پای دختردایی

0 views
0%

سلام من میخواهم اولین سکسکمو بهتون بنویسم.من ساسانمم20 سالمه سکسی که داشتم مربوط میشه به 5سال پیش که 15سالم بود.من عاشق پاهای دختراهستم هچه قدر لیسشون بزنم سیر نمیشم.یه روز که داییم اینا اومده بودن خونمون من با دیدن پای دختر داییم شهوتی شدم به فکر سکس باش افتادم لاک مشکی ام زده بود سکسی سکسی شده بود.سر شام من همش به پاهای دختر داییم که اسمش یلداست نگاه میکردم که یه هویی متوج شد کیر 16سانتی منم سیخ شده بود وقتی که شام تموم شد سدام کرد گفت بیا بریم به اتاقت بهم خودکار بده منم که کیرم سیخ شده بود رفتن که براش خودکار بیارم کیرمو محکم گرفت و کشید گفت سر شام داشتی به جی نگاه میکردی منم که ترسیدم به کسی جیری بگه گفت به هیچ جی به خدا بعد خودکار دادم بهش شمارمو نوشت گفت هر وقت خونه تنها بودم بهت میگم میایی بعد پاهای نازشو بوسیدم و رفت.3روز پیش بهم زتگ زد گفت مادرم اینا رفتن مسافرت کسی خونه نیست پاشو بیا منم زود لباس پوشیدم و راه افتادم بعد 10دقیقه رسیدم به خونشون زنگ زدم درو باز کرد خونشون طبقه ی 4بود زود رفتن بالا که کسی نبینه در باز بود رفتم تو دیدم داره از اتافس میگه عزیزم بیا اینجا و منم زود رفتم اتاقش دیدم یه تاپ کوتاه پوشیده با یک شلوارم تا بالای زانو.پاهاشو کخ لاک مشکی داشت بهم نشون داد و گفت بیا همونی که میخواستی منم پاهاشو گزفتم لیس زدم و انگشتاشو خوردم بعد بهم گفت بیا لباسمو در بیار منم لباساشو در اووردم شورت و سوتین نپوشیده بود اونم ماله منو.وای دیکه داشتم میمردم جه سینه هایی جه کوم گنده ایییییییییییییییییییی.بعد افتادم روش ازش 5دقیقه لب گرفتم بعد بهم گفت کیرتو ببر تو کونم و من کیرمواروم بردم تو کونش اییییی جه گرمه الان که دارم مینیویسم داره ابم میاد.بهد 15دقیقه تلمبه زدن ابم اومد وگفت ابتو بریز رو سینه هام ومنم ریختم و کیرمو گذاشتم تو دهنش که ساک بزنه و بعد 5 دقیقه ابم اومد و ابمو تا اخرین قطره خورد و 2ساعتی بام سکس کردیم و من بوسش کردم و رفت حموم و منم برگشتم خونه تا برم حموم بعد این سکس جند بار منو یلدا سکس کردیم امیدوارم که خوشتون بیاد.بای نوشته‌ ساسان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *