دانلود

پارتی گرفتن هم مرد هارو میکنن هم دخترا رو

0 views
0%

این داستان ماله پارسال یعنی زمانی که۱۷سالم‌بود
یه افرادی هستن که تشنه ی کیرن و آرزوی خوردن کیر‌دارن چه پسر چه دختر…
آقا مدرسه ها شروع شد و منم یکه یازدهم بودم رفتم مدرسه و اولاش کسیو نمیشناختم چون تازه وارد بودم ولی بعد یه ماهی تقریبا با همه کامل آشنا شدم و راحت شدیم باهم
خلاصه یه هم‌میزی داشتم که سه چهار ماهس از خودم کوچیک تر بود و چاق بود و بسیار‌پشمالو که اولاش شوخی شوخی میگفتم بیا بخورش و‌ این حرفا که یه روز گفت تخم نداری کیرتو در بیاری منم گفتم‌اگه در بیارم‌میخوریش گفت آره و منم گفتم شاید دروغ میگه.
خلاصه زنگ ورزش بود رفتیم تو رختکن که لباس عوض‌کنیم‌و بریم سالن که‌‌باهاش قرار‌گزاشتم‌ وقتی همه لباس عوض کردن ما میریپ درشمیارم باید بخوریش و گفت باشه رفتیم تو رختکنمون جوریه‌که یه راه رو کوچیک‌داره و دو قسمت تو رفتگی که اویز داشت واسه لباسا اقا من‌رفتم‌ته رختکن که از در وارد میشدی مشخص نبود اونم وایساد تو راه‌رو روبروی من و منم درش اوردم تا دیدش کف‌کرد چون واقعا عاشق کیر بودو با ولع میخورد خلاصه درش اوردم گفتم بیا گفت الان کسی‌میبینه ک آخرش اومد یکم‌مالیدش و سریع یکم ساک زد و رفتیم‌تو سالن .
بش گفتم یه روز زنگ تفریح‌که خورد باید بمونی تو کلاس برام دارکوبی بزنی و گفت باشه که زنگو زدن منم چون نماینده ی‌کلاس بودم همه رو فرستادم بیرون و فقط خودمون موندیم و یه میز گزاشتم پیش در و نشوندمش رو میز و درش اوردم ک ساک بزنه و خودمم حواسم بود از تو پنجره ی کوچیک در که کسی نیاد خلاصه شروع کرد به ساک زدن و با ولع میخورد واقعا خیلی خوب دارکوبی میزد بار اول دندون زد بش گفتم بی ناموس دندون نزن و گفت ببخشید و منم هی با دست یواش میزدم تو شورتش تا اینکه خورد خورد خواست آبم بیاد کشیدم بالا و نزاشتم بیاد رفتیم بیرون و اون رفت تو دستشویی به یاد کیرم جق زد و گذشا تا روز بعدش که ۴زنگه بودیم تا ساعت۲طول میکشید مدرسه میتونستیم ساعت۱۲.۳۰ناهار بخوریم که همه بچه ها رفتن بیرون و من و اون موندی دوباره همون کارو کردیم و شروع کرد به ساک زدن که آبم داشت میومد بهش نگفتم و چشمامو بستم و یهو آبم اومد و دیدم پر دهنش شد منی و تف کرد رو زمین و لباس و شلوارم پر آب شد و آب رو زمینو با پا سابوندم رو زمین و رفتم دستشوییو لباسمو تمیز کردم و اونم طبق معمول رفت تو دستشویی جق زد و زنگ خورد نیومد کلاس از دبیر اجازه گرفتم برم ببینم چ مرگشه دیدم همش داره تف میکنه?بش گفتم چته گفت کثافط پرده یده تمو زدی باید بهم ۵تومن پول بدی منم بش گفتم بیا کیرمو بخور کونی و خلاصه هرکاری میکردم از کون‌نمیداد هرچند که پره پشم بود ولی دوس داشتم‌بکنمش که یه روز به بهانه ی اینکه برات دوس دختر پیدا میکنم بعد از مدرسه بردمش تو محلشون و یه جا خفتی بود ک هچیکس نمیومد اولش ادای تنگارو در میاورد ولی بعدش مجبورش کردم بیاد بخورش که یکم ساک زد دقیقا مثه الکسیس میزد لعنطی بعدشم که بش گفتم باید کون بدی و اینا اخرش گفتم نمبزارم داخل فقط میزارم لاش و فقط چون میخواستم تحقیرش کنم‌ از کون کردمش که خودم چسبیدم به دیوار و اونم چسبید به کیرم عقب جلو کردم و چون چاق بود یکم‌ممه داشت و ممه هاشو میگرفتم که بدش نمیومد و اونم یکم عقب جلو کرد و گعت بسه دیگه کیرمو کشیدم بیرون دیدم پره آشغال شده بش گفنم بی پدر جمع کنم تا ایدز نگرفتم و جمع کردیم و آخرشم با موتور رسوندم خونمون که هرکاری کردم نیومد یه ساک تو حیاط برام بزنه میترسید فیلم ازش بگیرم و پخش کنم و خلاصه که اون بار آخر بود که ساک زد از اون به بعد دیگه بهم نداد و البته چند باری بیشتر تو کلاس واسم دارکوبی و مجلسی زد که وقت نشد تعریف کنم.

Date: December 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *