هوایی شدن خانمم (۲ و پایانی)

1777
Share
Copy the link

…قسمت قبلقرار شده بود دو روز بعد برادرشو بیاره روبروی درمانگاه که یه پارک بزرگ داره …….روز قرار فهمیدم گلنار بیشتر به خودش رسیده ..از این کارش کمی متعجب شدم ..اخه اون شب بهم گفته بود من میرم که به هردوشون بگم که دست از سرم بر دارن ….ولی خانمم با ارایش و لباس تقریبا نامناسبی سر قرار میرفت ……من نمی خواستم دنبالش برم ولی تصمیمم عوض شد . کنجکاو شدم که ببینم خانمم موقع دیدنشون چیکار می کنه …..من قبلش رفتم تو پارک و نزدیک درمانگاه و گوشه ای کمین کردم ……نزدیک به نیم ساعت منتظر بودم که اونا رو ببینم ….یهو گلنارو دیدم که داره به پارک نزدیک میشه ….اون قدم زنان ابتدای پارک داشت با گوشیش حرف میزد احتمال زدم که داره با اون خانم پرستار هماهنگ می کنه و حرف میزنه .چون اینور و اونور رو نگاه می کرد که اونا رو ببینه …..بالاخره اونا رو پیدا کرده بود چون داشت به طرف گوشه سمت راست پارک میرفت …..اون گوشه معمولا حالت دنجی داشت و کمتر مردم در مسیر اونجا میرفتند ..من با احتیاط دنبال خانمم رفتم …..بعد از مسافت کوتاهی یهو متوجه دو نفر شدم که روی یه نیمکت پارک نشسته بودند …زنم بهشون نزدیک شد . کنار خانم پرستار نشست …..من تا اونجایی که می تونستم بهشون نزدیک شدم و پشت درختی کمین کردم ……پرستاره با یه چادر مشکی و پوشش اسلامی اومده بود و برادرش مردی جوون ولی بالای سرش تقریبا ریخته بود وبا صورتی ریش دار و عینک دودی …..قیافه خیلی خوشتیپی نداشت ولی اون مرتب باخواهرش و خانمم حرف میزد ابتداش خانمم هیچی نمی گفت و فقط ظاهرا شنونده بود ولی کم کم با حرفای هردوشون گلنار هم کم کم داشت بهشون لبخند میزد …یعنی چه …چرا خانمم داره بهشون لبخند میزنه ..اون قرار بود …قال قضیه رو بکنه و فوری می بایستی بلند میشد و ترکشون می کرد ولی این اتفاق نیفتاده بود بلکه با کمال تعجب دیدم بعد از دقایقی …..پرستاره جای خودشو با برادرش عوض کرد و حالا خانمم کنار اون مرد نشسته بود و کم کم حین حرفاش داشت به گلنار خودشو نزدیک می کرد ….از این لحظه حس عجیبی داشتم …کیرم داشت بلند میشد ضمن عصبانیتم حشری شده بودم ….اون مرد ارووم داشت دستشو رو زانوی گلنار می کشوند و اون هم سرشو پایین گرفته بود …..یهو خانم پرستار از تو کیفش یه روز نامه دراورد و رو پاهای گلنار قرار داد و حالا دست برادرش زیر روزنامه رفته بود و اون داشت با دستش کس گلنارو می مالوند …..اوه اوه دارم چی می بینم …کیرم داشت منفجر میشد …..شهوتی شده بودم …..همون لحظه خانم پرستار باز دست تو کیفش کرد و موبالیشو دراورد و بعد از لحظاتی اونو جلو دید برادرش گرفت ……به گمونم عکس کون گلنارو نشون برادرش می داد …..گلنار اوضاع مناسبی نداشت و خودشو تقریبا رو نیمکت ولو کرده بود …پرستاره مجبور شد کنار گلنار بره تا اونو کنترل کنه …حالا خانمم وسط دوتاشون قرار گرفته بود پرستاره دست گلنارو گرفت و رو وسط پای برادرش قرار داد .حالا کیر اون مرد زیر شلوارش با دست گلنار داشت مالیده میشد …….منم داشتم ابم میومد ….اونا تا دقایقی در همین وضعیت بودند ….شرایطشون جوری شده بود که اگه کسی هم از نزدیکشون رد میشد اصلا بهشون مشکوک نمیشد …..دست دیگه اون مرد رو خوب نمی دیدم به گمونم اونو به پستونای خانمم کشونده بود و از زیر روزنامه اونو هم می مالوند …چون روزنامه رو کاملا باز کرده بودند و حالا کاملا می تونست اونا رو پوشش بده من اب کیرم اومده بود وراحت شده بودم ….اونا هم کارشون تموم شده بود و برادر پرستاره بلند شد و شلوارشو کمی مرتب کرد .وبعدش دستشو به طرف گلنار دراز کرد و دستشو برای لحظاتی گرفت و کمی با خانمم حرف زد و یه تیکه کاغذ به خانمم داد وبعدش خدا حافظی کرد ……پرستاره هم گونه های گلنارو بوسید و اونم ازش جدا شد…….خیلی دوست داشتم همه اتفاقات و حرفاشونو از دهن گلنار بدونه کم وکاست بشنوم باید منتظر می موندم که تو خونه همشو بهم بگه …لذا سریعا منم خودمو به خونه رسوندم و منتظر شدم که گلنار برگرده…………اگه خواستین من ادامه میدم …البته اگه توهین و حرفای بد و زشت ..بعضیا بزاره منتظربودم همسرم برگرده و کل ماجرارو از دهن خودش بشونم ….ناخوداگاه دنبال خانمم افتادم …در فاصله شاید ده متریش حرکت می کردم ….متوجه نگاه های هوس ناک و شهوتی خیلیا میشدم که یا پشت سرش و یا حین ردشدن بهش نگاه می کردند و گاها هم متلک میگفتند از این وضعیت حس غریب و عجیبی داشتم و باز کیرم بلند شده بود و شهوت وجودمو گرفته بود از اینکه مردای نامحرم به خانمم توجه داشتند واز نظر خودم متاسفانه لذت می بردم …حتی یه پسر جلف وبا موهای دراز و دم اسپیش کنارم چند لحظه قرار گرفته بود و از باسن همسرم تمجید می کرد و کیرشو حوالش می کرد …..همه چی در اون پیاده رو متوجه اندام خانمم و یه دختر دیگه که اتفاقی بغل هم راه میرفتند شده بود ….پسره جلف با کمال پرویی خودشو بینشون رسوند و یه چیزایی به هردوشون گفت انگار شماره موبالیشو داده بود …دختر ه با لبخند بهش جواب داد ولی همسرم بی اعتنا راه میرفت …..پسره سرعت قدماشو کم کرد و به کنار من رسید ….خواستم ازش بپرسم که بهشون چی گفته …….اغا پسر داشتی چی می گفتی …..شمارمو بهشون دادم ….اون یکی سمت چپی انگار بی خیال شماره ام بود …..ولی دست راستیم فکر کنم شمارمو تو گوشیش سیو کرد اون اشاره به خانمم می کرد چون گوشیش دستش بود …..خب پسر اگه انتخاب کنی کدومشون رو بلند می کنی …….ای پدر معلومه اون سمت راسته همونی که کونش داره یک دو می کنه ….خیلی باحال و کردنیه …..تعریف از کون خانمم بهم حس تازه داده بود وکیرم داشت اذیتم می کرد چون سفت شده بود……ولی شاید اون زنه شوهر داشته باشه ….ناراحت نیستی اینو میگی …ای پدر شوهر ش اگه مرد بود نمی زاشت اینجوری بیاد خیابون تا ملتو حشری کنه …..یعنی اگه خانم تو میبود چیکار می کردی …..هرشب می کردمش و سیرش می کردم و نمی زاشتم تنها بیاد بیرون ….اغلب جماعت زنا تشنه کیر ن و شوهراشون نمی تونن راضیشون کنن و با ارایش غلیظ و لباسای تنگ بازشون میان خودشونو از این نظر ارضا کنند و شایدم به کسی بدن…..مگه تو خبرنگاری که منو سئوال پیچ کردی …..ها نه نه همین جوری …..خدا کنه بهم زنگ بزنه ……اگه زنگ زد می تونی تورش کنی …..مگه میخای دو نفری بلندش کنیم …..شاید ازت خواستم منو هم شریک کنی ……نه من تکی برای خودم کار می کنم ….اگه می تونی خودت برو تورش کن ……اون نمی دونست که من شوهرشم و اگه میدونست براستی راحت میتونست این حرفا رو بهم بگه ….مطمئنا نه …..ولی من دیگه داشتم خیلی بی رگ و نامرد میشدم ….چرا باید اینطوری باشم ..نگاه کون خانمم می کردم که بدجوری یک دو می کرد تا خونه دنبالش رفتم و بعد از یه ربع خودمم تو خونه رفتم …..زنم تو حموم بود و صدای شرشر ابو می شنیدم ..خیلی دلم میخاست بکنمش ..تصمیم گرفتم برم حموم و اونجا کیرمو ارومش کنم …..لخت شدم ودر حمومو زدم …..عزیزم میخام بیام تو ……تویی برگشتی …بیا تو …..همون لحظه از پشت اونو بغل کردم و با اشتهای تموم نشدنیم کونشو می مالوندم ووحرفای اون مرده جلف در مورد کونش منو دیوونه باسنش کرده بود کیرمو تو گودی کونش بردم و اونو بالا پایین می کردم ….یه دستمو از جلوش رو کوسش بردم واونو مالش می دادم …..عزیزم ازت کون میخام ……چرا هوس کونمو کردی ….کردم که کردم مگه اشکالی داره ……نه ولی چرا کوسمونمی کنی …..چرا کوست …اخه میخاره …..خارش چرا …نکنه به خاطر ملاقات امروزت با اون دونفره س…..لطفا عزیزم از جلو منو بکن …..باشه حالا که خارش داری از جلو می کنمت …..یه پاشو رو لبه کاسه گذاشتم و کیرمو تو کوسش فرو کردم ….حالتو بعد از لحظاتی عوض کردم و اونو به حالت سگی دراوردم و کردن کوسشو ادامه دادم ….سوراخ کونش جلو دستم بود و هوی کردم انگشتمو توش کنم …اوخ عزیزم داری کونمو با انگشتت می کنی …اره …اشکالی داره ….نه نه اگه دوس داری ادامه بده ….یاد حرفای اون مرده و نگاه های مردای عابر منو داشت دیوونه می کرد و همین باعث شد که ابم تو کوسش خالی بشه …..فرصت خوبی شده بود که ازش سئوال کنم …سر قرار چه گذشت ….امیر لطفا می تونی عصبانی نشی و همه حرفامو گوش کنی ….قول میدی …اره گلنار قول میدم ….من همون اول برخوردم به برادرش گفتم که منو شوهر دارم و اونم خیلی دوس دارم و شما بهتره برید یه گزینه دیگه بگیرید ….و دیگه لطفا مزاحم نشید ..والان هم که اومدم اینجا به احترام خواهرتون اومدم چون میخاستم خودم اینارو بهتون بگم ….باشه گلنار خانم حرفاتون درسته حالا که میخاین من دیگه کاری باهاتون نداشته باشم واخرین باری باشه که شما رو زیارت می کنم یه کاری برام انجام بدین ….چون انجام این کار برام خیلی اهمیت داره …..چه کاری ……میخام با دستات کیرمو بمالی و ابمو بیاری ..حالا که دستم بهتون نمی رسه این کارو یادگاری و به خاطر خواهرم و دوستت انجام بده ……برادرت داره چی میگه …..از خودتون خجالت بکشین …..بهتره من برم و این نمایش مسخره رو برای خودتون بزارم …..گلنار خانم بهتره نرین …..چون به نفعتونه ….چرا ….چون یه عکسای باحالی از تون تو گوشیم دارم ..اگه برین اونو پخش می کنم و یه نسخه شو برای خونه تون می فرستم …از شکایت و این حرفا هم نمی ترسم چون مسافرت میرم و دیگه ب ر نمی گردم از شما که ناامید شدم دیگه این شهر برام لذتی نداره ……..نگاه خواهرش کردم ……تو نمی خای چیزی بگی ..برادرت ازم چیزی میخاد که نمی تونم انجامش بدم……..شرمنده گلنار برادرم انگار قاطی کرده …قرار نبود اینجوری رفتار کنه …..خواهر من چند روز دیگه میرم ….توم به گلنار بگو انجامش بده ..اخه مالیدن یه کیر مگه خیلی سخته ….اصلا اگه به خاطر مردمه بیا این روزنامه رو رو پام میزارم و زیرش کارتو انجام بده ……حسام اگه از گلنار بخام کیرتو بماله قول میدی عکساشو پاک بکنی …ها…..اره ولی باید خوب انجامش بده ….گلنار بیا این کارو بکن و بزار این ماجرا تموم بشه به خدا من روم نمیشه دیگه نگات کنم ….قرار نبود که حسام این جوری بکنه ……باید چیکار می کردم از تهدید حسام ترسیده بودم و اگه اون عکسارو پخش می کرد نابود میشدم ……من باید عکسارو ببینم …..باشه بیا ببینش …..تو گوشی حسام نزدیک بالای 50عکس ازمن بودش چند تاش از باسنم بود و یکیش خیلی افتضاح بود چون هم کونمو نشون می داد وهم صورتمو و بقیش مال عکسای مهمونی و خونگی بود که من متاسفانه و ناشیانه به خواهرش داده بودم ….به خاطر همون یکی عکس خیلی سکیش باید قبول می کردم ….یادت باشه قول دادی …..باشه گلنار ….من مایل نبودم دستم زیر روزنامه بره خودحسام با وقاحت و بی شرمی مچمو گرفت و بردش رو کیرش که قبلا اونو دراورده بود …..گلنار کیرش کلفت بود ….ناراحت نمیشی که بگم از مال تو کلفتر بود ….نه عزیزم برای چی ناراحت بشم ..اره امیر …کیرش کلفت و سیخ سیخ شده بود ..حسام میدونست من تمایلی به مالش کیرش ندارم خودش دستمو حرکت می داد و می مالوند …..گلنار واقعا دوس نداشتی کیرشو خودت مالش بدی …به جون خودم و خودت نه …فقط میخاستم زودتر ابش بیاد …..ولی فقط این نبود چون حسام دست ازادشو کشونده بود کنار پستونم و از زیر بغلم ردش کرده بود و اونو رو لباسم ارووم مالش میدادو بعدش خواهرش هم دستشو رو کوسم برده بودو اونم مشغول اونجام بود ….راستش امیر نمی خام بهت دروغ بگم از اون لحظه من شهوتی شده بودم و داشتم از خود بیخود میشدم ……لابد گلنار دوس نداشتی زودتر کارشون تموم بشه …..اره متاسفانه خیلی بهم خوش می گذشت اونا کاری کرده بودند که انگار سه نفر داشتند منو دست مالی می کردند ….خواهرش اواخر کار حتی عکسای لختی باسنمو جلو چشای حسام گرفته بود و اونم باهاش کیف می کرد …..نمی دونم چند دقیقه شده بود که من در اسمونا پرواز می کردم و چشام داشت خمار هوس میشد …یهو اب کیرشو تو کف دستم حس کردم و حسام راحت شده بود …..بعدش چی شد …..من دستمو با دستمال حسام پاکش کردم و اون هم خودشو مرتب کرد …….خب من کارمو کردم حالا مونده شما عکسا رو جلو خودم پاک کنی ……باشه حتما …حسام همه عکسای مهمونی و عادیو و با سه تا از مال کونمو پاک کرد و موند چهار تا …یکیش مال مهمونی خونه پدرم بود که یه شلوار تنگ پام بود و همه برجستگی وسط پامو نشون می داد و نصف سینه هام هم بیرون بود و دو تاش هم مال باسنم بود و اخریش همون عکس بدم بود که به خاطرش این کارو قبول کرده بودم ……گلنار این چهار تا میمونه پیش خودم و وقتی اونو پاکش می کنم که خودت بیای اپارتمانم و بعد از گاییدنت ووقتی ابمو تو کونت ریختم اونم پاکش می کنم ……ولی تو قول دادی ….همین که گفتم بیا این ادرسم و شماره موبایلم …..خداحافظ ……حسام رفت ……من از خواهرش ناراحت شدم و همه این ماجرارو مقصرش می دونستم خودش هم قبول کرده بود …..من ازش خواستم خودش مشکلو حلش کنه …..اون قول داده خودش عکسارو از گوشیش پاک کنه ….چون من بهش گفتم تا اون کارو نکنه من باهات بهم میزنم ..ازت هم شکایت می کنم …..گلنار جدی اینارو به دوستت گفتی …اره باور کن ….اگه نتونست میخای چیکار کنیم …دوستم میتونه و روش نفوذ داره ….ار کجا میدونی ..اخه اونا خیلی صمیمی و خودمونی رفتار میکنن و فکر کنم باهم یه رابطه ای دارن ….ولی اونا خواهر و برادرن ….امیر تو خیلی ساده ای الانه تو این دوره زمونه همه چی بهم خورده مادر با پسرش و پدر با دخترش و برادر با خواهرش رابطه دارند ….دیگه این چیزا داره عادی میشه ……این ماجرارو میخام تمومش کنم چون خواهر حسام بالاخره موفق شد که کارشو بکنه و چهار تا عکس گلنارو از گوشیش پاک کنه و دوستی اونا بهم نخورد و پابرجا موند و حسام هم اون شهرو ترک کرد و رفت …….منم به خاطر صداقت و علاقه ای که به گلنار داشتم این ماجرارو فراموش کردم ………وسلام به سلامتی اونایی که توهین نمی کنن و فقط نظر اتشونو مودبانه ابراز می کنن ……باینوشته یاوران

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *