پاره شدن کونم توسط چند نفر

1676
Share
Copy the link

سلام امیر هستم 18 سالمه این داستان مربوط میشه به سال گذشته در ایام عید فکر کنم 6 فروردین بود که قرار شد برای عروسی پسر داییم و عید دیدنی بقییه ی فامیلا بریم اصفهان ….. قبل از این ماجرا حدودا 3 ماه پیش داخل سایت داستان سکسی عضو شده بودم و از سوراخ کونم موقعی که داشتم داخلش خیار می کردم فیلم و عکس گذاشته بودم که یه نفری به اسم آرش 33 ساله آمده بود خوصوصی و آیدی تلگرام گذاشته بود منم از رو فضولی رفتم v شروع کردیم حرف زدن با هم آشنا شدیم اهل اصفهان بود چند بار هم سکس چت کردیم یه بار از جلق زدنش فیلم گذاشته بود 30 ثانیه طول کشید تا ارضا شد……بگزریم موقعی که قرار بود راه بیفتیم به طرف اصفهان به آرش پیام دادم بهش گفتم دارم میام اصفهان اونم که ذوق مرگ شده بود گفت باید ببینمشو….. منم دنبال بهونه می گشتم که یه طوری خانوادمو قانع کنم که از دروغ گفتم من امشب می خوام برم خونه یکی از همکلاسی های دبیرستانم که خونشونو آوردن اصفهان که اولش قبول نکردن اما موقعی که رفتیم خونه داییم دیدن که خونشون چقدر شلوغه پرتم کردن بیرون گفتن برو خونه دوستت زنگ زدم به آرش آدرس دادم اونم بعد یک ساعت آمد سراغم . سوار ماشین شدم بعد سلام احوال پرسی گفت کی باید برگردی خونه گفتم فردا ظهر اونم خندید رفتیم بعد یه مدت از گشتن داخل خیابان جلوی یه داروخانه نگه داشت پیاده بعد چند دقیقه آمد یه یه بسته کاندوم خریده بود گفت امشب اون کونت مال منه بعدش خندید….. بعدش منو برد داخل .یه خونه دو طبقه باهم رفتیم طبقه بالا تقریبا ساعت 9 شب بود من رفتم دستشویی که کونمو تمیز کنم بعد که از دستشویی در آمدم دیدم آرش لخت شده من لخت شدم رفتم سمتش شروع کردم براش سآک زدن داشت ارضا می شد گفت دست نگه دار، آمد پشت سرم شروع کرد کونمو انگشت کردن تا جا باز کنه بعد کاندوم رد کرد کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم فشار داد کیرش تا آخر رفت داخل بعد یکه دقیقه تلمبه زدن آبش آمد. منم از شوخی بهش گفتم زود انزالی تو درست نشده اونم خندید گفت نه ….بعد دیدم در اتاق روبه رویی باز شد سه نفر هم سن آرش آمدن بیرون من از ترس شوکه شده بودم که یکشون گفت به به چه بچه کونی بدون مقدمه آمدن سمتم شروع کردم برای دو نفر شون شروع کردم ساک زدن که هر دوشون آب کیرشونو داخل دهنم خالی کردن اما یکشون اسمش رضا بود کیر ش بزرگتر از بقیه بود معلوم بود اسپری زده چون بعد از15 دقیقه تلمبه زدن ارضا شد وسط تلمبه زدن رضا، یک دفعه ارضا شدم بی حال شدم دیگه کون دادن مزه نمی داد اما مجبور بودم تحمل کنم بعد از اینکه همشون ارضا شدن دست از سر کون من برداشتن رفتم دستشویی بعد که آمدم بیرون دیدم رفیق های آرش رفتن. به آرش گفتم قرار ما این نبود اونم گفت ما قرار ی نداشتیم.. شب اونجا خوابیدم صبح پاشدم …..آرش گفت زنگ بزنم باز رفیقام بیان من که عاشق کیر کلفت رضا شده بودم قبول کردم اونم فقط به رضا زنگ زد و. ….نوشته kongae

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *