دانلود

پسر گی با کیر دو متری داره جق میزنه واسه شما

0 views
0%

پسر گی با کیر دو متری داره جق میزنه واسه شما

 

 

سلام، من ی

سلام به همه اعضای شهوانی و البت کس هایی که داستانم رومیخونن این داستان برمیگرده به1ماه بیش که من بلاخره به ارزوم رسیدم .من داخل یه شهرستان زندگی میکنم که دوتا دانشگاه داره ازاد وبیام نور یه دختری بود همسایمون که یه اندام گوشتی و تپل داشت که من از وقتی رفته بودم تو سن جلق همزمان با بالاوبایین کردن کیرم تو حمام تنها تکه کلامم شده بودانار انار انار انار بیا به بالینم اخه اسمش روگذاشته بودم انار لامصب بد تیکه ای بود حتی میخواستم برم خاستگاریش ولی حیف که اه دربساط نداشتم این دختر تریپ مذهبی بود اخه باباش استاد دانشگاه بود دوره دبیرستان کوچکترین محلی به من نزاشت تارسیدیم به کنکور که انار پیام نور قبول شد ومن همونم نیاوردم مجبور شدم برم ازاد تو این مدت بگم که هزار جور متلک شماره انداختم بهش اما فایده نداشت بعدشم با پسرعموش نامزد کرد من دیگه قیدشو زدم

 

خلاصه کنم یک سال از دانشگاه گذشت ترم تابستون شد ساعت3۰بعدظهر امتحان داشتم ماشین بابارو کش رفتم یه کلاسی جلو دخترا کلاسمون بزارم اما ت

و راه دیدم انار زیر درخت از گرما بادمجون شده گفتم بزنیم دل به دریا زدم روترمزباتردید سوارشدگفت سلام جوابشو دادم گفت میخواد بره دانشگاه تا کجامسیرمه گفتم میرسونمت گفت نه مزاحم نمیشم گفتم انار دروغ نگو اگه اینجوری بودقبل سوارشدن میگفتی یه لحظه چشاش چهارتا شد باتعجب گفت انار!تازه سوتی روگرفتم دیدم دیگه درست نمبشه گفتم بقیه شوبرم گفتم اره اسمتو گذاشتم انار اخه خیلی دوست دارم گفت بزن کنارمنم نامردی نکردم زدم ترمزجا خورد گفت بیادم میکنی؟گفتم یابرو یا امروز به حرفام گوش کن گفت

خجالت بکش من نامزد دارم گفتم شرمنده دوکیلو خجالت بود همون دوسه بار اول که جلقیدم روت کشیدم من خاطرخات بودم ولی یه نگام نکردی امروز تونستم ل

ااقل حرف دلم روبگم دیدم گفت

مردباش منو برسون به امتحانم نمیرسم بهم برخوردگفتم باشه توراه دوباره درجه سکسم زد بالاگفتم بیخیال اگه مرد بودیم 5سال جلق نمیزدیم اولین فرعی رفتم تویه جا وایسادم که دیدم از هر طرف صدمتر بود همش میگفت چه غلطی میکنی کثافت گفتم اینجوری نمیشه باید ببینی چه زجری این5سال کشیدم کیرم رواوردم بیرون شروع کردم جلقیدن باصدای اناراناربرگشتم دیدم خندش گرفته گفتم یاحالا یاهیچوت سکوسوراخت واسه نامزدت میمونه نترس دیگه برده بودمش توشهوت حالش عوض شده بودبهونه اورد که وقت نیس گفتم به امتحان میرسونمت بچه درس خون امدصندلی جلو گفت ابتومیارم بعد بریم کیرم کرد تودهنش ساکزن نبود که داشت رفع تکلیف میکردموهاشوگرفتم سرشو اوردم بالا گفتم فقط چند دقیقه چشاتوببندرفتم سمت سینه هاش اخ چی بگم انقد سفت بود که گفتم این کیه یکم با دستم بازی کردم باهاش ولش کردم رفتم طرف کسش همونی بود که تصور داشتم گوشتی سفید و بیمو دلم یه جوری شد حالم رونفهمیدم چند بار زبون زدم مزش خوب نبود گفتم بردت چی شده ؟گفت چرت نگو که سرجاشه بزاربمونه که لازمم میشه بروتوکونم توکیفش ونگاه کردم هیچی نبود جز رزه لب سگی قنبل کردر

وصندگی شاگرداز بیرون بتری اب رو خالی کردم رو سوراخ کونش چند بار رزه لب روکردم تو کونش ودراوردم نرم که شد کیرم روگذاشتم درسوراخ کونش گفتم یکم د

رد به حالش میرزه برم تو

ش دیدم گفت نه بگم نمیری اشغال گفتم چرا که نه!بایه حرکت 5سال جلقیدن رو تموم کردم همه ی زورم فقط 6یا7سانت بود توکونش انقدتنگ بودکه خودم احساس درد داشتم انگار کله کیرم داشت کنده میشد داشتم تلنبه میزدم که کارتون دستمال کاغذی خورد توسرم به خودم امدم دیدم اشک تو چشاشه ازش معذرت خواستم سرعتموکم کردم دیدم ابم داره میاد کشیدم بیرون ریختم روزمین سریع برش گردوندم شروع کردم خوردن کسش همزمان که زبونم رو میکردم تو کسش ازرومانتو سینه هاشو میمالیدم دیدم داره حال میکنه ادامه دادم تا صداش در امد یه اه کشید بعد تکون خورد ابش امدبالای کسش رو بوسیدم یهو یادم امد لب نگرفتم امدم ازش لب بگیرم یادم افتاد لباش کیری شده بیخیال شدم جمع ج

ور کردیم خودمون رو رفتی

م دانشگاه توراه به زور شمارشوگرفتم گفتم من باید یه روز که بردت رفت کنار بیام برم بهشتت …اینم داستانه من اگه خوب بود بگید تا بقیه سکسهام رو بگم اگه بدبود لطفا فهش ندین چون فهش میخورید

Date: January 16, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *