دانلود

وظیفش اینه که بده

0 views
0%

وظیفش اینه که بده

سلام من آرشا هستم این اسم مجازیمه به دلایلی که خودمون میدونیم اسم حقیقی ام رو نگفتم
چیزی که میگم یکی از تجربه هام هست درواقع داستان نیست درباره یک اتفاق نادر که انتظارشو نداشتم هست من اهل رشتم
خیابان تختی (رشتیا بلدن ) ۲۰ سال سن دارم
این اتفاق برمیگرده به هول حوشه ۲ ماه پیش
من سر جمع دو دوتا دوست دختر داشتم‌ که باهاشون سکس نداشتم و تجربه سکس ام چنتا پسر بودن که برام ساک زدن و یک بار که با ی دختری از طریق یکی از دوستان اشنا شدم و ۲۲ سال داشت و سکس کردیم که راستش چون استرس داشتم شق میکردم و میخابید و طرفم ناوارد بود و خلاصه سکس کردم ولی بهم نچسبید
برگردیم به اصل مطلب دو ماه پیش من تو ی گروه بودم تو تلگرام نوشتم ماشین دادم کسی هست ساک بزنه برام که دیدم یکی اومد پی ویم
و اسمش امیر بود گفتم عزیز من دختر میخام
که گفت من دخترم و براب اینکه هی پیام ندن اسم پسر گذاشتن گفت ۱۸ سالمه میخام برای اولین بار ساک زدنو تجربه کنم من راستش ازین چتا داشتم تعدادی ولی معمولا منجر به قرار نمیشد زیاد دل خوش نکردم ولی هیجان داشتم
دختره عکس نداد بهم عکسمو گرفت هم خودم هم عکس سالارو و بعد ادرس ی جارو داد که بیام جلوی ی بانک وایستم و گفت ساعت ۴ میاد مشخصاتو بهم گفتیم و من من راس ۴ مکان مورد نظر بودم یک رب وایسادم و تو ماشین اهنگ گوش میدادم که طرف بیاد و کم کم مطمئن شدم نمباد داشتم روشن میکردم که برم چون تابلو بود یه مامور ر، رانندگی هم تخمی نگا میکرد که ی دختر تغریبا ۱۶۰ اینا چشم سبز با لباس مشکی
و شال مشکی و یک کوله پشتی طرحه فرش
زد به شیشه و دو دل بود ی نگاه کرد گفت ببخشید اشتباه گرفتم منم گفتم اخه منم منتظر یکی بودم راستش که رفت اون طرف تر سمته دکه با گوشیش ور میرفت نگاه میکرد گاهی منم از اینه نگاش میکردم من اتفاقا گفتم با خودم که چه خوشگله فکر نمیکنم این باشه گفتم همون حتما اشتباه گرفته بود از طرفی میگفتم نکنه خودش باشه و بپره ولی چون من خودم هم یکم خجالتی ام اومدم راه بیوفتم برم استارتو زدم که اومد دم پنجره و گفت شما تو گروه تلگرام بودید با ایدی فلان گفتم بله و لبخند زد و نشست منم اهنگ پلی کردم گفت کجا میریم گفتم نزویکه رفتیم تو ی کوچه خلوت یکم راجب گروهو کسایی که بودن حرف زدیم و دگ ساکت بودیم منم طبق معمول یکم مضطرب بودم که چطور باید شروع کنم که رفتیم ی جا وایستادم ته کوچه خلوت که خر پرنمیزد تا وایستادم کیفشو انداخت پشت و عینکشو گذاشت زیر ترمز دستی و دستشو کرد تو شلوارم منم که استرسداشتم یکم و از طرفی هیجان گفتم نکنه هول کنم راست نشه که بهش گفتم من یکم طول مبکشه راست کنم گفت اشکالی نداره کیر من خاب بود کاملا که میمالید و خیلی سریع تا چسامو بستم راست کردم گفت تو که گفتی دیر راست میکنی !!! ی لبخند زد و چشای خوشگلش و دیدم گفتم من خابم یا بیدار بلاخره ی دختر ناز اونم چه سنی هیجده ساله با اون تنه نرم و سفیدش و دستای کوچیکش داره کیرمو میماله و قرار بخورتش بم گفت ابت زود میاد گفتم نه اتفاقا چون من دیر ارضام کیرمم ۱۶ ۱۷ شده بود در حالت اوج و سرخی خودش
که لبای نرمشو گذاشت سر کیرم و کم کم داغ تر میشد کیرم ی چی مث هورمون لذت تو بدنم‌پخش شد و موهای تنم سیخ شد و اروم با صدای کم از لذت ناله های خفیف میکردم خلاصه نمیخام با جزئیات بگم خیلی چون حال تایپ ندارم دگ و نمیخام شمارو به حسرت بندازم خیلی خوب ساک میزد و اسم روشایی که ساک میزدو میگفت که من عهمیدم متنای سکسی خونده راجب ساک و میخاسته اونارو امتحان کنه و حلقی ساک میزد و خیلب با دهنس صدا در میاورد منم گفتم میتونم با کونت ور برم که صورتش سرخ شد و من گفتم اگه نه اشکالیم نداره و اینا که گفت نه اوکیه منم از رو شلوار نازکش لپای کونشو میگرفتم و موهاشو با دستم شونه میکردم نزدیک ی رب گذشت /من بخاطر یسری از قرصام دیر ارضام / که طفلکی خیلی خورد حس کردم خسته میشه گفتم اگه الم نیومد نمیخاد خودتو اذیت کنی که گفت نه هرطور شده ابتو میارم میخام بخورم ابتو منم گفتم همون حلقیو اگه تن تن بزنی ابم میاد که بعد سه چهار دیقه دگ مالشو ساک در اخر تا ته چنبار خورد که گفتم اومد اومد و اونم یهو خیلی تند تر ساک زد منم همینطور ابم میومد خیلی اومد و اون سریع از سر کیرم میخورد و واقعا از شدت لذت بدنم ی جورایی قفل کرد و کمرم کلا خالی شد انگار شیرمو کشید درواقع بعد ی چند ثانیه نشستن دیدم از پنجره ریخت بیرون من گعتم عقب اب دارم و پیاده شدیم اب قرقره کرد بعد گفتم مایع هم دارم میخای دستتو بشور که گفت نه برگست نشست تو ماشین گفت من همونجا جلو بانک پیاده میشم منم گفتم تعارف نکن میبرمت هرجا خونته گفت نه همونجا راحتم و گفت راستش فقط میخاستم ساک و امتحان کنم و لطفا دگ پیام میام نده منم بی چون و چرا گفتم اوکی رسوندمش دم بانک و گفتم ممنون بهترین ساک زندگیم بود گفت کیرت خیلی خوشمزه بود ی لبخند زدو رفت منم اهنگ حصین و پلی کردم ی سیگار روشن کردم و برگشتم که برم سمته خونه روز توپی بود روز شانصم بود انگار … بعدا هم دیدم تلگرامشو پاک کرده کلا منم نمیخاستم بهش پیام بدم پای حرفم بودم خیلی بامزه لود چشاش سبز بود ایکاش ی همچین دوسدختری داشتم خلاصه این یکی از تجربه هام بود که گفتم و بهترینش که اصلا فکرشو نمیکردم پیش بیاد ؛

 

Date: November 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *