چجوری کون دادم

0 views
0%

وست داشتم که کیر و کون خودم رو توی چت نشون بدم. یه مدتی بود که خیلی هوس کرده بودم زیر یه مرد بخوابم و برای اینکه کسی نفهمه که من دوست دارم کون بدهم فقط سکس چت می کردم و وب بازی بود. ولی بعد از یه مدتی یکی بهم گفت که دوست داره من رو فرش دراز بکشم و اوون باسن کخت من رو از تو وب برای یه جند دقیقه ببینه که من هم قبول کردم و پشت به وبکم یه چند دقیقه ای دراز کشیدم. خلاصه بعد از اینکه خیلی ابراز علاقه کرد و گفت که زنش دانشجو هست و روز دوشنبه خونه خالی هست. خیلی وسوسه شده بودم.روز دوشنبه ساعت ده یازده صبح به موبایلی که داده بود زنگ زدم و گفتش که برم سر کامرانیه. وقتی رسیدم اوونجا بعد از چند دقیقه سر قرار اوومد. با یه زانتیای نوک مدادی. من که بدنم سرد شده بود و یه جورایی می لرزیم. یه اضطرابی وجودم رو گرفته بود که هم خوشحال بودم هم یه جورایی دو دل.خوشحال از اینکه بالاخره دل رو به دریا زده بودم و داشتم می رفتم که اولین کون رو به یه غریبه بدم و دو دل برای این بودم که نمی دونستم طرفم کی هست و چه جور ادمیه و اینکه تجربه ای نداشتم .آقایی که خودش رو مهرشاد معرفی کرده بود گفتش که اوون هم یه جورایی استرس داره و از وقتی که ازدواج کرده یکی دوبار بیشتر با پسر نبوده ولی با دیدن کون من دل رو به دریا زده و دوست داره دلی از عزا دربیاره. من بهش گفتم که تا حالا کون ندادم و فقط تو مدرسه روشلواری حال کردم. گفتش که تا الان کسی رو تو خونه نبرده و من باید خیلی مراقب باشم هم مراقب همسایه ها و هم مراقب اوضاع. حسابی توجیه شدم که اگر اوضاع ناجور شد و وضعیت بد شد چی بگم و کی هستم و دنبال چی می گردم.اول از در ورودی مجتمع مسکونیشون رد شد و در پارکینگ رو زد و بعد از سی متر دور زد و تا رسیدیم در پارکینگ هم باز شده بود . با سرعت رفت داخل پارکینگ و دو طبقه پایین تر پارک کرد وفت زودی پیاده بشیم.وقتی پیاده به سمت آسانسور می رفتیم گفتش که اگر کسی وسط راه سوار شد ما هم رو نمی شناسیم و تو برو یه سمت دیگه.به محض اینکه سوار آسانسور شدیم و قبل از اینکه در بسته بشه گفت می خواد من رو ببوسه چون خیلی حال می کنه تو آسانسور از این کار ها کنه که من هم گفتم که من هم خیلی دوست دارم تو آسانسور انگشت بشم.تا این حرف رو از من شنید گفت پسر تو خیلی هات هستی ها. گفتم قرارمون این بود که من تو خونه لختت کنم و اگر خواستم و تونستم شرتم رو درارم که گفت قبوله. گفتش ولی مگه دوست نداری انگشتت کنم که گفتم آره از رو شرت شروع کن.تا این رو از من شنید یه دفعه گفتش گوشم رو ببرم جلو. وقتی که دهنش رو آورد جلوتر یه دفعه گفت من عاشق کونت شدم و امروز خیلی حشری هستم و من هم آدم نامردی نیستم و آبرو دارم و از همه مهمتر خانم دارم و اگر به تو اعتماد نمی کردم تو رو نمی آوردم خونه خودم.من هم گفتم که می دونم من هم اینجوری بزرگ شدم ولی خوب دوست دارم که تجربه کنم با یه مرد دیگه بودن رو.اوون هم با لبخندی که روی لبش بود و حالا دیگه در آسانسور رو بسته بود و به سمت بالا می رفتیم کلفتی و سفتی کیرش رو با چسبوندش به پشتم به من می فهموند. جفتمون لباس های شیک و ادکلن زده ای داشتیم با این تفاوت که اوون کت و شلواری بود و من پیرهن و یه شلوار کتون.یواش گردنم رو بوسید و گفت دوست داره اوونجوری که هستش با من باشه من هم گفتم باش.یه کمی بهش برخورد که یه دفعه گفت پس کیرم تو کون خوشگلت. من با شنیدن این جمله نمی دونستم چی بگم اولش خواستم شاکی بشم که مرتیکه این چه طرز حرف زدنه که گفتش دوست داره از پشت بغلم کنه و من این دفعه فقط شنونده باشم. از طرفی هم هی اسم کون من رو می آورد و می گفتش که فرزاد امروز کونت مال من میشه. پسر تو خیلی خوبی هم هیکلت مردونست هم اینکه خیلی کم و مو و سفیدی. راستش من از اینکه ازم تعریف می کرد خوشم نمی اوومد ولی از اینکه حرف های کثیف می زد یه جوورایی داشت خوشم می اوومد.اوون هم فهمیده بود که من از چی بیشتر خوشم می یاد و ادامه داد به حرف های کثیف خودش که من فقط سکوت می کردم ولی در درونم داشتم حال می کردم.وقتی رسیدیم در آپارتمانش من برگشتم سمت آسانسور که اگر یه دفعه کسی خونه بود آبرو ریزی نشه که با شاره اوون رفتم تو خونش.تا در رو بست گفت خیلی وقت نداریم و کتش رو درآورد گفت اجازه هستش که شلوار رو دراره یا نه که من گفتم درار.حالا دیگه با جوراب و شرت و یه زیرپوش بود که کیر شق شده اوون نظر من رو جلب می کرد. گفت تو هم لخت شو که من گفتم ببین قرار نشد که تو به من بگی چیکار کنم که سریع گفت ببخشید.من رو کاناپه نششتم و اوون اوومد کنارم ایستاده و کیرش ده سانتی دهنم زیر شرتش با دستش گرفته بود و گفت خوب نمی خوایی ببینیش؟ گفتم راستش از تو وب دیدمش امیدوارم که مثل توی وبکم سرحال باشه که گفتش هستش و مطمئن باش با دیدن کون قشنگ تو مثل دسته تبر می شه.کیرش رو درآوردم و سرش رو بوسیدم. جفتمون حال کردیم. کیرش رو بلند کردم و خایه هاش رو هم بوسیدم. و بعد دوباره بوسیدم کیرش رو . نمی دونم شاید ده تا بوس از دسته و سر کیرش کردم و بعد آروم آروم مالوندمش به صورتم. اوون هم خوشش اوومده بود.حرف هایی رو که تو چت به هم زده بودیم رو داشتم عملی دوره می کردم. خیلی زود فهمیدم خیلی آدم مودب و مهربونی هستش و تلاش می کنه که من ناراحت نشم شاید به این خاطر بود که خیلی از کون و هیکل من خوشش اوومده بود. اوون هم با اینکه شیکمی داشت ولی به خاطر قد و هیکلش خیلی ضایع نشون نمی داد.خلاصه اینکه بهم گفت که فرزاد بذار سوراخت رو ببینم. که من هم خیلی جدی بهش گفتم مهرشاد قرار شد اول انگشتم کنی و بعد. گفت خوب تو آخه اصلا از جات تکون می خوری.بلند شدم و گفتم لختم کن. گفت مطمئنی؟ گفتم ببین تا پشیمون نشدم کونم رو لخت کن. اوون هم با دستپاچگی و با کمک خودم تا سفیدی کون بی موی من رو دید کلش رو فشار می داد به باسنم و می گفت عجب بچه کونی داری. و هی لپ های باسنم رو می بوسید.بعد با یه دست با لای کونم ور می رفت و با دست دیگه لختم کرد تا اینکه کاملا برهنه شده بودم. اوون هم شرتش رو درآورد و از پشت بغلم کرد. جفتمون سر پا و کیرش لاش کون من.بعد گفت اگر دوست داری بریم رو تخت گفتم همینجا خوبه جلو تلویزیون و کنار مبل ها رو فرش فقط یه ملافه بیار و یه بالش که رفت اورد. گفت دراز بکش. وقتی دراز کشیدم اوون کنار باسنم نشت و با دو تا دست لای کونم رو باز کرد و گفت باورم نمی شه که من کون آوردم تو خونه ام و اینکه یه کون خوب رو آوردم.تو هم حرف ها بودیم که یه دفعه دیدم داره تف می ماله در کونم. بهش گفتم انگشتم کن گفت باشه عزیزم . خوشگلم الان یه چیزی بهتر از انگشت می کنم توش. گفتم که ببین من اوودم اینجا که کون بدم اما ممکنه که نتونم گفتش که ببین من بلدم چطور تو سوراخ کون بکنم که کمترین درد رو بکشی. اینکه تو خودت دوست داری کون بدی خیلی خوبه ولی شرطش اینکه که وقتی کیر رو گذاشتم رو سوراخت هی خودت رو نکشی جلو که من ناچار نشدم یه دفعه فرو کنم تو. گفتم خوب بگو چیکار کنم ؟ گفتش که بالش رو بذار زیر کمرت تا کونت بیاد بالا. بعد باید در مدت ده دقیقه تا یه ربع فقط با سوراخت بازی کنم تا باز بشه و بهتر هست که با کیر من فشار یکنواخت بیارم به سوراخ کونت و تو خیلی آروم آروم کونت رو عقب و جلو کنی. اولش ممکنه وقتی که یه سانت از کیرم بره تو درد ت بیاد ولی اگر به عقب و جلو کردن ادامه بدی زود دردش می ره. شمن اینکه من هم هی تف می خانمم که هم راحت تر بشه برات و هم اینکه کیر من با تف مالی شق می مونه.کاندوم رو وقتی که کون من به طرفش بود و وسط پاهام نشسته بود رو کیرش کشید و یه تف از بالا انداخت رو سوراخم که وقتی به کونم خورد سرد شده بود و خیلی کیف داد.گفت فقط به من اعتماد کن هر وقت دردت گرفت زود بگو تا فشار رو کم کنم که من هم گفتم لااقل یه دوسه بار انگشت بکن تو کونم گفت صبر کن کیر یه چیز دیگه هستش.بعد رو پشتم خوابید و در حالی که کیرش میزون رو سوراخ بود و فشار می داد تو . گفتش که فرزاد کیر رو سوراخه ؟ گفتم آ آ آ رره . گفت چه حسی داری؟ گفتم حسسسس خوبییییییی دارمممممم. گفت می دونی داری بچه کونی می شی؟ می دونی الان یه مرد رو کونت دراز کشیده و داره فرو می کنه تو . می دونی از وقتی که کونت رو دیدم همش به این لحظه فکر می کردم که با همین حالت زیرم بخوابی و کیرم رو سوراخت باشه؟گفتم اخ خ خ خ گفت خودت رو هل بده به سمت کیر گفتم نمی تونم م م م . گفت بذار دوباره تف بزنم. دوباره تف زد وقتی که کیرش تو دستش بود من هنوز فکر می کردم داره به کونم فشارش می ده . بهش گفتم که حس می کنم هنوز کیرت همونجاست گفتش که کیفش به همینه.بعد از سه چهار بار تازده کردن تف و قربون کونم رفتن یه مرتبه گفت که الان دیگه وقتشه که آروم آروم بکنمش تو. دل رو به دریا زدم و کونم رو یه مرتبه هل دادم به سمت کیرش و حس کردم که تا دسته رفت تو بهش گفتم خایه هات رو بچسبون. گفتش که هنوز دو سه سانتش رفته تو. ادامه بده به عقب و جلو کردن. من که فکر می کردم الان اگر سرپا بشه کون من هم به همون حالت به کیرش وصل می مونه. دوباره گفتش که درنمی یاره ولی می خواد تف بزنه دوباره. همچین که سرش رو برد عقب که تف بزنه نمی تونستم بفهمم که داره می کنه تو کونم یا داره کیرش در میاد. یه چند تا تف انداخت رو کیرخودش و کون من و دوباره گفت هل بده عقب.اینبار با یه هل کوچیک دیدم که تقریبا کیرش رفته بود تو کنم. بهش گفتم همش رو تو کردی؟ گفتش که آره تقریبا و بذار دربیارم دوباره بکنم. گفتم نه نه نه . من در این حال بودم که دیدم کیرش جلو چشممه . گفت باورت می شه این الان تو کونت بوده؟ گفتم آخ خ خ خ … گفت خوب آماده هستی برای دور بعدی؟ گفتم آروم بکن اینبار هم . گفت باشه ولی تو هم دیگه سوسول بازی درنیار. گفتم باشه.دوباره سر کیرش رو گذاشت رو سوراخ. اینبار تا اوومدم به خودم بیام تا دسته کرد تو و من رو سفت چسبید. گفت یه جند ثانیه تکون نخور. حال می کردم که آدم حرفه ای بود و با اینکه درد کشیدم اما خیلی لذت بردم.گفت در چه حالی هستی گفتم آبم اوومد حسم کم شد. گفت بذار من هم آبم رو بیارم و شروع کرد تلبمه زدن. بعد از چند ثانیه تلمبه زدن ازش خواش کردن که آبت رو زودتر بیارش دارم می میرم. سرش رو آورد کنار گوشم گفت دوست داره من رو بگاد. گفتم بذار دفعه بعد. گفت باشه و تو همین حرف ها گفت داره می اد گجا بریزم؟گفتم تو کاندوم تو کونم. گفت نیم خوایی آبم رو بخوری گفتم نه بدم می یاد گفت پس بذار بپاشم رو صورتت. گفتم باشه ( واسه اینکه زودتر دراره) . کیرش رو دراورد و باز هم داشت جق می زد که آبش بیاد . من هم بی حرکت جلو کیرش واستاده بودم و به حرکاتش نیگاه می کردم و درد کونم رو تحمل میکردم . خدا خدا می کردم زودتر آبش بیاد. یه دفعه گفت اوومد بیا جلو و یه چند قطره آبش رو ریخت رو چونه و لب پایینیم سریع پاکشون کردن.بعدش سریع لباس پوشیدم و اوون هم رفت کیرش رو شست و آثار رو جمع کرد و گفت تا یه جایی می رسونه من رو. تو ماشین اصلا به رو خودمون نیوردیم که الان اوون کونم گذاشته و من بچه کونی شدم فقط موقع پیاده شدن گفت که دوست داره باز هم هم رو ببینیم که من هم گفتم هنوز فکر می کنم که یه چیزی تو هستش. خندیدیم و گفت به هر حال تو چت آدم هایی مثل ما که جفت و چفت هم باشه کم پیدا می شه و با زهم گفتش که اوون نه دنبال دوستی هستش نه اهل رفیق بازی در کل فقط دوست داره یا بره خونه کسی یا کسی رو بیاره خونه و بکنه و همین. که من هم گفتم این خیلی عالیه و خوشحالم که لذت بردی تا دفعه بعد.دو سه بار دیگه هم هم رو دیدیم که براتون می نویسم. هیچوقت هم از زنش نپرسیدم چون اصلا ازش حرف نمی زنه ولی خوب آثار زنش تو خونه هستش.نوشته فرزاد

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *