پرده زدن دوست دخترم

3714
Share
Copy the link

حدود ده سال پیش با یه دختر که همکلاسم بود دوست شدم. همیشه باهم یه پارک میرفتیم و روی یه صندلی خاص می نشستیم. با فکر بهش خود ارضایی می کردم و دوست داشتم باهاش سکس داشته باشم ولی حتی خجالت می کشیدم بوسش کنم .یه روز که دعوامون شدبعد گریه زاری کردنش و آشتی کردن یه ماچ از لباش گرفتم. خیلی خوشحال بودم که بوسش کردم شب بهم پیام داد بعد یه خورده حرف زدن گفت دلم برات تنگ شده خیلی دوست دارم دوباره ببوسیم بهم ارامش میده.خلاصه بعد چند روز بهش گفتم میای محل کارمو ببینی .یه شرکت کار میکنم تنها تا ده شب اونجا میمونم اضافه کاری می کنم .اومدو برای اولین بار سکس کردیم .همینجور لاپایی و از کون یه مدت گذشت .من عادت داشتم یکم کیرمو رد میکردم تو کسش .یه روز که اومد بغلش کردم رو پاهام نشست شروع کردیم به عشق بازی و لب گرفتن کسشو از روی شلوار مالوندم لاغر بود و سفید ولی کس تپل خوشفرمی داشت .گردنشو لیسیدم بوی شامپو میداد یه خورده خیس بود .دکمه های مانتوشو باز کردم یه سوتین توری آبی پوشیده بود.سوتینشم دراوردم سینه هاش هفتادوپنج و سفت بود نوک سینه هاش بیستر از بقیه بیرون بود یکم بیشتراز طبیعی واسه مکیدن عالی بود وسطای سکس بالاتر میومدن بزرگتر میشدن..دستمو کردم تو شورت کسشو گرفتم خیس خیس بود انگشت وسطیمو رد کردم تو کسش بالا پایینش کردم اروم یهو شل شد ابش اومد انگشتمو دراوردمو لیسیدم .شلوارشو که کرم رنگ بود در اوردم کس تپلش از بغلای شورتش زده بود بیرون .بغلش کردم بردمش تو نماز خونه .درازش کردم .لباسای خودمو دراوردم .دراز کشیدم روش لب گرفتیم لب پایینشو گاز گرفتم خیلی حشری شده بودم سپیده هم دستاشو کرده بود تو موهام و زبونشو تو دهنم میچرخوند.سرکیرم از شرتم زده بود بیرون.بعد لب گرفتن از روش اومدم پایین گردنشو لیسیدم ممه هاشو که شبیه دوتا انار بزرگ بود مالوندم نوکشو میگرفتمو میکشیدم لاله گوششو گاز کوچولو میزدم گوششو کامل لیس میزدم.. .دستمو گذاشتم رو کسش خیس و لزج بود ماساژش دادم سپیده خیلی حشری شده بود دستشو گذاشت رو دستو فشار میداد.بعد گردنش سینه هاشو لیسیدم عین بچه ها نوکشون رو مکیدم عین مکیدن ابنبات وسطشون لیسیدم صورتمو فشار میدادم رو ممه هاش نفسش داشت بند میومد از گوشه چشماش اشک درومده بود. بعدش شکمشو لیسیدم دور نافش زبون کشیدم که گفت مردم کسمو بخور رفتم سراغ کسش از روی شورتش صورتمو فشار دادم رو کسش گفت شورتمو درار با دندونام شورت آبیشو که خیس خیس بود کشیدم پایین .ساق پاشو لیسیدم وگاز گرفتم روناشو لیس میزدم وگاز میگرفتم مخصوصا بغلاشو نزدیک کسش یهو کمرشو از روزمین کشید بالا جیغ زد گفت اومد .جون فدای ابت بشم با دسمال خیسی کسشو گرفتم .صورتمو نزدیک کسش بردم و نفس عمیق میکشیدم بازم رفته بود تو حس با شستم بالای کسشو ماساژ میدادم داشت دیونه میشد کسشو کامل کردم تو دهنمو مک زدم اب کسش تو دهنم میریخت مزه نمیداد ولی لزج بود .دوتا پره داخل کسشو لیس میزدم چوچولشم با دو انگشت گرفته بودمو می مالوندم.پاهاشو بردم بالا کسش قلمبه تر شد سوراخ کونشو که صورتی و کوچیک بود لیس و مک زدم انگشتمم رد میکردم تو کونش گشاد گشاد بود چینای کونش ازبین رفته بود.از پایین کونش لیس زدم از پایین به بالا .تندتند لیس میزدم و با زبون ضربه میزدم به کسش .کسش سفیدو صورتی بود.چوچولشو مک زدم کلی لیس زدم که بازم لرزید ابشو ریخت تو دهنم .رفتم بالا ممه هاشو لیسیدم و لب گرفتیم دراز کشیدم روش کیر کلفتمو اروم رد کردم تو کسش داغ داغ بود خیس خیس .یکم همونجوری تلمبه میزدم برشگردوندم کمرشو لیس میزدم و لپ کونشو گاز میزدم و لیس میزدم سوراخ کونشو لیسیدم نشستم رو روناش کیرمو اروم رد کردم تو کونش کاندوم جیگری هم کشیده بودم روش. به کیرم اسپری تاخیری هم زده بودم…پوست سوراخ کونش دور کیرم افتاده بود با بالا پایین رفتن کیرم اونم تکون می خورد.تندتر تلمبه زدمو تا ته کردم تو کونش جیغ کشیدو می گفت مادر مادر مادر معلوم بود لذت میبره.برش گردونم دراز کشیدم روش .کیرمو یکم بیشتر کردم داخل برعکس کونش کس تنگ تنگی داشت دهانه کسش رو کیرم فشار می اورد تا ته کردم داخل کلی تلمبه زدم بازم ابش اومد ابش کیرمو خیس خیس کرده بود.پیش خودم گفتم یا پرده اش معمولی نی یا اصلا دختر نی .همینجوری که تلمبه میزدم وقتی کشیدمش بیرون دیدم خون و لخته همراه کیرم زد بیرون .انگار دنیا رو سرم خراب شد داد زدم چرا نمیگی درد داری گفت درد حس نکردم .خلاصه بعد کلی ناراحتی یبار دیگه سکس کامل داشتیم .بعد چند سال دوستی پیچوندم با یه پسر پولدار که شبیه شرک بود ازدواج کرد.یه سال بعد عقدشم دوباره باهم بودیم تا اینکه حامله شدو جدا شدیم.نوشته ماتریکس

One thought on “پرده زدن دوست دخترم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *