پسر داییم با برنامه جرم داد

0 views
0%

سلام من پوریام ۱۹ سالمه ۱۸۳قد وزن۷۹ خوش استایل سفید بی مو همه میگن از ده تا دختر خوشگل ترم. زنداییم فرشته است و پسرش که پسرداییمه امید اسمشه ۱۸۵ قدش و وزنش ۸۲ و اون از من قوی تره ی کم و خوشگل هم هست. قبل عید زنداییم زنگید به مادرم که پوریارو بفرست کمکم گردگیری کار داریم. منم رفتم. قرار شد شب بمونم. زندایی من و امید رو فرستاد تو اتاق خودشو دایی. دایی شهرستان بود و شب نمیومد. لباسام که خیس اب بودن بع خاطر قالی ها ، پهن کردم خشک بشن و با شورت رفتیم روی تخت خواب امیدم گفت چون تو روت بشه منم با شورت میخوابم. خواستیم بخوابیم چون شورتم خیس بود خوابم نمیگرفت. گفتم امید روتو بکن اونطرف بعد شورتمم کندم. امیدم گفت پس منم میکنم. خلاصه لخت مادر زاد رفتیم زیر یه بتوی دو نفره. بعد نیم ساعت یکدفعه انگشتای امید رو روی رونم حس کردم. منم ناخواسته کونمو کردم سمتش دیدم انگولکم کرد منم بیشتر دادم طرفش و ترک ک‌نمو خوب باز کردم دیدم انبار انگشتش رفت دم سوراخم بازم دادم عقب تر براش انگشتشو فشار میداداما نمیرفت تو چنان تنگ بود. من که دیگه کاملا از کون حشری شده بودم باکون رفتم بغلش و کیرشو با دست گذاشتم رو سوراخم. چه داغ بود چه حس خوبی بهترین حسی که تو زندگی داشت. حس زنانگی حسی که باید به شریک جنسیت کام بدی. دیدم شروع کرد به خوردن گردنم و لبام. گفت پوریا دوست دارم عاشقتم. پاشد لامپو روشن کرد پ تو رو زد کنار و گوشیشو تنظیم کرد واسه فیلم برداری من که طاقتم تموم شده بود به محض تنظیم موبایل کونمو چسبیدم به کیرشو میگفتم بکنم دیگه کونم میخواره کیر میخوام کیرتورو میخوام امید رفت دراز شد یعنی که نمیخام بکنمت من التماسش کردم که جرم بده. اشاره داد اول بخورمش. من که تاحالا ساک نزده بودم و فقط تو فیلما دیدم کیر ۲۵ سانتی رو کردم تو دهنم میگفت قورت بده تا تخمام هم باهاش تو دهنت جابشه. دهدقیقه ساک زدم تخماشم با کیر و جدا خوردم. انصافا تخماش مزه خوبی میداد. اون یه ژل مقعدی اوردپر کونم کرد بعد انگشت کرد تو کونم بعد شد دو انگشت درد داشت یکم مالوند بعد کردش سه انگشت. یواش یواش یکم سوراخ تنگمو باز کرد. حالا کیرشو لیز لیز کونم پر روان کننده مقعدی. کیرشو گذاشت دم سوراخمو براش قمبلش کردم ومیگفتم بکن با یه فشار جانانه کیرشو با تخماش کرد تو کونم خیلیییی درد داش محکم کرفتم که تکون نخورم. همزمان که۲۵ سانت کیر کلفت تو کون تنگ من بود شروع کرد به خوردن گردن و لبام تا از یادم بره. نتیجه هم داد ده دقیقه محکم گرفته بودم و لبام و میخورد تا درد کونم از یادم رفت و شروع کرد به تلمبه زدن یواش یواش داشتم حال میکردم. سرعتشو زیاد کرد و محکم میزد تو کونم چنان باش حال میکردم انگار کس میدادم. عین یه جنده لاشی اخ و اوخ میکردم ومیگفتم محکم بکن تا اینکه ابش اومد و خالیش کرد تو کونم. امید رفت که بره دسشویی دیدم زندایی پشت در کل زد و بهمون تبریک گفت. گفت مبارک باشه عزیزم. پوریا جان ممنون که اومدی. یه لیوان اب بهم داد. دیگه هر روز آشکارا امید منو میکرد با هماهنگی زندایی. میگفت پوریا تو از صدتا دختر خوشگل تری کون تنگ تری داری و پسرم خیلی باتو حال میکنه. به مادرم هم گفته بود که امید هر روز پوریارو میکنه و فیلم سکس اولمون که من التماسش کردم که منو بکنه رو واسه مادرم گذاشته بود. مادرم هم تبریک بهم گفت و گفت افرین که همچین کیری رو تحمل کردینوشته پوریا

Date: April 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *