هیچ سکسی مث سکس اول نیست

0 views
0%

سلام ماجرایی که میخوام تعریف کنم مربوط میشه به سال89.ماجرا یکم طولانیه چون هرکاری کردم دیدم نمیشه فقط از جای حساسش بگم واسه همین میخوام کامل تعریف کنم.تازه دوران آموزشی سربازی رو تموم کرده بودم و افتاده بودم شهر خودم واسه ادامه خدمت.یه دوستی داشتم به اسم مجید که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم ولی قبل اینکه من برم خدمت سر یه موضوعی دیگه با هم حرف نمیزدیم.من دوره خدمتم طوری بود که ساعت 2ظهر به بعد خونه بودم.یه روز مجید بهم زنگ زد گفت رفیق آشخور بی معرفت بیا بیرون میخوام ببینمت.خلاصه رفتم دیدمش کلی با هم حرف زدیم بعد دیدم یه نفر هر چند دقیقه هی بهش زنگ میزنه اینم جواب نمیده ازش پرسیدم ماجرا چیه.گفت دوست دختر قبلیمه دیگه نمیخوام باهاش باشم اینم هی زنگ میزنه حوصلشو ندارم.تو پارک بودیم مجید گفت من میرم سرویس گوشیشو داد به من گفت دختره اگه زنگ زد جواب بده اوسش کن.منم تا اون موقع با هیچ دختری دوست نبودم اصلا تو نخ این کارا نبودم فقط به فکر ورزش بودم.خلاصه دختره زنگ زد منم شروع کردم باهاش حرف زدن هی میگفت گوشیو بده مجید.منم مسخره بازی در میاوردم چرتو پرت بهش میگفتم.دختره اعصابش خورد شد قطع کرد.مجید بهم گفت چیشد گفتم قطع کرد اونم اعصابش خورد شد گفت الان زنگ میزنم حالشو میگیرم اومد زنگ بزنه دید گوشیش شارژ تموم کرده گفت گوشیتو بده زنگ بزنم خلاصه با خط من زنگ زد به دختره کلی فحش داد بهش.اون روز تموم شد تا فردا صبح که من سر خدمتم بودم.بعضی وقتا با خودم گوشی میبردم چون جایی بودم که زیاد گیر نمیدادن.ساعت 10 صبح دیدم گوشیم داره زنگ میخوره دیدم شماره ناشناسه.جواب دادم دیدم صدای دختره گفتم حتما اشتباه گرفته ولی دیدم منو به اسم صدا کرد گفت مگه شما امیر نیستی گفتم هستم شما؟گفت من همونیم که دیروز داشتی حرف میزدی.تازه فهمیدم عسل همون دوست دختره قبلیه مجیده.خلاصه بعد یکم حرف زدن گفت یه مشکلی دارم که فقط تو میتونی حل کنی منم که کنجکاو شده بودم گفتم مشکلت چیه؟گفت من میدونم تو با مجید از بچگی با هم بزرگ شدید ازت میخوام مجید راضی کنی یه بار ببینمش باهاش حرف بزنم فقط همین.منم گفتم حتما میارمش با هم حرف بزنید.غروب رفتم پیش مجید ماجرا رو بهش گفتم بهم گفت من عشقمو پیدا کردم دیگه با عسل هیچ حرفی ندارم.خلاصه انقدر اصرار کردم تا مجید قبول کرد.همون لحظه زنگ زدم عسل تو پارک باهاش قرار گذاشتم گفتم مجید میفرستم بیاد.عسل گفت خودتم بیا میخوام شاهد حرفای ما باشی.خلاصه رفتیم سر قرار اینا با هم حرف زدن و از جایی که مجید پسر مغروری بود همه چی رو به شوخی گرفته بود و اصلا به حرفای عسل گوش نمیداد.اون روز هیچی تغیر نکرد یعنی مجید حاضر نشد دوباره با عسل بمونه.شب موقع خواب دیدم یکی اس داد گوشیمو نگا کردم شماره عسل بود کلی ازم تشکر کرده بود منم کلی دلداریش دادم و گفتم ناراحت نباش همه چی درست میشه و از این حرفا و ازش خدافظی کردم.فردا غروبش دیدم دوباره اس داده و از خاطراتش با مجید برام تعریف میکنه.یکم با هم صمیمی شدیم گفت اگه میشه یه مدت با تو باشم تا مجید فراموش کنم منم قبول کردم.خلاصه بعد یه ماه انقدر باهاش حرف زدم که به کل مجید فراموش کرد منم خیلی خوشحال شدم گفتم خب اگه با من کاری نداری من دیگه مزاحمت نمیشم یهو اس داد امیر من تو این مدت بهت عادت کردم ترکم نکن.حقیقتش منم دلم پیشش گیر کرده بود واسه همین سریع قبول کردم.بعد یه مدت اس دادن فهمیدم دختره داغیه.بهش گفتم اگه یه روزی بهت بگم بیا خونمون چی میگی گفت ای شیطون میخوای چی بگم؟منم گفتم خب اگه بیای نشون میدی که چقدر بهم اعتماد داری.خلاصه قبول کرد گفت میام.یه روز خونمون خالی شد زنگ زدم بهش گفتم پاشو بیا کسی نیست.اونم قبول کرد گفت نیم ساعت دیگه میام.منم دل تو دلم نبود تا دیدم زنگ خونمون به صدا در اومد رفتم در باز کردم دیدم عسل با یه تیپ فشن حسابی تحریک کننده اومده.تعارف کردم اومد تو.اینم بگم بعد اون قراری که 3نفری رفتیم پارک این اولین باری بود که ما 2نفری همو میدیدیم.نشست رو کاناپه منم با یکم فاصله نشستم کنارش یکم صحبت کردیم بهم گفت امیر رم گوشیم ویروسی شده بریم برام ویروس کشی کن.رفتیم پای کامپیوترم رمشو وصل کردم براش ویروس کشی کردم.دستشو گذاشته بود رو ران من .منم داشتم یه جوری میشدم.یهو گفت امیر از اون فیلما بذار ببینیم منم از خدا خواسته گفتم منظورت کدوم فیلم؟گفت خودت بهتر میدونی منم سریع پوشه فیلم سکسیامو باز کردم اون فیلمی که همیشه باهاش خودمو ارضا میکردم گذاشتم.عسل خیره شده بود داشت نگاه میکرد.یکم که از فیلم گذشته بود عسل خیلی تحریک شده بود یهو بهم گفت بسه دیگه نمیخوام ببینم.کامپیوتر خاموش کردم رفتیم رو کاناپه نشستیم دیگه روم باز شده بود گفتم میخام باهات سکس کنم قبول نکرد منم دوست داشتم اعتمادشو جلب کنم گفتم باشه هرچی تو بگی گفت فقط در حد لب میتونم منم قبول کردم.چسبیدم بهش لبامو گذاشتم رو لباش شروع کردم به بوسیدنو خوردن وااااااااای عوض چه لبایی داشت.حشرم زده بود بالا دستمو گذاشتم رو رانش داشتم میمالوندم خوشش اومده بود.همینجوری که لباشو میخوردم رانشو میمالوندم بعد دستم آوردم بالا میخواستم کسشو از رو شلوار لمس کنم دیدم اجازه نداد دستمو کشید پایین میگفت فقط رانمو بمالون.داشتم حال میکردم که یهو گوشیش زنگ خورد پشت خط خواهرش بود گفت زود بیا خونه.خلاصه اون روز رابطمون در حد لب بود.تا شب دیدم اس داد منم شروع کردم به ناز کردن سربالا جوابشو میدادم.گفت چرا اخلاقت اینجوری شده منم گفتم بهم اعتماد نکردی نذاشتی باهات سکس کنم.بهم گفت باور نمیکنی الان خودم مث سگ پشیمونم.بهم گفت امیر تو اولین فرصتی که خونتون خالی شد خبرم کن.چند روز بعد تولد خواهر زاده ام بود پدر مادرم رفتن منم گفتم شما برید من بعدا میام.زنگ زدم به عسل گفتم تیز پاشو بیا.چند دقیقه بعد عسل با همون تیپ تحریک کننده اش اومد خونمون.نشستیم رو کاناپه اولش روم نمیشد بچسبم بهش تا اینکه یکم صحبت کردیم یخم آب شد چسبیدم بهش شروع کردم لباشو خوردم کم کم روسریشو باز کردم لباشو گردنشو داشتم میخوردم یکم داغ شدیم دستمو گذاشتم رو رونش شروع کردم به مالوندن دیدم بیشتر داره حشری میشه لبامو داشت جر میداد.دستمو اوردم بالا اروم از رو شلوار گذاشتم رو کسش وااااااای یهو آمپر چسبیدم سرم داغ شده بود.یه شلوارک بلند پوشیده بودم کیرم سیخ شده بود داشت شلوارکمو جر میداد.عسل لبامو ول کرد یه نگا به شلوارکم انداخت دید کیرم سیخ سیخ شده.دستشو گذاشت رو کیرم اروم از رو شلوارکم باهاش بازی میکرد.وای داشتم دیوونه میشدم.همه صحنه هایی که تو فیلمای سکسی دیده بود یه سره داشتن از جلو چشمم رد میشدن.اروم شلوارکمو کشید پایین.از زیر شرت نپوشیده بودم.کیر سیخ شدم جلوی صورت عسل بود.تا به حال کیرمو انقدر بزرگ ندیده بودم کیرم همچین سیخ شده بود که هر چی رگ توش بود زده بود بیرون.عسل یکم با کیرم ور رفت بعد یه تف انداخت رو کیرم بعد شروع کرد به خوردن.سر کیرمو گذاشت تو دهنش چشامو بستم انگار که تو فضا بودم.یکم کیرمو خورد ولی حرفه ای بلد نبود بخوره.من انقدر فیلم دیده بودم انتظار داشتم عسل مث اونا برام ساک بزنه ولی فقط سرشو میخورد میگفتم تا نصفه بکن دهنت میگفت نمیتونم.کیرم داشت منفجر میشد بهش گفتم تا ابم نیومده بذار کوستو ببینم.پیراهنشو در اوردم دیدم یه سوتین خوشگل سفید تنشه که سینه هاشو 2برابر نشو ن میداد.سوتینشو در اوردم شروع کردم به لیسیدن نوک سینه هاش.هم لیس میزدم هم اروم دندون میگرفتم دیدم چشاشو بسته اروم آه میکشه.خوردن سینه هاشو زود تموم کردم از سینه هاش شروع کردم اروم لیسیدم تا زیر نافش.دگمه شلوارشو باز کردم اروم شلوارشو کشیدم پایین.دیدم شورتش به کل خیس شده.از رو شورت کسشو مالیدم حسابی حشری شده بود.شورتشو کشیدم پایین دیدم یه کس بدون مو سفید تپل داره.درست همون چیزی که دوست داشتم.شروع کردم به لیسیدن .عسل سرمو محکم فشار میداد سمت کسش میگفت امیر همش مال خودته بخورش.منم حشری شده بودم چون واسه اولین بار بود اینکار میکردم.کوس عسل قرمز شده بود باد کرده بود میگفت امیر جرم بده پارم کن کیرتو میخوام.راستش دختر بود منم تخم نداشتم پردشو بزنم چون تو یه شهر کوچیک زندگی میکردیم میترسیدم خودشو بندازه بهم.آروم کیرمو گذاشتم رو کس خیسش فقط میمالوندم روش.یکم مالوندم دیدم ارضام نمیکنه پاهاشو دادم بالا گفتم میخوام از پشت بکنم.انقدر حشرش بالا بود قبول کرد.کیرمو تف مالی کردم گداشتم دم سوراخ کونش هرکاری کردم نمیرفت تو خیلی تنگ بود.انگشتمو کردم تو سوراخش دیدم انقدر تنگه انگشتم به زور میرفت داخلش.خلاصه یکم با انگشتم با سوراخش ور رفتم دیدم جا باز نمیکنه بی خیالش شدم.بلند شدم عسل جلوم زانو زد گفتم ساک بزن آبم بیاد.چند دقیقه سر کیرمو حسابی خورد یهو دیدم سر کیرم خون جمع شده 2برابر شده داشتم ارضا میشدم کیرمو از دهنش در اوردم گفتم دهنتو باز کن دهنشو باز کذاشت یکم جلق زدم آبم با فشار پاشید تو دهن عسل.ارضا که شدم کیرمو کردم دهن عسل.عسلم سر کیرمو گرفته بود دهنش داشت میمکید تا هر چی آب سر کیرم جمع شده بود بخوره.خلاصه اونروز سکسمون تموم شد بعد اون ماجرا چند بار دیگه عسل کردم دیگه وارد شده بودم انقدر با سوراخ کونش ور رفتم به کمک وازلین تا جا باز کرد همیشه از کون میکردمش.تا 1 سال هر چند وقت یه بار میکردمش حتی میرفتم خونه خودشون با هم سکس میکردیم.بعد یه سال سر یه موضوعی از هم جدا شدیم همه چی تموم شد.البته بعد عسل با دخترای زیادی سکس کردم قدمش برام خوب بود.ولی این اولین سکسم بود که براتون تعریف کردم.به قول شاعر که میگهمیگن هیچ سکسی تو دنیا مث سکس اولی نیست…‍ ‍‍‍‍نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *