پشت بام

0 views
0%

سلام اسم من ميلاد 21 سالمه ميخواستم يه داستان واستون تعريف كنم البته در مورد خودم نيست داستان از اينجا شروع ميشه كه يه شب من و پدرم داشتيم برنامه 90 رو ميديديم كه تلوزيون برفك ميزد وهرچقدر صبر كرديم درست نشد پدرم گفت برو بالا پشت بوم يه دست به آنتن بزن منم رفتم بالا راستش رو بخواين خونه ما دو طبقه داره يه طبقه كلا پزيرايي يه طبقه كلا اتاق خواب چون تعدادمون زياده يه راه رو داره كه به پشت بوم وصل ميشه و ما وسايل اضافي رو اونجا ميزاريم هيچي ديگه من رفتم بالا پشت بوم و شروع كردم به چرخوندن آنتن و بعد پدرم به موبايلم زنگ زد تصوير درست شد بعد خواستم بيام خونه كه يهو چشم به خونه همسايه افتاد كه ديدم يه مرده رو تخت نشسته و يه دختر داره لباساشو واسش در مياره يكم ديد زدم كه يادم افتاد پدرم يه دوربين شكاري داري كه تو راهرو گذاشتش رفتم برداشتمش و پشت ديوار كوتاهي كه رو پشت بوم بود قايم شدم راستش دختره اندامش با سينه هاش نميخوند سينه هاش خيلي بزرگ بودن اينجا بود كه مرده پريد بغل دختر و شروع كرد به لب گرفتن و از پشت كونشو ميمالوند بعد كه يكم از لب گرفتن خسته شدن مرده دختره رو خوابوند رو تخت شروع كرد به خوردن سينه هاش معلوم بوند دختره چه حالي ميكرد چون بالشت پشتش رو محكم فشار ميداد بعد نزديك سه يا چهار دقيقه مرده سينه هارو ول كرد و يه ليس از چكمش زد و رفت سراغ كس دختر هي ضربدري سرشو ميچرخوند و كسشو ليس ميزد دختر هم از لذت هي كمرشو بالا پايين ميكردكه مرده خسته شد و يه دو دقيقه باهم حرف زدن و مرده رفت سراغ كس دختره معلوم بود دختره نميخواسته كيرشو بخوره حالا مرده شروع كرد به كس كردن اول يه پاشو زد زير بغلش و خوب كه كيرشو تو كسش جا كرد اون يكي پاشم گرفت شروع كرد به ارومي تلنبه زدن همينجور اروم ادامه ميداد كه يهو تند شد و اخ . اوخ دختره بلند شد راستش اينجا فقط يك انگشت لازم بود كه به كيرم يزنم تا ابش بياد جالب بود مرده خسته هم نميشد كه اخر كيرشو در كرد و رفت كنار دختر و يه لب اساسي ازش گرفت و به پهلو خوابوندش و باز پاهاش رو باز كرد و كيرش رو كرد تو كسش اينبار هي كيرش رو ميكرد تو و مياورد بيرون و با دستش سينه هاي دختره رو محكم فشار ميداد و يه لحظه مكث كرد و سريع دختره رو بر گردوند و آبش رو خالي كرد رو شكمش و دوتايي مثل مرده بي حركت شدن و هرچي وايسادم كار ديگه اي نكردن و گفتم بهتره برگردم پايين پيش پدرم چون تا حالا شك كرده .نوشته‌ میلاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *