وحشی بازیامون

0 views
0%

تاپ سفید و نازک و شرت کتونی پامه و معشوق هم مث همیشه با شلوارکش لوندی میکنه من به شکم دراز کشیدم و فاصله امون از ی وجب کمتره هردو گیریم من به گوشی درحال خوندن رمانای مسخره تلگرام و اون به تی وی تو اتاقمون ساعت دوازدهه و خواب به چشمامون راه نداره. داستان رومانتیک ایی چشممو میگیره و جذب خوندنش میشم، پر از صحنه های سکسی و رومانتیک اس،یاد عشق بازیامون میوفتم و دلم یهویی براش تنگ میشه،دست خودم نیست براندازش میکنم و بیشتر مشتاق میشم،لباش چشماش هیکل ورزیده اش همه وهمه باعث میشن بیشتر حشری بشم و دلم بخواد برم تو بغلش. انگاری نگاه خیره امو حس میکنه که روشو برمیگردونه و نگاهم میکنه،لبخند قشنگی میشینه رو لباش و چشمکی میزنه بهم بدتر حالمو خراب میکنه انگاری قلبم محکمتر میزنه کثافطی زیر لب میگم و رومو با ناز ازش برمیگردونم و پشت بهش میخوابم،انگاری دلم میخواد اون شروع کنه،صفحه گوشیو قفل میکنم و میزارمش کنار،یکم میگذره و از روم خم میشه تا به گل میز برسه و کنترلو برداره جیغ میزنم -ای له شدم بدتر خودشو میندازه روم و میخندهو اینبار به جای اینکه برگرده سرجاش سرشو روی کمرم میزاره و با خنده میگه چه متکای نرمی دارم من سرمو بزارم اذیت نمیشی عشق؟ و منی که دیگه نفسم بالا نمیاد از گرمی تنش،نامردی نمیکنه و دستشو رو پاهام میکشه کلافه میشم -عههههه نکن بازم ادامه میده بدتر از قبل واقعا دیوونه میشم از اینکه در عین بیتوجهی داره اذیتم میکنه؛ صدام خماره چشمام خمارتر -از دست تو وحشی میشه سریع بلند میشه منوبه سمت خودش برمیگردونه -از دست من چی؟ها؟بگو؟شیطنت تو نگاهش موج میزنه اذیتش میکنم میزنمش خودخواهانه مچ هر دو دستمو تو یکی از دستاش قفل میکنه و میبره بالای سرم و پاشو میندازه دورپاهام، به زور سرمو بالا میارم و با همه لوندی و داغیم بوسه داغی زیر گلوش میکارم که ناله اش درمیاد و کثافطی بارم میکنه خوشش میاد و من ادامه میدم و مک میزنم گردنشو اه کشیده ای میگه و دستاش میاد که شل بشه دستامو تکون میدم سریع عکس العمل نشون میده و دستامو محکم تر قفل میکنه اینبار اونه که وحشی میشه و گردنمو گازم میگیره و میمکه در حال خفه شدن میگم نکنننننن کبود شدم فردا چجوری برم باشگاه؟؟لج میکنه و با نامردی پایان اینبار روی سینه امو میکنه تو دهنش و محکم گاز میگیره کاملا منو زیر سلطه خودش کشیده و میدونه که چقدر از اینکه بهم این حس رو بده لذت میبرم هنوز دستامو ازاد نکرده و هنوز وحشیانه ازم کام میگیره و اینبار پاهامو باز میکنه و خودشو بین پاهام قرار میده با ملحفه روی تخت دستامو به تخت میبنده و تو گوشم میگه وحشی دوس داری مگه نه؟؟ با لذت سر تکون میدم و وحشیانه لب میگیریم و اخر سر با ی گاز وحشیانه از لبام دل میکنه دکمه ی شرتمو باز میکنه و همونطوری دستشو میبره داخل لباس زیر ندارم و این کارشو راحت میکنه دستش به کسم رسیده و ناله ام به اسمون میره مث مار به خودم میپیچم و لذت میبرم با لذت بهم خیره میشه و دیگه زیاد منتظرم نمیذاره شرتمو میکنه و خودش سریعا لخت میشه میاد روم و با ی ضربه محکم جیغمو درمیاره میوفته روم و باز ضربه های نفس بر و محکم تر و نگاهش توی چشمام خیره است درش میاره و من به پهلو میخوابونه و از پشت دوباره میزاره تو کسم دردو لذتم باهم قاطی شده انقد ضربه هاش محکم و وحشیانه اس که حس سر شدن بهم دست داده دوباره به حالت اول برمیگرده و تو چشمام خیره میشه سروصدای اه و ناله اش بلنده و میفهمم که نزدیک شده به ارضا، دستشو میبره روی چوچولم و میدونه که بهترین راهیه که بهم ی حس فوقالعاده بده و توی کمتر از ده ثانیه اتفاق میوفته و هردو خسته و بی حالیم و نصفه نیمه خودشو انداخته روم با خستگی دستامو باز میکنه و میپرسه خوش گذشت؟با همه قلبم میگم تو فوق العاده ایی پتو رو رومون میکشه و میگه بخاب و دختر خوبی باش وگرنه مجبور میشم بزنم بترکونمت انقدری خسته شدم که نتونم ی سکس دیگه داشته باشم به غلط کردم میوفتم -وووی نه توروخدا خسته شدم زیر دستو پاش جموجورم میکنه و میگه پس بخواب ببینم بدومنم بیشتر بهش میچسبمو خیلی زود به خواب میرمنوشته عاشق

Date: June 30, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *