پیامک های سکسی من و دوست پسر سابقم

0 views
0%

گفت و گوی sms من و دوست پسر سابقم – ساعت 24دوست پسرم (س) سلام بیداری ؟من سلام عزیزم بیدارم .- حرفهای سکسی بزنیم ؟- باشه .- اول تو بگو خوشگله .- کاش کرمان ساکن بودم اون وقت مثل سابق جمعه ها ميامدم پيشت و تو با کس و کونم بازى مى کردى و کيرت را چند بار تو سوراخهاى کس و کونم مى کردى و با پستانهايم بازى.اوووف.کيرت تو کوسم بدجنس چرا اينقدر دورى؟- آره کاش بودی و لخت می شودی و من هم حسابی می کردمت .- اگه پیشت بودم چی کار می کردی ؟- خب اول کیرم را میدادم دهنت که حسابی لیس بزنی وبمکی…بعدش که حسابی خیس میشد آروم میکردم توی سوراخ کونت ودر حالی که تلنبه می زدن ازپشت باپستونات بازی میکردم.بعد درش میاوردم می کردم تو کوست و تلنبه می زدم و نوک پستانهاتو می خوردم .آنقدر به تلنبه زدن ادامه می دادم که آب کیرم بریزه …میدونم که الان کوست حسابی داغه…- اوووف.عزيزم.کيرت را مى مکم و مي ليسم و مي کنم تا ته تو کوسم و لباتو مى بو سم و نو سينه ها تو مک مى زنم.اوووف.عزيزم کيرت را مى خوام. اگه پيشم بودى ميذاشتم تا صبح باهام عشق بازى کنى و آنقدر کير کلفت شده از شهوتت را در کون و کوسم فرو کني و تلنبه بزنی تا آبش بريزه.تمام بدنت را مى بوسيدم. بازم حرفهاى سکسى بزن.بگو اگه پيشت باشم باهام چى کار مى کنى؟- دوس دارم دارازمی کشیدی ودهن تو بازمیکردی منهم زانومیزدم وتخمامو میکردم دهنت توهم آروم مک میزدی ومنهم بانوک پستونات بازی میکردم.بعد می رفتم سراغ کوست و می خوردم . با کونت بازی می کردم .کیرم در آرم آرم تو سوراخ کوست می کردم و تلنبه می زدم و تو هی بهم می گفتی اوووف کوسم را پاره کن …- بازم بکو … اوووف…آی…- الان کیرم سفت وکلفت شده وبدجوری ذق ذق میزنه…اگه اینجابودی کوست را می مالیدو و می بوسیدم ولای کست روباانگشتام بازمیکردم و وسط شولیس میزدم.خوب که آبش میومد.کیرم روتا ته میکردم توش آنقدر تلنبه می زدم تا آب کیرم بریزه . بعد میدادم کیرم را بلیسی .- کير تو مي مکم و فشار مى دم و ميمالم .کوسم را مثل هلو ميذارم تو دهنت تا بخوريش.کاش اينجا بودى کير کلفتت تا صبح تو سوراخ تنگ کوسم فرو مى رفت و پارش مى کرد.- بگو عزیزم . کیرم داره حال میاد .اووووف ….- دوست دارم لخت کنارت دراز بکشم.تو کوسم را ببوسى،بمالى،بمکى،بليسى بعد برى سراغ پستان هام آن را بمکى و بمال وقتى کيرت سفت شد بکنيش تا ته تو کوسم و تلنبه بزنی و با ماهيچه هاى کونم آنقدر بازى مى کردى.اوووف.تا کيرت حال بياد.- آره،اون وقت تا صبح هزار بار کيرم را در کس و کونت فرو مى بردم پارت می کردم . فدات بشم آب کیرم ریختم.کاش بودی کیرم را می لیسیدی .- اوووف … من حسابی حال آومدم .- من هم همین طور .برو بخواب .- باشه شب به خیر کیر کلفت ….- شب توهم به خیر جنده لاشی . کس طلا .نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *