چت سکسی و فتیش

0 views
0%

salam235501fatememamann aslk9ndebeyghirat سلامk9ndebeyghirat محسن 25 تهرانسرfatememamann fatemeh 26fatememamann moteahheli?k9ndebeyghirat نهk9ndebeyghirat مجردمk9ndebeyghirat تو چی؟fatememamann nafatememamann u gay hasti are mohsen?k9ndebeyghirat آرهk9ndebeyghirat یو چی؟fatememamann man keh dokhtaramfatememamann yani faghat ba esara dus dari?k9ndebeyghirat نه دو جنس گرامk9ndebeyghirat به زنای همجنس گرا هم میگن گیfatememamann tahala ba chand ta esar budi?k9ndebeyghirat بیشتر از ده تاfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat آرهk9ndebeyghirat خیلی خوبهfatememamann u uno … ya un toro?k9ndebeyghirat من پسر نمیکنمfatememamann miduni chie?fatememamann nemidunam chera vali man az esaraye gay khosham miadk9ndebeyghirat چیهfatememamann didane sexeshun hessabi shahvatim mikonehk9ndebeyghirat مرسیk9ndebeyghirat تا الان دیدی؟fatememamann filmesho arek9ndebeyghirat دوست دختر یکی از بچه ها که خیلی بدش اومده بودfatememamann miduni az chie gay khosham miad?mohsen?k9ndebeyghirat از چی عزیزم؟fatememamann vaghti mibinam uni keh dare mideh khodesham dul dare az shahvat divuneh misham vayyyyyyyyyyyyyyyfatememamann gay kheiiiiiiiiili ba classek9ndebeyghirat مرسی عزیزمk9ndebeyghirat کاش همه مثل تو بودنfatememamann kheiiiiiiiili khosham miad mohsenk9ndebeyghirat روشنفکر و فهمیدهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat دیگه از چی خوشت میاد فاطمه جونk9ndebeyghirat جونمfatememamann ye chizi begam?k9ndebeyghirat بگو عزیزمfatememamann man dus daram shoharam gay basheh jeddi migamfatememamann dus daram shoharam jeloye khodam ba bf esh sex konehk9ndebeyghirat جونk9ndebeyghirat خودت چی؟k9ndebeyghirat فقط نگاه کنی؟fatememamann u ham dus dari injurio mohsen?k9ndebeyghirat یا بیشتر؟k9ndebeyghirat خیلی دوست دارمfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat اوهومfatememamann masalan dus dari jeloye khanumet be bf et bedi ?k9ndebeyghirat آره خیلی حال میدهfatememamann vayyyyyyyy vaghean?k9ndebeyghirat مخصوصا اگر یک جی اف نار و عروسکی داشته باشم که اونم اهل حال باشهk9ndebeyghirat آره عشقمfatememamann gf na khanumeto migamk9ndebeyghirat دوست داشته باشه کیر دوست پسرم برام با دهنش خیش و راست کنهk9ndebeyghirat فرقی ندارهk9ndebeyghirat یکی که مال من باشه و من مال اونfatememamann vayyyyyyyyyyyyyyyfatememamann kheiiiiiiiiiiili bahali mohsenk9ndebeyghirat قربونتfatememamann yani narahat nemishi ageh bf et ba khanumet …….k9ndebeyghirat نه واسه چیk9ndebeyghirat آخره عشق و حالهfatememamann vayyyyyy vaghean?k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyyyyyyfatememamann begu be june mamanet dari rast migi mohsen?k9ndebeyghirat به جون مامانمfatememamann vayyyyyyyyyyyyyfatememamann kheiiiiiiili bahali mohsenk9ndebeyghirat قربونتk9ndebeyghirat تو چجوری دوست داری؟k9ndebeyghirat تا الان با دختر بودی؟fatememamann na ba dokhtar khosham nemiadfatememamann mohsenfatememamann miduni man chejuri dus daram?k9ndebeyghirat چجوری عزیزم؟fatememamann dus daram hamunjuri keh man be surate efrati shahvatiam dus daram shoharamam be surate efrati bi gheyrat basheh mifahmi chi migam ?fatememamann dus daram az didane sexe man hessabi shahvati beshe hatta bishtar az khodamk9ndebeyghirat جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونfatememamann chi shod mohsen?k9ndebeyghirat کاش واقعی بودی.k9ndebeyghirat و اینجاfatememamann mohsenfatememamann bazi kalemeh ha kheiiiiiiiiiiiiiili sexianfatememamann hatta shenidanesham adamo shahvati mikonehk9ndebeyghirat مثلا چی عزیزم؟fatememamann masalan kalemeye bi gheyratfatememamann kheiiiiiiiiiiiiiiiiiili sexie mohsenk9ndebeyghirat خانم جنده لاشی چی؟fatememamann vayyyyyyy mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann az kalemeye jendeh kheiiiiiiiiiiiili khosham miadfatememamann kheiiiiiiiiiiiiiili sexiek9ndebeyghirat تا الان جنده لاشی بودی؟fatememamann na ziadfatememamann mohsenfatememamann ye soal konam?fatememamann ???k9ndebeyghirat بگو عزیزمfatememamann ageh ye ruz biai khuneh bebini mamanet ba bf et lokht tu baghale haman chikar mikoni?k9ndebeyghirat میرم لای پای بی اف ام میشینم خایه هاشو لیس میزنمfatememamann vayyyyyyyyy divunehfatememamann kheiiiiiiiiiiili divuneh i mohsenfatememamann yani aslan narahat nemishi mohsen?k9ndebeyghirat عاشقشمfatememamann farz kon una nabinanetk9ndebeyghirat خوبfatememamann chikar mikoni?k9ndebeyghirat جق میزنم و اگر چیزی توم باشه با هاش تلنبه میزنمfatememamann vayyyyyyyyyyyyy cheh bahali mohsenfatememamann az esaraye bi taassob kheiiiiiiiiiiiili khosham miadfatememamann mamanet chand salesheh mohsen?k9ndebeyghirat 44 سالk9ndebeyghirat قربونت برمfatememamann darsad fek mikoni vaghei ham az un zana basheh?k9ndebeyghirat آره میدونم که هستfatememamann chand darsadarsad fek mikoni vaghei ham az un zana basheh?k9ndebeyghirat میدونم که هستk9ndebeyghirat میشناسمfatememamann alaki migik9ndebeyghirat نهfatememamann mojarrade?k9ndebeyghirat آرهfatememamann babat kojast as?k9ndebeyghirat آهان مادرم رو میگیk9ndebeyghirat نه اون که با بابامهfatememamann arek9ndebeyghirat ولی بازم تشنه استk9ndebeyghirat یکی دیگه رو میگمk9ndebeyghirat که اونم تو خونمونهfatememamann man mamaneto goftamfatememamann az un zanas?k9ndebeyghirat اهل حاله ولی فکر نکنم مثل تو باشهfatememamann yani chi?k9ndebeyghirat یعنی از دیدن دادن مردش خوشش بیادfatememamann ahank9ndebeyghirat مرد قوی و هیکلی دوست دارهfatememamann nak9ndebeyghirat ولی خودش زیاد خلاف میپرهfatememamann manzuram ineh ke fek mikoni j……. hast? vaghei migam hak9ndebeyghirat جنده لاشی پولی؟fatememamann arek9ndebeyghirat نه نیستfatememamann as chi?k9ndebeyghirat ولی اندازه صدتا جنده لاشی کس و کون دادهfatememamann alaki nagu mohsen man daram jeddi miorsamk9ndebeyghirat جدی میگم به جون مادر و خواهرمfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat آرهfatememamann begu mamanam bemire ageh durugh gofteh bashamk9ndebeyghirat ای اینطوری قسم نده دوست ندارمk9ndebeyghirat ولی به جون مادر و خواهر گلم راست میگمfatememamann mohsenfatememamann vayyyyyyyyyyfatememamann cheh bahalin shomak9ndebeyghirat قربونتfatememamann khob az koja miduni? mageh jeloye to kos mideh mohsen?k9ndebeyghirat جلوی من که علنی نهk9ndebeyghirat ولی زیاد سوتی میدهfatememamann as az koja miduni ina ro?k9ndebeyghirat گفتم که سوتی زیاد میدهfatememamann yani chi khob?k9ndebeyghirat تازه مالوندنش رو هم زیاد دیدمk9ndebeyghirat مثلا مدرسه ایی که بودمfatememamann vayyyyyyyyyyyy mageh misheh?k9ndebeyghirat تو دبیرستان یک مدیر دیوث داشتیم که معلم ریاضمون هم بودfatememamann khibk9ndebeyghirat همیشه نمره من رو پایین میداد تا مادرم رو بکشه مدرسهfatememamann vayyyyyy khob?k9ndebeyghirat وقتی هم مادرم میومد من و رو روبه رو میزش میشوند و مادرم هم اونور میز بغلشk9ndebeyghirat قشنگ میمالوندشfatememamann khob?fatememamann vagheannnnnnnnnnnn?k9ndebeyghirat سال آخر دیگه جلوی من تمارض هم نمیکردنfatememamann chejuri akheh?k9ndebeyghirat قشنگ انگشتش رو میکرد تو دهن مادرم بعدش میکرد تو شلوراشk9ndebeyghirat ولی من چیزی نمیدیدمk9ndebeyghirat فقط صدای شالاپ شولوپ میشنیدمfatememamann yani chi chizi nemididi?k9ndebeyghirat آخه اونور میز بودن و من اینور میزfatememamann vayyyyyyyy cheghadr bahale mamanet mohsenfatememamann mohsenfatememamann kos dadanesho didi tahala?k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyyy mageh misheh?fatememamann ba babat?k9ndebeyghirat هم به آقای اسحاقی هم چند نفر دیگهk9ndebeyghirat اونم آرهfatememamann eshaghi kie?k9ndebeyghirat همون مدیر کس کشمونfatememamann khob chejuri didi koja behesh kos midad mageh?k9ndebeyghirat خونمونfatememamann vayyyyyyyyyyyyyk9ndebeyghirat چون از من آتو داشتfatememamann khob mageh jeloye to kos midad?k9ndebeyghirat و میدونست مادرم هم بدش نمیادk9ndebeyghirat آمار روزایی که خونه خالی بود رو میگرفتk9ndebeyghirat بعدش من از مدرسه میبرد خونه که اگه یه موقع همسایه ها دیدن یا پدرم اومد بگه واسه اخراج من اومدهfatememamann kos dadanesho chejuri didi? jeloye khodet behesh midad?k9ndebeyghirat نه تو اتاقk9ndebeyghirat از بالای در میدیدمfatememamann yani to keshik midadi?k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyyyyyyyy cheghadr rahatin shomak9ndebeyghirat راحت نیستیم اون دیوث مجبورمون میکردfatememamann yani mamanet alanan ba ettela’e to kos mideh?k9ndebeyghirat یک جوری هم تلنبه میزد که قشنگ صدای مادرم رو دربیارهk9ndebeyghirat تقریباfatememamann vali khob mamanet midunest keh u miduni dare be modiretun kos mideh digehk9ndebeyghirat یعنی اگر بخواد کسی رو بیاره خونه یا بهم میگه برم بیرون یا تو اتاقم و در رو هم قفل کنمk9ndebeyghirat آره خوبfatememamann cheh bahalfatememamann alani bokon miare khuneh?k9ndebeyghirat آرهfatememamann migeh mikham behesh kos bedam?k9ndebeyghirat نهfatememamann as chi?k9ndebeyghirat میگه یکی از دوستام میخواد بیاد خونه میخوایم یخورده تنها باشیم و از این جور چیزاk9ndebeyghirat ولی معلومه که میخواد بدهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann ba in mamane jendat babat hanuz nafahmideh?k9ndebeyghirat پدرم راننده تریلیه ترانزیتهfatememamann khob nafahmideh?k9ndebeyghirat هر چند ماه ده پونزده روز میاد خونهk9ndebeyghirat نه نفهمیدهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann mamanet marufeh? yani tu mahal be onvane jendeh mishnasanesh?k9ndebeyghirat ما خونمون تو یک مجتمع کوچیکهk9ndebeyghirat آره تقریباfatememamann az koja miduni?k9ndebeyghirat چون تو مجتمعمون همه همون ساکنین اولینk9ndebeyghirat از همه چی هم خبر داریمfatememamann mamaney miduneh az balaye dar did mizanish?k9ndebeyghirat آرهfatememamann alaki migik9ndebeyghirat نهfatememamann az koja midune?k9ndebeyghirat تختشون روبه رو درهk9ndebeyghirat قشنگ میبینهfatememamann yani toro mibineh dar hal kos dadan?k9ndebeyghirat اوهومk9ndebeyghirat همین باعث شد که بیغیرت بشمfatememamann vayyyyyyyyyyyyyyyy cheghadr rahatin shoma mohsenfatememamann az koja miduneh keh be babat nemigi?k9ndebeyghirat دوست داشتی تو خونه ما زندگی میکردی؟fatememamann vayyyyyyyyyyyy mageh misheh nakham?k9ndebeyghirat دوست داشتی خواهرم باشی یا زنم؟fatememamann khaharetk9ndebeyghirat چرا؟fatememamann midunik9ndebeyghirat خوبfatememamann man kheiiiiiiiiiili khosham miad mamanam dur az cheshe babam sheytun bashehfatememamann kheiiiiiiiiiiiiili hal mideh mamane adam injuri bashehk9ndebeyghirat مامانت چند سالشه؟k9ndebeyghirat چندتا بچه اید؟fatememamann 52k9ndebeyghirat مامانت خوشگله؟k9ndebeyghirat اهل حال هم هست؟fatememamann khoshgele vali chadoriefatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann az koja midune keh be babat khabar nemidi?fatememamann kojaei mohsen?k9ndebeyghirat ببخشید فاطمه جونk9ndebeyghirat کاری پیش اومد مجبور شدم برمfatememamann okfatememamann hala misheh begi?k9ndebeyghirat چی رو؟k9ndebeyghirat آهان به پدرم نمیگمk9ndebeyghirat آخه همه چی کم کم پیش اومدk9ndebeyghirat اونم عوضش هیچی به پدرم نگفتk9ndebeyghirat آخه با پدرم زود عصبانی میشهk9ndebeyghirat خیلی ازش میترسیدمk9ndebeyghirat بعدش هم کار اون بدتر از من نیست کهfatememamann chio be babat nagoft?k9ndebeyghirat مطمینم اگر پدرم بفهمه من و مادرم اهل دادنیم صدبرابر بلایی بدتر از مادرم سر من میارهk9ndebeyghirat همین گی بودنم رو دیگهfatememamann mageh mamanet miduneh kuni hasti mohsen?k9ndebeyghirat آره دیگهk9ndebeyghirat مگه نگفتمfatememamann na kei gofti?k9ndebeyghirat گفتم که میخواستن از مدرسه اخراجم کنن دیگهfatememamann nagofti khobk9ndebeyghirat واقعا؟؟؟k9ndebeyghirat شاید یادم رفتهfatememamann arefatememamann khob chi shod?k9ndebeyghirat ما تو مدرسمون دوربین داشتk9ndebeyghirat اسحاقی هم چند بار دیده بود وسط کلاس با یکی دیگه همزمان میریم دستشویی و خیلی هم طول میکشه بیایم بیرونk9ndebeyghirat کم کم شک میکنهk9ndebeyghirat و دوربین رو به سمت سرویس تنظیم میکنهk9ndebeyghirat وقتی مطمین میشه با هم میریم تو یک دستشوییfatememamann khob?k9ndebeyghirat میاد از بالای در فیلم میگیره و بعد چند دیقه با در زدن و تهدید مجبورمون میکنه میاد بیرونfatememamann khob????????k9ndebeyghirat و بعدش هم به خونواده هامون خبر میده که میخواد اخراجمون کنهfatememamann khobbbbb?k9ndebeyghirat خونواده دوستم علی زود میفهمن که طرف پولکی یک پولی میزارن کف دست مدیرمونk9ndebeyghirat و بعد از یک هفته هم مدرسه علی رو عوض میکننfatememamann khob?k9ndebeyghirat مادرم چون اون موقع خیلی وقت بود که پدرم بار برده بود پولی نداشتk9ndebeyghirat که بدهk9ndebeyghirat با عشوه گری دلم مدیرمون رو برد که اخراجم نکنهfatememamann vayyyyyy cheh bahalfatememamann bad vaghti fahmid kun midi chi behet goft ?k9ndebeyghirat اسحاقی دیوثم هر یکی دو هفته یه بهونه میاورد که یا نمره هام پایینه یا یه چیز دیگه که مادرم رو بکشونه مدرسهk9ndebeyghirat کلی تهدیدم کرد که به پدرم میگه و اینا تا دیگه از اون کارا نکنکk9ndebeyghirat ولی بعدش که دید نمیتونم بیخیالش شد کم کمk9ndebeyghirat مخصوصا که اسحاقی عوضی هم جلوی من دستمالیش میکردfatememamann mohsenk9ndebeyghirat و فکر میکرد ممکنه منم دهن لقی کنم فکر کنمk9ndebeyghirat جونمfatememamann tahala be rush avordi?k9ndebeyghirat چی رو؟k9ndebeyghirat کس دادنش رو؟k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyy vaghean?fatememamann chi gofti masalan?k9ndebeyghirat اوهومk9ndebeyghirat پلی استیشن میخواستم نمیخرید برامk9ndebeyghirat خخخخfatememamann khob?k9ndebeyghirat گفتم که میگم به پدر که هم خودت هم سارا وقتی پدر خونه نیست چی کار را میکنیدfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann tahdid na manzuram ineh ke masalan tahala dustaneh azash orsidi keh masalan az kei kos dadano shorou kardeh o ina?k9ndebeyghirat آرهk9ndebeyghirat موقعی که مستهfatememamann alaki migik9ndebeyghirat هر چی بپرسی جواب میدهfatememamann chi azash orsidi masalan mohsen?k9ndebeyghirat همه چی؟fatememamann misheh begi?k9ndebeyghirat مثلا یک سری پرسیدم با حال ترین کاری که تو سکس کردی چی بوده؟fatememamann vayyyyyyyyyy cheh bahalin shomafatememamann khob?k9ndebeyghirat ولی وقتی مستیش میپره یادش نمیاد چی گفته و چی پرسیدیمk9ndebeyghirat مخصوصا اگر آخر شب و خواب آلو هم باشهk9ndebeyghirat قرص خواب بخورهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann khodet dus nadari behet kos bedeh?k9ndebeyghirat نهk9ndebeyghirat خیلی گشاده واسه منfatememamann tahala shodeh masalan amdan kosesho yavashaki neshunet bedeh?k9ndebeyghirat ؟؟k9ndebeyghirat آهان عمداk9ndebeyghirat زیاد لخت میگردهk9ndebeyghirat سخت نمیگیرهfatememamann yani chiiiiiiiiiiii?k9ndebeyghirat یعنی اگر پدر و سارا خونه نباشن از حموم لخت میاد بیرونk9ndebeyghirat یا پشمای کسش رو بیرون حموم شیو میکنهfatememamann vayyyyyyyyyyyyyfatememamann jeloye to?k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyyyyyy mageh misheh?k9ndebeyghirat گفتم که همه چی کم کم شروع شدfatememamann begu be june mamanet hameye ina ro rast migi mohsen?k9ndebeyghirat بعدش دیگه عادی شدk9ndebeyghirat جون مامانمfatememamann mohsenfatememamann mizare kosesho bemali masalan? ya kireto bemali behesh ya tu baghle ham bekhabino ina?k9ndebeyghirat جونمk9ndebeyghirat آره گفتم که سخت نمیگیرهk9ndebeyghirat من خیلی حرف زدمk9ndebeyghirat تو هم از خودت و خونوادت بگوfatememamann migam vali begu lzfatememamann yani chi?k9ndebeyghirat چی بگمfatememamann mizare kosesho bemali?k9ndebeyghirat چند بار مالیدمfatememamann chejuri akheh?k9ndebeyghirat اون موقع ها بلد نبودم اصلاح کنمfatememamann khob?k9ndebeyghirat هم صورتم هم لای پامو اون برام میزدfatememamann khob?k9ndebeyghirat بعد از قضیه مدرسه امونk9ndebeyghirat وقتی میومد حموم خودشم لخت میشدk9ndebeyghirat دیگهfatememamann khob malidan chi?k9ndebeyghirat فکر کنم از قصد لخت میشد که ببینه براش راست میکنم یا نهk9ndebeyghirat واقعا مفعولمfatememamann vayyyyyy cheh bahalfatememamann khob rast nemikoni vasash?k9ndebeyghirat اوایلش چراk9ndebeyghirat ولی بعدش دیگه نهfatememamann khb chetori gozasht bemali?k9ndebeyghirat اون خودشو میمالید بهمk9ndebeyghirat یا وقتی مینشست جلوم یک پام رو میزاشت بین پاش روی کسش که تحریکم کنهk9ndebeyghirat ولی کم کم فهمید که زیاد بهش حس ندارمk9ndebeyghirat چندبار هم اینقدر کیرمو بالا پایین کرد که ببینه آبم میاد یا نهfatememamann vayyyyyyyyyyyyyyyyfatememamann khob?k9ndebeyghirat من تا چیزی تو سوراخم نباشه آبم نمیادfatememamann kheili bahali mohsenfatememamann mohsenk9ndebeyghirat قربونتfatememamann mamanet dus dare behet kos bedeh?k9ndebeyghirat فکر نکنمfatememamann vaghti tahriket mikoneh mageh misheh nakhadfatememamann ?k9ndebeyghirat آخه کیرم کوچیکهk9ndebeyghirat سیرش نمیکنهfatememamann chand santeh?k9ndebeyghirat 8 سانتfatememamann akhey cheh bahalk9ndebeyghirat ولی اگر موقع دادن برام بمالن بزرگتر هم میشهfatememamann khosham miad az dule kuchikk9ndebeyghirat قابل ندارهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann mamanet khoshesh miad keh u kun midi dorosteh?k9ndebeyghirat الان آرهk9ndebeyghirat ولی اولش بدش میومدk9ndebeyghirat خیلی اذیتم کرد تا با تنبیه از سرم بندازتشfatememamann az koja miduni alan are?k9ndebeyghirat چون بهم حال میدهfatememamann yani chi hal mide?k9ndebeyghirat با خیار و بادمجون و این چیزاfatememamann vageannnnnnnnnnnnnnnn?fatememamann alaki naguk9ndebeyghirat ارهfatememamann vase chi?k9ndebeyghirat خیلی حشری میشم و کسی نباشه عصبی میشمk9ndebeyghirat اونم فهمیدهk9ndebeyghirat و اینطوری آرومم میکنهk9ndebeyghirat خودشم فتیش دارهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann fetishe chi?k9ndebeyghirat کثیف کاریk9ndebeyghirat ببین من کم کم خوابم داره میگیرهfatememamann yani chiiiiiiiii?k9ndebeyghirat اگر سوالی داری بپرس چند مین دیگه ممکنه خوابم ببرهfatememamann kasif kari chejuri?k9ndebeyghirat ببخشید اگر یکدفعه خوابم برد و جواب ندادمfatememamann ok begu lzk9ndebeyghirat مثل دستشوییfatememamann misheh tozih bedi lzk9ndebeyghirat دستشویی کردن توش و رو بقیهfatememamann misheh daghigh begi? chi didi azash masalan?k9ndebeyghirat چندبار هم تا حالا رحمش عفونت کرده ولی بیخیالش نمیشهk9ndebeyghirat دوست داره توش بشاشنk9ndebeyghirat گرماشو دوست دارهk9ndebeyghirat یا روی صورت و بدن بقیه دستشویی کنهfatememamann cheh jalebk9ndebeyghirat بدت نیومد؟fatememamann az koja miduni? chi didi azash?fatememamann na badam naiumadk9ndebeyghirat واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟fatememamann kollan khosham miad azatunk9ndebeyghirat همه بدشون میادfatememamann chi didi azash?k9ndebeyghirat به چندتا از دوستام واسه امتحان فیلمای این کار رو نشون دادم همشون حالشون بهم خوردfatememamann ye halati shodam vali badam naiumadfatememamann misheh javabamo bedi lzk9ndebeyghirat چی رو عزیزم؟fatememamann az koja miduni? chi didi azash?k9ndebeyghirat گفتم که فتیشش رو وقتی خیلی حشری میشه با من میخوابونهfatememamann yani chi? tozih midi lz?k9ndebeyghirat یعنی کلی بهم آبمیوه و شربت میدهk9ndebeyghirat در حد چندتا پارچk9ndebeyghirat بعد میریم حمومfatememamann khob?k9ndebeyghirat و کیرمو میزاره تو کسشk9ndebeyghirat تا بشاشم توشfatememamann tu kosesh?k9ndebeyghirat آرهfatememamann vayyyyyyyyfatememamann cheghadr rahatin shomafatememamann khob?fatememamann bad?k9ndebeyghirat البته بیشترش همون موقع از بغلای کسش میزنه بیرونk9ndebeyghirat ولی یخورده که آروم شد رو کمرش میخوابه و پاهاش رو میده بالا که دیگه بیرون نریزهfatememamann cheh jaleb mohsenk9ndebeyghirat خوشت اومد؟fatememamann digeh chi?k9ndebeyghirat دوست داری امتحان کنی؟fatememamann are ghashangeh be nazaraamk9ndebeyghirat پرده که نداری؟fatememamann chera daramfatememamann misheh begi digeh chi mohsen?k9ndebeyghirat اگر تو پرده ات سوراخ هست میتونی امتحان کنیk9ndebeyghirat ولی حتما باید بعدش با آب فراون توش رو بشوری که عفونت نکنهk9ndebeyghirat همین کار رو بقیه جاها هم انجام میدیمfatememamann mohsen digeh che karayee mikonin?fatememamann tozih bedeh lzk9ndebeyghirat قشنگ که گشادم میکنهk9ndebeyghirat منم رو کمر میخوابم و پاهام رو میدم بالاfatememamann khob?k9ndebeyghirat و با دوستام سوراخمو حسابی باز نگه میدارمfatememamann khob?k9ndebeyghirat تا اونم همین کار رو کنهk9ndebeyghirat کارای دیگه هم میکنیمfatememamann jish mikoneh tu surakhet?k9ndebeyghirat ولی فکر کنم دیگه دلش رو نداشته باشی برات تعریف کنمk9ndebeyghirat آرهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann cheghadr bahalin shomafatememamann kheiiiiiiiiiiiili azado rahatinfatememamann hasudim shodk9ndebeyghirat قربونتk9ndebeyghirat تو تا الان کارای غیر عادی نکردی؟fatememamann nak9ndebeyghirat هیچ کاری؟fatememamann digeh chi mikhasti begi mohsen?k9ndebeyghirat ولش کن دیگهk9ndebeyghirat خوشت نمیادk9ndebeyghirat تا همینجا هم خیلی گفتمfatememamann begu ageh khosham naiumad migam behetk9ndebeyghirat میدونم که خوشت نیومدهk9ndebeyghirat میترسم ازم بدت بیادfatememamann kei goftam khosham naiumade?k9ndebeyghirat نگفتی ولی میدونم که هیچ کس خوشش نمیادfatememamann man ageh khosham nayad rok migamk9ndebeyghirat اوکیfatememamann man hatta goftam hasudim shod mageh nagoftam mohsen?k9ndebeyghirat آره خوبfatememamann khob begu baghiasho lzk9ndebeyghirat چی بگمfatememamann hamun keh mikhasti begik9ndebeyghirat همین کار رو تو دهن هم میکنیمfatememamann yani chi?fatememamann misheh kamel begi?k9ndebeyghirat یعنی میشاشم تو دهن هم دیگهfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat و بعدش که دهنمون پر شد از دهنمون میریزیم تو سوراخامونfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat اوهومfatememamann cheh karayee mikonin mohsenk9ndebeyghirat بدت اومد؟fatememamann vaghei begam?k9ndebeyghirat آرهk9ndebeyghirat رک باشfatememamann rastesh az shenidanesh shahvati shodam mohsenk9ndebeyghirat واقعاk9ndebeyghirat پس تو هم فتیشش رو داریfatememamann are vagheanfatememamann tasavvoresh ghashangeh mohsenk9ndebeyghirat ببین خیلی حواست رو جمع کن خیلی خطرناکهfatememamann man keh kari nakardam kek9ndebeyghirat مادرم چندبار رحمش عفونت کرده قبلا دکتری فک میکردن سرطان دارهk9ndebeyghirat تا اینکه معلوم شد عفونته معمولیk9ndebeyghirat میدونمk9ndebeyghirat هر موقع این کار رو کردی حتما بعدش حسابی خودت رو بشورfatememamann khob digeh chi mohsen?fatememamann kheiiiiiiiiili jalebin shomak9ndebeyghirat کارای بیشتر هم میکنینk9ndebeyghirat میکنیمfatememamann misheh begi lz mohsenfatememamann kheiiiiiiiiiili bahale karatunk9ndebeyghirat وقتی تو هم میشاشیم همون شاش رو حی تو هم دیگه میریزیمfatememamann mohsenfatememamann misheh begifatememamann cheh jalebk9ndebeyghirat ولی اگر جلوی مادرم باشه تو دهنم هم میریزهfatememamann khob?fatememamann digeh?k9ndebeyghirat واقعا دوست داری بدونی؟fatememamann are chera keh na?k9ndebeyghirat اون چیرایی که تو سوراخ پشته رو هم همینطورfatememamann misheh vazeh begi lz mohsen?k9ndebeyghirat یعنی مادرم گوشه سرویس رو کمر دراز میکشهk9ndebeyghirat و پاهاش رو میزنه به دیوارfatememamann khobk9ndebeyghirat منم میشینم روشfatememamann khob?k9ndebeyghirat سوراخ کونم رو با شکاف کس مادرم تنظیم میکنمfatememamann khob?k9ndebeyghirat هر چی شاش همدیگه رو که تو کونم جمع شدهk9ndebeyghirat و با چیزای دیگه قاطی شده رو پس میدم تو کس مادر جونمfatememamann yani chi ghati shode?k9ndebeyghirat یعنی اولش فقط شاشه ولی بعدش میرینم تو کس مادر جونمk9ndebeyghirat اونم کسش رو با دستاش باز نگه میداره که همه گها بریزه تو رحمشk9ndebeyghirat فاطی جون؟k9ndebeyghirat هستی؟fatememamann arek9ndebeyghirat بدت اومد؟k9ndebeyghirat ببخشیدfatememamann rastesh nemidunam daram tasavvor mikonam mohsenk9ndebeyghirat من دیگه برمfatememamann naro mohsenk9ndebeyghirat یعنی بدت نیومد؟fatememamann nemidunam mohsn avghti gofti ye hessi dashtamk9ndebeyghirat چه حسی؟fatememamann nemitunam begamk9ndebeyghirat شهوت یا انزجار؟fatememamann ye juraee jaleb bud vasam mohsenk9ndebeyghirat جونk9ndebeyghirat میدونی چرا مادرم خوشش میاد که برینن تو کسش؟k9ndebeyghirat یا من تو کونمfatememamann ?k9ndebeyghirat چون کیر یک چیز درازه ولی تو رحم و سوراخ کون فقط یه لوله نیستk9ndebeyghirat با گه قشنگ کا داخل آدم پر میشهfatememamann cheh jaleb migi mohsenk9ndebeyghirat و اگر با فشار برینن تو آدم هزاربار از تلمبه زدن بیشتر حال میدهfatememamann vaghean?k9ndebeyghirat مخصوصا اگر طرفت یک ذره یبوست داشته باشهk9ndebeyghirat و گهش سفت باشهk9ndebeyghirat نمیدونی چه لدتی دارهfatememamann jalebeh vasam mohsenfatememamann cheh chizaee baladik9ndebeyghirat وقتی یکنفر تا خرخره تو کونت میرینه و قتی کونت پر شد هنوز داره بزور گهش رو تو سوراخت خالی میکنهk9ndebeyghirat وایfatememamann tuye kos chi mohsen?k9ndebeyghirat صد بار این کار رو تو کس و کون مادرم و اونم تو کون من انجام میدیمk9ndebeyghirat تا قشنگ ارضا بشیمfatememamann divuneh shahvatim kardi mohsenk9ndebeyghirat بعدش هم با کف دست یطرف سوراخ رو میگیریم و سعی میکنیم دست دیگه رو وارد کنیمk9ndebeyghirat اصل لذتش اینجاستfatememamann yani chi? chejuri?k9ndebeyghirat که بزور گه رو تو سوراخت با دست پرس کننk9ndebeyghirat وایk9ndebeyghirat دیگه تحمل ندارمk9ndebeyghirat کاش مادر امشب خونه بودfatememamann cheh jalebfatememamann vayyyyyyyy mohsenfatememamann cheh jaleb migi tok9ndebeyghirat اگه پیشم بودی دوست داشتی امتحان کنی؟fatememamann nemidunam mohsenk9ndebeyghirat و جای مادر بودی؟k9ndebeyghirat تا الان با لذت کون دادی؟fatememamann are kun dadamk9ndebeyghirat جوری که بدون درد باشه التماس کنی بیشتر فرو کنهk9ndebeyghirat ؟fatememamann are az kun dadan khosham miad mohsenfatememamann lezzat dare vasamk9ndebeyghirat شهوتش صدهزار برابرهfatememamann vaghean?fatememamann cheh bahalk9ndebeyghirat اوهومk9ndebeyghirat اگر یکبار تو کونت برینمk9ndebeyghirat مطمینم که جوری شهوتی میشی که التماس میکنی پرده اتو با ریدن بزنمk9ndebeyghirat و کست رو پر گه کنمfatememamann ghashang migi divuneh shavatim kardi mohsenk9ndebeyghirat الان چی کار میکنی؟fatememamann mohsen chera injurim kardi? tahala in hesso nadashtamk9ndebeyghirat خودت خواستی عزیزمk9ndebeyghirat الان داری خوودت رو میمالی؟fatememamann shahvatim kardi mohsenfatememamann areeeeeeeeek9ndebeyghirat کجاتو؟fatememamann kosamofatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann digeh chikar mikonin misheh begi?k9ndebeyghirat تا الان آب کوست رو خوردی؟fatememamann nak9ndebeyghirat یخورده اش رو بزار دهنت ببین چقدر خوشمزه استfatememamann vali az abe kir kheiiiiiiiiiiiiiili khosham miad mohsenfatememamann ye ghatrasham nemizaram hadar berehk9ndebeyghirat آب کیر کیا رو خوردی تا الان؟fatememamann man ba ye nafar faghat budamfatememamann mohsenfatememamann misheh begi digeh chikara mikonin?k9ndebeyghirat با کی؟k9ndebeyghirat بگو با کی؟k9ndebeyghirat یخورده هم تو تعریف کن تا من جون بگیرمfatememamann hamsayamunehk9ndebeyghirat خوب؟fatememamann na mohsenfatememamann to begu lzfatememamann man badan migamk9ndebeyghirat خسته شدم اینقدر نوشتم خوبfatememamann na mohsen begufatememamann kheili ghashang migifatememamann lzk9ndebeyghirat فقط یک کار خفن تر میکنیمfatememamann digeh chikar mikoninfatememamann chi?k9ndebeyghirat اگه تو خونه سکس کنیم و جفتمون خونه باشیمfatememamann khob?k9ndebeyghirat آب طرف رو تو خودمون میاریمfatememamann yani chi?k9ndebeyghirat بعدش هم سریع طرف رو میپیچونیمk9ndebeyghirat تا آبش شل نشده بتونیم آب کیرش رو بریزیم دهنمونfatememamann yani chiiiii?fatememamann yani un jeloye to ba bf esh sex mikoneh masalan?k9ndebeyghirat نمیدونی که آب کیری که تو کون مامانت مونده و مزه یخورده گس گه مادر رو گرفته چقدر خوشمزه استk9ndebeyghirat بیست بار این آب رو تو دهن هم دیگه میریزیم تا کل مزش را با زبونمون حس کنیمk9ndebeyghirat تا زمانی که بعد از ده دیقه یک ربع آب کیر سفیدیش رو از دست میده و بی رنگ میشه و لای بقیه گها حل میشهfatememamann mohsenk9ndebeyghirat جونمfatememamann digeh nemitunam cheshamo baz negah daramk9ndebeyghirat آخیشk9ndebeyghirat میخوای بخوابی؟k9ndebeyghirat عزیزم؟fatememamann are sorryk9ndebeyghirat باشه قربونت برمk9ndebeyghirat ارضا شدی؟k9ndebeyghirat دوست داری یه راه ارتباطی بهم بدی که بعدا بتونم پیدات کنم؟k9ndebeyghirat نوشته محسن

Date: May 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *