پسر بور توی پارک

0 views
0%

سلام .من ماهان 21 ساله از شیراز هستم .این داستان بر می گرده به تابستان 91 .یه روز که رفتم پارک یه مرده بور و سفید 16 ساله دیدم که منو مجذوب خودش کرد داشت فوتبال بازی می کرد . من هم به بهونه فوتبال بازی کردن سر حرفو باهاش باز کردم و دوست شدیم یه مدت با هم می رفتیم پارک فوتبال بازی میکردیم بیرون می رفتیم . تا یه شب که رفتیم پارک دیدم کسی نیست فوتبال بازی کنیم بهش گفتم می خوای کلیپ سکسی نشونت بدم گفت کو نشستیم رو نیمکت چند تا کلیپ سکسی نشونش دادم دیدم کیرش داره پا می شه بهش گفتم تا حالا کلیپ گی دیدی گفت نه گفتم می خوای ؟ گفت ببینم بعد بهش گفتم دوست داری کیرم ببینی ؟ گفت نه پدر زشته گفتم خوب بیا بریم آخر پارک کسی نیست دورهشم مورته کسی نمی فهمه با تردید اومد رفتیم …بع دوباره کلیپه نشونش دادم یپ شلوارم باز کردم کیرم که شق شده بود بیرون آوردم دید خندید گفت مال من بزرگتره گفتم کو در آورد دیدم کیرش 18 سانتی بود از من 3 سانت بزگتر بود و کلفت تر البته سفید و موهاشم بور .با دستم کیرش مالیدم دیدم ممانعتی نکرد دسته اونم گذاشتم رو کیرم تا بماله دیدم کم کم داره شهوتی می شه حرف زدنش همراه با لرزه تو صداش بود بهش گفتم دوست داری حال کنیم ؟ گفت چطور ؟شلوار و شورت خودم تا زانوم کشیدم پایین مال اونم همینطور پیرهن هم زدیم بالاشروع کردم براش ساک زدن خیلی داشت حال می کرد می گفت ماهان تا تهش بخور چه حالی میده بعد نافش خوردم اومدم بالا به سینش رسیدم سینه باحالی داشت خوردم گردنش و ازش لب گرفتم رو هم خوابیدیم بدنش داغ داغ بود تند تند نفس می زد بلند شدم گفتم تو هم بخور با زور یه کم سرش خورد و لیس زد بعد گفتم برگرد تا حال بدم بهت گفت توش نکنی گفتم باشه می ذارم لاش .برگردوندمش دیدم یه کون سفید بی مو تپل جولومه کلی لیسش زدم بوسش کردم نازش کردم بعد انگشتم خیس کردم کردم توش دردش اومد گفت گفتم نکن تو گفتم نترس انگشتم چیزی نگفتم اما فهمیدم داره حال می کنه از حرف زدنش و صداش معلوم بود .بعد کلی کیرم خیس کردم با سر کیرم با سوراخش بازی کریدم بعد یواش نصف سرش کردم توش گفت آخ گفتم نمیکنم فقط سرشه یه کم که اوکی شد دیدم شهوتی شده گفت ماهان بکن توش حال میده منم یواش یواش یه 5 دقیقه ای طول کشید تا نصفش کردم توش یواش یواش تلمبه زدم دیدم داره آه و ناله می کنه از شهوت منم حشری بودم تند تند تلمبه زدم بعد از 5 دقیقه آبم می خواست بیاد تا اومدم بیارم بیرون همش ریخت تو کونش .گردنش بوسیدم کمرش بوسیدم کونشم بوسیدم بلند شدم دیدم آبه اونم اومده.از اون به بعد بیشتر از 10 بار با هم حال کردیم . ممنون .بای نوشته boyiran

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *