پسر تپل سفید همسایه

0 views
0%

من رضام یه همسایه ای داریم که پسرشون خیلی سفید و تپل و خوشگله و دوستاش زیاد بهش پیشنهاد میدن از اون پسراییه که حتی اگه میل به پسر نداشته باشی ازش خوشت میاد .دوسال از من کوچیکتره من 22 سالمه و اون 20 سالشه بعد سالها خونمون خالی شد و این پسرو آوردم خونمون وقتی اومد رفت دستشویی و بعد اومد شلوارشو دراورد و نشست رو مبل واقعا پاهاش سفید بود منم اومدم جلوش پیرهنمو خودم دراوردم وشلوارمو اون دراورد زیرش یه شرت هفتی پوشیده بودم جوراب هم پام بود چون دوس دارم جوراب داشته باشم موقع کردن ضمنا همه موهای بدنمو زده بودم و تمیز تمیز بودم کیرمم 17 سانته وقطرش واقعا عالیه از روشرتم کیرم معلوم بود و حسابی راست و پر آب شده بود.فقط یه شورت پام بود و جوراب.تو اتاق خوابم رخت خواب پهن کرده بودم بردمش و خوابوندمش تو رخت خواب و چنتا ازش لب گرفتمو اونم دستش رو کیرم بود از روشرت فقط میمالید منم کونشو میمالیدم بعدش شرتمو دراورد و کیرمو گرفت دستش و باهاش بازی میکرد تخمام رو هم دوس داشت و حسابی میمالیدشون بعد خودش دمر خوابید گفت بیا پشتم منم پشتش دراز کشیدم و کیرکلفتم درکونش بود و بالا پایینش میکردم معلوم بود داره حال میکنه بعد یه کاندوم گذاشتم و اومدم دوباره پشتش اینبار روغن هم آورده بودم و سوراخشو داشتم آماده میکردم لامصب خیلی کون سفید و تپلی داشت آروم سر کیرمو گذاشتم روی سوراخش با یه ذره فشار صداش دراومد آخه کیرمن قطرش زیاده کلی التماس کرد که فرو نکن منم هرچی خواهش کردم گفت نمیتونم…خلاصه سرپاش کردمو سرکیرمو گذاشتم بین روناش و آروم عقب جلو میکردم اونم پاهاشو سفت چسبونده بود به هم و خیلی حال میداد…منم دیگه حشری شده بودم حسابی و تند تند عقب جلو میکردم صدای شالاپ شولوپمون تو کل خونه پخش شده بود و واقعا صدای دلنشینیه از ساق و رون پام فقط داشت عرق میومد وپیشونیم هم حسابی عرق کرده بود بالاخره بعد پونزده دیقه آبم اومد..کاندمو دراوردمو ریختم روی پاهاش….دیگه بیحال افتادم رو زمین و پاهام قدرت نداشتن که پاشمخلاصه روز خیلی خوبی بود و حسابی ازم تشکر کرد که خوب کردمشاین داستان کاملا واقعی بود و بدور از هرگونه اضافه گویینوشته رضا

Date: January 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *