دانلود

پسر بچه نوجوون چه کیری داره خار جنده

0 views
0%

پسر بچه نوجوون چه کیری داره خار جنده

سلام من مهلا هستم 20ساله و اهل شیراز ولی برای دانشگاه مشهد بودم و با چندتا از دوستام خوابگاه گرفته بودیم .یه روز که داشتم از کلاس میومدم تو راه یه عرب دیدم با سه تا زن عربه منو دید اومد ادرس یه هتل خوب بپرسه ک نزدیک بازتر باشه و کم و بیش فارسی بلد بود وبعدا بهم گفت که چون هرسال میاد ایران یاد گرفته . خلاصه ادرسو ک دادم رفت با یکی از زناش عربی صحبت کرد بعد اومد بهم گفت من ی پسر دارم که خیلی پولداره و دنبال یه دختر خوشگل براش میگردم و از تو خوشم اومده منم گفتم نه قصد ازدواج ندارم و این حرفا . بلاخره راضیم کرد که یه روز عصر برم هتل و پسرشو ببینم شاید خوشم اومد . شمارشو هم داد منم دادم . رفتم خونه دیگه یادم رفت قضیه رو بعد یکهفته گوشیم زنگ خورد و دیدم همون عربه ولی یه زن پشت خط بود ک فارسی خوب بلد بود بهم گفت که اقای فلانی ساعت 6منتظرتونه منم قبول کردم یکبار ببینمش که بگم نه و راحت بشم . 5 و نیم هتل بودم پیشخدمت راهنماییم کرد و در اتاقو زدم . سلام کردم و وارد شدم دیدم یه زن نشسته و پسرش نیست درو قفل کرد فهمیدم یه چیزی شده که زنه اومد گفت ارباب من از شما خوششون اومده و میخوان باشما سکس کنن تا اومدم داد و بیداد کنم جلو دهنمو گرفت .مرد عرب هم لخت شد کیرش خیلی بزرگ بود منم دختری بودم که تا بحال سکس نداشتم اشک تو چشام جمع شده بود مرد کیرشو اورد ک میمالید ب صورتم و گلوم رو گرفته بود یهو دیدم زنه داره فیلم میگیره ولی صدام درنمیومد چون گلومو فشار میداد نفس کم اوردم دهنمو باز کردم ک کیرت کرد تو حلقم داشتم عق میزدم ک بهم سیلی زد و اشاره کرد ساک بزنم براش دیدم مجبورم یجوری از اینجا خلاص بشم پس تصمیم گرفتم زود آبشو بیارم . خیلی زود دستم اومد چطوری ساک بزنم سر کیرشو میلیسیدم و زبون میزدم ک موهامو گرفت برد پایین صورتم نزدیک تخماش بود تخماشو لیس زدم خیلی حشری شده بود و کیرش دوبرابر شده بود . که ب زن دستور داد بره تو اتاق یچیزی بیاره زنه گوشیو گذاشت کنار بعد دیدم با یه قلاده داره میاد مرده قلاده رو بست گردنم هاج و واج مونده بودم ک زنجیرو کشید گفت بیا چهاردستو پا افتاده بودم دنبالش عقب عقب رفت نشست رو مبل و به پاهاش اشاره کرد فکرکردم میگه ماساژ بوده گرفتم دستم ماساژ بدم با پا زد تو صورتم پخش زمین شدم بعد به زنه عربی یچیزی گفت . زنه مث سگ اومد جلو و پاهای مرده رو لیس میزد منم نگاه میکردم عربه خوشش میومد و با اونیکی پاش مو

هاشو نوازش میکرد بعد ب من اشاره کرد فهمیدم میگه بلیس . خیلی بدم میومد و گفتم نع . زنه گفت فیلمتو داریم و اگه هرکاری که میگه نکنی آبروت میره ناچار شروع کردم لیس زدن لابلای انگشتاشو میلیسیدم و زبون میزدم دقیقا شده بودم یه سگ باپاهاش میزد صورتم و پاشو رد میکرد ته حلقم بعد منو خوابوند رو تخت و با کون نشست رو صورتم داشتم خفه میشدم بوی گوه میداد . دسو پا میزدم میگفت مرحباااااا بعد میخندید کونشو باز کرد و سوراخشو گذاشت دهنم زنه دستور داد بلیس . اروم اروم زبون میزدم خیلی بد مزه بود یهو یه گوز داد تو دهنم بعد دوتایی باهم خندیدن کیرشو باز گرد تو دهنم و تلمبه زد داشت جر میخورد دهنم و احساس میکردم دارم میارم بالا ک بعد برگردوند منو ک دستامو از پشت گرفت و کرد تو کونم وای داشتم میسوختم داد زدم که زنه اومد زد تو سرم گفت خفه شو جنده . کلی تلمبه زد تو کونم و آبش نمیومد دیگه داشتم جون میدادم که دراورد باز کرد تو دهنم کیرش مزه گوه گرفته بود بعد خواست بکنه تو کصم ک داد زدم من باکره اممممم . زن خندید و عربی ب مرد گفت . بعد روشو کرد ب من و گفت ارباب میگه براش پارس کن تا منصرف بشه مجبور بودم پارس کنم مث ی سگ افتاده بودم به پاهاش و واق واق میکردم اونم میخندید و هی میگفت هاااا؟تا اینکه بلاخره راضی شد تف کرد تو صورتم بعد یهو ابش اومد سر کیرشو گذاشت تو دهنم و گفت بخورهمشو به زور قورت دادم خیلی زیاد بود بعد من انداخت ی گوشه و رفت دوش بگیره . به زنه گفتم چرا اینکارو کردین باهام گفت اون منو خریده و من کنیزشم و دوتا زناش رو فرستاده خرید و وقتی تورو دید اومد ب من گفت از این خوشم میاد ولی زنام نفهمن . بعد تورو ب اون بهونه کشوندیم اینجا . ارباب من هرسال مشهد کلی جنده میکنه ولی اولین بار بود ک یکیو به زور میکرد و خیلی خوشش اومده بعد کلی پول بهم دادو گفت اینم جایزه اینکه صدات درنیومد . گفتم من جنده نیستم پول بگیرم صدامم نبردم بالا ک کسی بشنوه و بخواد بیاد اتاق ابروی خودم بره ولی پولارو به زود داد بهم و بعد لباسامو پوشیدم خواستم برم که گفت سعی کن دیگه با عربا هم کلام نشی . اومدم تا ی هفته گریه کردم و

Date: January 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *