويسم مربوط به 2 سال پيشه من يه دختر خاله دارم به اسم مینا که حدودا اون زمان 6 7 سال از من بزرگتر بود خالم خيلى وقت پيش از شوهرش طلاق گرفته بود و چند تا کوچه بعد از خونه ى بابابزرگم با پول مهريه اش خونه ساخته بود خالم خياط بود و از صبح تا حدود 8 شب ميرفت سر کار و مینا تو خونه تنها بود مینا دخترى شيطون با هيکل توپر و سيه هاى درشت و کون متوسط بود . تو شهرستان کسى سراغ خانواده اى که مامانش طلاق گرفته برا خواستگارى نميرفت به همين دليل مینا داشت از وقت ازدواجش ميگذشت منم اون دوران ديگه از فيلم سوپر ديدن خسته شده بودم و ميخواستم سکس رو تجربه کنم و چه گزينه اى بهتر از مینا خلاصه حسابى تو کفش بودم که تابستون فرصت خوبى که به بهونه ديدن بابابزرگم برم اونجا بعد از راضى کردن مادر ٬بابا نشستم اتوبوس و راه افتادم شب ساعت 9 رسيدم فردا بعد از کلي نقشه کشيدن ساعت 6 بعد از ظهر رفتم خونه خالم ولى دقيق نميدونستم چيجورى عنوان کنم وقتى رسيدم هنوز خالم نيومده بود مینا با ديدن من تعجب کرد و بهد از دست دادن رفتم تو از اونجايي که با من خيلى راحت بود و از بچگى با هم بوديم جلوم روسرى سرش نميکرد و خيلى عادى بود اون روز يه دامن استرچ ابى با يه تيشرت مشکي پوشيده بود منم با ديدن کون گردش تو اون دامن خيلى حشرى شده بودم رفت برام شربت درست کنه ماهواره روشن بود رو mc من اومدم کانالو عوض کنم تو ليست کانالا چشمم خورد به G يکم خيالم راحت شد که ميدونم از کجا شروع کنم کانالو برگردوندم و منتظر شدم بياد ى دقيقه بعد با يه ليوان شربت اومد بعد از دادن شربت به من رو مبل روبروم نشست و شروع کرد به تعريف و سوال کردن بعد از اينکه از هر درى حرف زديم بحثو کشوندم به ماهواره از ماهواره خوشت مياد اره بد نيس_بيشتر چه برنامه هايي ميبينى_سريال يا اهنگ گوش ميدممنم يهو بى مقدمه گفتم G هم ميبينى که ديدم ساکت شد انگار بدش نيومد بهش گفتم خوب اينم نياز جنسيه ديگه خجالت نداره بعد رفتم بغلش اروم دستمو انداختم دور گردنش و لپشو يواش بوس کردم طفلک هيچى نميگفت همه چي داشت درست پيش ميرفت که شانس کيرى من زنگ خورد خالم سکس عقب افتاد بعد از کلى کسشر گفتن و خوردن شام خوابيديم صبح خالم بلند شد و رفت سر کار منم رفتم سراغ مینا تو اتاقش خواب بود رفتم تو جاش کنارشو لباشو بوسيدم کم کم بيدار شد گفتم گلم اماده اى و با سکوتش تاييد کرد يواش تيشرتشو در اووردم وااااااااي جه بدن سفيدى داشت يه سوتین قرمز پوشيده بود که منو خيلى تحريک ميکرد يواش بازش کردم و اون سينه هاي درشتش افتاد بيرون شروع کردم به خوردن بايد يه جورى ارضاش ميکردم که از اين به بعد راحت پا ميداد کم اخ اخش دراومد منم از خوردن سير نميشدم و با دستم کسشو از رو شلوار ميماليدم من که تا حالا تجربه سکس نداشتم و هرچى بلد بودم از فيلما بود خيلى خوب داشتم پيش ميرفتم بعد از خوردن سينه هاش لباسامو دراوورد و فقط با يه شورت بودم شلوارشو در اووردم و از رو شورت کسشو ميماليدم ولى اون خيلى بيشتر از من داش حال ميکرد تو اين دنيا نبود بعد شرتشو دراوردم و شروع کردم به ليسيدن از بالا به پايين حسابى حشرى شده بود و فقط اه اه ميکردو سر منو فشار ميداد تو کسش انقد ليسيدم تا ارصا شد گقتم حالا نوبت تو شرتمو از پام دراورد کيرم حدودا 17سانته کيرمو گرفت دستشو تف زدو شروع کرد به خوردن حالا نخور کي لامصب عين الکسيس ساک ميزد دم دماى اينکه ابم بياد گفتم بسه شروع کردم به لب گرفتن تا يکم کيرم اروم شه تا بتونم ادامه بدم بعد گفتم ميخوام برم سر اصل مطلب گفت اصل مطلب پرده داره مجبور شدم از پشت بذارم انصافا خيلى راحت رفت تو معلوم بود قبلا هم از کون داده ولي به روش نياوردم شروع کردم به تلمبه زدن تا اىنکه ابم داشت ميومد در اوردم و ابمو ريختم رو کمرش بعد افتادم بغلش و بعد از 2 دقيقه لب گرفتن اماده شدم و زدم بيرون تا قبل از برگشتنم به تهران 1 بار ديگه کردمش 4 ماه بعد از اون قضيه عقد کرد با يه کارمند بانک و منم از زندگيش اومدم بيرون .بعد از اون مخ 2 تا ديگه از فاميلاى بابامو زدم اگه خواستيد بگيد بذارم.دمتون گرم ممنون که خونديننوشته‌ امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *