پرده کونمو زد

0 views
0%

با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان سایت داستان سکسی راستش من اولین بار میخوام داستانمو بنویسم و زیاد بلد نیستم لطفا ببخشید من امیر الان 20 سالمه ولی این داستان مربوط به 18 سالگیمه پوستم سفیده مثل شیر وزنم 70 بچه ی نقطه از ایران راستش من از وقتی به دنیا اومدم تا الان ی دونه مو هم تو بدنم نیست و نبوده اندامم خوبه کونم خوشگله بیشتر عاشق صورتم میشن چون لبام انگار رژش زدی قرمز قرمز چشام آبی کلا صورتم مثل ی دختره. در رابطه با اولین سکسم بگم که من 16 سالم بود که یه شماره ناشناس بهم زنگ زد و ی صدای پسر بود که اول سلام کرد بعد احوال پرسی خودشو معرفی کرد علیرضا 28 ساله گفت تو خیابون منو دیده خیلی خوشش اومده از من منم تا اون موقع کونم پملپ بود و ترسیدم گوشیمو خاموش کردم چند وقت گذشت یه روزداشتم از بازار میومدم تو کوچه داشتم راه میرفتم دیدم ی پسر قد بلند هیکلی لات جلو گرفت دستمو گرفت گفت من علیرضام تا اینو گفت خیلی ترسیدم گفت نترس من که پشت تلفن هم بهت گفتم که فقط دوست دارم بعد من خواستم گریه زاری کنم که گفت جواب ی سوالو بده راستشم بگو گفتم چی گفت منو دوس داری یا نه؟ منم گفتم نه خواست بزنه تو گوشم ولی نزد گفت اشتباه کردی اگه میشدی مال تا ابد نمیزاشتم کسی نگا چپ بهت بکنه بعدش رفت منم رفتم تا چند روز تو خودم بودم بعد از اون ماجرا نمیدونم چم شده بود خود به خود دوس داشتم به کونم دس بزنم یا گاهی اوقات زیاد حشری میشدم ی ذره سوراخمو میمالیدم آبم میمومد راستش کیرمم خیلی کوچیک بود نزدیک پنج سانت دیگه قضیه گذشت تا 18 سالگی وقت گواهینامه گرفتنم شد البته تو این دو سال دو سه دفعه دیگه علیرضا رو دیدم فقط سلام میکرد و احوال پرسی به جز یه دفعه ک موقع رفتن گفت من هنوزم عاشقم امیرم. اره بعد رفتم تو آموزشگاه ثبت نام کردم گفت شنبه بیاید منم شنبه رفتم سر کلاس چشتون روز بد نبینه دیدم همه دخترن و سه تا پسر علیرضام نشسته بود خودم فهمیدم کونمو میگاد هرجور شده سلام احوال پرسی کردم بعد ازش پرسیدم برا چی اومدی گفت گواهینامو باطل کردن اومدم دوباره بگیرم بعدش روز اول گذشت روز دوم بود آخر کلاس ماشین باهاش بود گفت بیا برسونمت گفتم مرسی خودم میرم رو سوم دوباره گفت برسونمت راستش تا خونه زیاد راه بود پولم همرام نبود گفتم باشه منو برسون گفت چشم منو رسوند سرکوچمون خواستم خدافسی کنم یه بوس از لپم کردم و دستشم گذاشته بود رو رونم بعد رفتم خونه خیلی حشری بودم کونمو مالیدم تا آبم اومد روز چهارم داشتم میرفتم دیدم سرکوچمون واستاده سوار شدم رفتیم آموزشگاه استاد نیومده بود از شانس گند من گفت بپر بالا بریم نشستم گفتم کجا گفتم قلیون بکشیم رفتیم کشیدیم هنوز مونده بود از ساعت کلاس رفتیم بام شهرمون هیچکس توش نبود وایستادیم ی ذره حرف زدیم گفت امیر هنوزم دوست نداری من ی ذره من من کردم دیگه لبشو گذاشت رو لبام منم یهویی انگار بی حس شدم هیچ کاری نکردم نزدیک ده دقیقه لبامو خورد و در عین رونمو میمالید بعدش ی لحظه لرزید فک کنم آبش اومد گفتم ببخشید نتونستم خودمو کنترل کنم منم گفتم اشکال نداره فقط دفعه آخر باشه گفت چشم عشقم راستش بدجور خوشم اومده بود دوس داشتم الان بگه خانمم میشی منم بهش بگم اره دیگه گذشت تا روز شیشم گه فقط امتحان مقدماتی آیین نامه بود آمد دنبالم رفتیم امتحان هردوتامون امتحان رو قبول شدیم گفت بریم قلیون منم گفتم بریم رفت و رفت در یه خونه آپارتمانی ایستاد گفت بیا پایین گفتم مگه نگفتی قلیون گفت خو تو خونه خودم بریم بکشیم منم آب دهنمو قورت دادم گفتم باشه رفتیم تو خونه، گفت خونه مجردی خودمه بعد تابستون بود رفتم کولرشو روشن کنم دیدم خرابه اونم داشت پیراهنشو درمیاورد گفت گرمه توام دربیار گفتم نه همینطوری راحتم یهویی دیدم شلوارشم درآورد گفت ببخشید گرممه نمیتونم دوام بیارم یه شورت پاش بود کیرشم نیمه راست بود کیر چ عرض کنم از رو شورت قطرش اندازه مچ دست من بود گفت بشین نشستم رفت قلیونو آورد راستش دو کام ک از قلیون گرفتم داشتم میمردم از گرما گفتم اجاره هست لباسمو درارم خیلی گرممه گفت راحت باش ی لبخندم زد بعد وقتی من زیاد گرمم میشه سر گونه هام قرمز میشه پیراهنمو درآوردم زیر چشی دیدم هی نگاش به سینه هامه اخه نوکشون قرمز بدنمو هی دید میزد ی لحظه نگام به شورتش افتاد کیرش ی ذره دیگه بلند شده بود طوری که از بالا میدیدی سر کیرش معلوم بود قلیون کشیدیم دکمه شلوار اذیت میکرد بازش کردم بعد رفت سری رو عوض کرد و برگشت گفت ی بطری آورد تو یخچال گفت امیر تو این گرما این میچسبه گفتم چیه گفت شراب دو ساله گفتم مرسی من نمیخورم گفت باشه خودم میخورم داشتم قلیون میکشیدم پیک اول رو رفت بالا ی لیوان دیگه رفت آورد ریخت گفت بخور گفتم نه گفت میگم دستمو رد نکن منم خوردم خیلی خوشمزه بود دوباره برام ریخت خوردم و قلیون کشیدم تا همش تموم شد گیج شده بود شورتشو دیدم وحشت کردم نصف کیرش از بالای شرتش زده بود بیرون گفتم علی گرممه گفت خو شلوارتو درار گفتم نمیتونم اونم درجا پرید گرفت شلوارمو درآورد وقتی رون و پاهامو دید کع اینقدر سفید و بی مون کپ کرد شورتمم قرمز بود از نوع هفتی اومد کنارم نشست سینمو میمالید گفتم علی اذیت نکن گفت اذیت چرا دارم بهت حال ميدم لباشو گذاشت رو لبام خودشو انداخت روم منم زور مقاومت نداشتم داشت لب ازم میگرفت دستشم برده رو کونم منم هعی آه میکشیدم میگفتم علی نکن تا اومد سینمم خورد راستش منم خودمو ول کرده بودم چون حشری شده بودم شورتمو درآورد گفت فدات بشم عشقم خانومم شورت خودشم درآورد کیرشو گذاشت رو لبام گفت عشقم بخور منم نخوردم عصبی شد گفت میگم بخور منم ترسیدم شروع کردم خوردن سر کیرش به زور وارد دهنم میشد ی ذره خوردم ی دفعه ی فشار داد کیرش رفت تو گلوم عق زدم خندید گفت خانومم گفتم هوم گفت بخورش منم بدم نیومد دیگه کیرشو تا اونجایی که جا داشت میخوردم اونم کونمو میمالید بعد گفت داگی وایسا گفتم واسه چی گفت میخوام مال خودم شی گفتم کیرت خیلی بزرگه جر میخورم گفت نترس دستشو روغنی کرد یه انگشت کرد شد دوتا بعد شد سه تا دیگه داشتم میسوختم دیدم کیرشو روغنی کرد آروم گذاشت دم سوراخم فشار داد سرش رفت تو گفتم وایی گفت جون فشار داد بازم خیلی درد داشت داشتم گریه زاری میکردم دیگه گفت آروم باش الان بهت حال میده یهویی بقیه کیرشم فرو کرد حس میکردم ی چیز داغ بالای نافمه آه و اوه میکردم ی پنج دقیقه گایید منو دردش کمتر شده بود داشتم حال میکردم دیدم شروع کرد عکس و فیلم ازم گرفتن تو یکی از عکسا دیدم سوراخم خیلی گشاد شده بود آبش رو ریخت توم گفت دیگه مال خودم شدی تموم بدنمان خیس عرق بود گفتم علی خیلی درد دارم گفت خوب میشه عشقم تا یه هفته نتونستم خوب راه برم پاهام باز شده بود از اون موقع به بعد من شدم خانم آقا علی اونم هی منو میگاد نوشته امیر

Date: April 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *