چطور گی‌ شدم

966
Share
Copy the link

سلامبعضی داستان ها رو که خواندم دیدم چقدر تخیلیه و واقعا خنده‌م گرفت ازشون و ذهن و قدرت تخیل دوستاناین داستان نیست و کاملا خاطره شخصی منه بدون ذره‌ای اغراق و خالی‌بندیاولش از دوران بچگیم شروع شدزمانی که هنوز چیز زیادی راجب سکس نمی‌دونستم و یکی از فامیل هام که سه سال ازم بزرگتر بود و بعضی شبها خونه همدیگه می‌رفتیم و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌موندیم منو چند بار دستمالی کرداون موقع کل آشناییم از سکس در حد دیدن چند تا فیلم سوپر بود و اصلا نمی‌دونستم گی چی هست و آدم می‌تونه از دادن هم لذت ببرهفامیلم هم غیر از مالیدن سوراخم و اینکه من براش بمالم کار خاصی نمی‌کردبرام یه حس لذت خاصی داشت ولی خب هیچ وقت نشد بیشتر از اون رو باهاش تجربه کنم و این حس خواستن بعد از اون همیشه باهام موندتا چند سال بعد وقتی که ۲۲ سالم شد و به طور کاملا اتفاقی دوباره این حس خودشو بروز دادمن توی یه کارواش کار می‌کردم و چون صاحب اونجا خیلی هوامو داشت و مرخصی و مساعده و حقوق خوب بهم می‌داد من کاملا بهش اعتماد داشتمیه روز صاحب کارم بهم گفت که خیلی بدنش درد می‌کنه و برم توی اتاقش و ماساژش بدممنم چون بهش اعتماد داشتم رفتم توی اتاق و شروع کردم به ماساژشفقط یه شورت داشت و به پشت خوابیده بودتا اون لحظه هم اصلا توی ذهنم نبود که می‌خواد باهام سکس کنه چون مدت خیلی طولانی ای بود که هیچ رابطه جنسی ای نداشتمخلاصه یه ربع گذشت و داشتم ماساژش می‌دادم که بهم گفت اینجوری نیست بیا من ماساژت بدم و یاد بگیر و همون جوری ماساژم بدهدراز کشیدم روی تخت و از روی لباس شروع کرد به ماساژم .. یکم که گذشت بهم گفت پیرهن و شلوارم رو در بیارم تا بهتر بتونه ماساژم بده و نشونم بده که کجاها رو باید ماساژ بدم که موثر تر باشهمنم حرفش رو گوش دادم و شلوار و پیرهنم رو در آوردمحقیقتش تا اون موقع هم اصلا به این فکر نکردم که می‌خواد باهام سکس کنه چون کاملا آدم موجهی بود و تا حالا هیچ رفتار یا حرفی ازش ندیده بودم که فکر کنم می‌خواد باهام سکس کنهخلاصه دوباره شروع کرد به ماساژم و کم کم از کمرم به سمت پایین اومد و شروع کرد به ماساژ دادن کونمحس خاصی نداشتم و واسه همین هم چیزی نگفتم اما یکم مشکوک شده بودم و کنجکاو هم بودم که می‌خواد چی کار کنهبعد از اینکه لمبرهای کونم رو ماساژ داد رفت سراغ سوراخش و از روی شورت شروع کرد به ماساژشدیگه حسم تبدیل شده بود به لذت و کیرم کاملا راست شده بودنفس هام هم کاملا تند شده بود و کاملا مطمئن بودم که اون هم فهمیده چون بدون اینکه چیزی بگه شورتم رو در آورد و به ماساژ دادن کونم ادامه دادنفس های تندم بلندتر شده بود و یکم صدام هم در اومده بوداون هم که متوجه شده بود خم شد روم و شروع کرد به لب گرفتن ازممنم باهاش همراهی کردمچند دقیقه همون طور که پشتم دراز کشیده بود ازم لب گرفت و بعدش شورتش رو توی همون حالت در آورد و گذاشت لای پاهامخیلی داشتم لذت می‌بردم و پایان حس هایی که توی این چند سال ازم دریغ شده بود توی وجودم بودچند دقیقه لای پام گذاشت و بعد توی گوشم گفت که می‌خوام بدم بخوریشمنم تا حالا تجربه نداشتم ولی دوست داشتم امتحانش کنمیادمه همیشه توی فیلم های پورن ، از قسمت ساک زدن بیشتر خوشم می اومد و بیشتر تحریک می‌شدم .. البته همیشه دوست داشتم جای کسی باشم که داره می‌خوره و همیشه حرکات اون رو زیر نظر می‌گرفتمبلند شدم از جام و به تخت تکیه داد و رفتم سروقت کیرشزیاد بلند نبود حدود ۱۵ سانت بود ولی واقعا کلفت بودبرای اولین بار لبام با یه کیر واقعی برخورد کرد و سعی کردم پایان چیزهایی که توی فیلما دیده بودم رو پیاده کنم و خوب حال بدم بهشاولش چند بار دندونم به کیرش خورد که اذیت شد و بهم گفت که دندون نزنمپنج دقیقه که گذشت بهتر شدم و دیگه دندون نزدمبهم گفت که بشینم به تخت تکیه بدم تا خودش توی دهنم تلمبه بزنهمنم حرفشو گوش دادم و جلوی کیرش نشستمکیرشو توی دهنم گذاشت و آروم تا ته فرو کردداشتم اوق می‌زدم که در آورد و دوباره آروم تلمبه زدهر وقت تا ته می‌رفت اوق می‌زدم و اشکم در اومده بود (البته نه از درد.. کسایی که ساک زدن می‌دونن وقتی چند بار اوق بزنی اشکت سرازیر میشه که هیچ‌ ربطی به درد نداره)حدود بیست دقیقه توی همون حالت براش خوردم و بعدش گفت می‌خوام بذارم تو کونتمنم که توی اوج لذت بودم و نمی‌دونستم که درد داره قبول کردمچهار زانو روی تخت نشستم و اومد پشتمیه تف به کیرش زد و سعی کرد بکنه تو که اصلا نمی‌رفتتا حالا چیزی توی کونم نرفته بودنه که دردم بیاد و نذارم بکنه .. اصلا انگار راه نداشت که بره توبهم گفت با دستام دو طرف کونم رو بگیرم و بازش کنم .. همین کارو کردم و کیرش رو بازم خیس کرد و فشار داد .. یه لحظه حس عجیبی بهم دست داد و حس کردم یه درد لذت‌بخش داره وجودم رو میگیره . بهم گفت شل کنم و منم سعی کردم شل کنم .یه فشار داد و سر کیرش رفت داخلیه درد وحشتناکی توی کونم پیچید که باعث شد همون لحظه بکشم بیرونکونم بدجور داشت می‌سوخت و دیگه خبری از لذت نبود و فقط درد داشتحتی انگشتم رو که به کونم می‌زدم درد می‌گرفت و می‌دونستم دیگه نمی‌تونم بهش بدمازم خواست که بازم سعی کنه که بذاره تو کونم ولی بهش گفتم که دردم خیلی زیاده و دارم اذیت میشم اگه میشه بذاره واسه دفعه بعدوقتی دید واقعا اذیت شدم قبول کرد و گفت که براش ساک بزنم تا آبش بیادمنم حدود یه ربع دیگه کیرش رو خوردم و آبش رو توی دهنم ریختتموم که شد ازم تشکر کرد و لباس هامون رو پوشیدیم .بعد از اون تقریبا هفته ای یه بار با همدیگه حال می‌کردیم و سه چهار دفعه دیگه گذشت تا بتونه کامل کیرش رو توی کونم جا بدهالبته با این حال چون کیرش کلفت بود نمی‌تونستم زیاد طاقت بیارم و فوقش ده دقیقه می‌کرد و بقیه تایم رو ساک می‌زدم براشتوی مدتی که پیشش بودم سه بار تونست منو بکنه و بالای بیست دفعه براش ساک زدمبعد مدتی بنا به دلایلی از اون کار بیرون اومدم و دیگه ندیدمش .امیدوارم خوشتون اومده باشهاین کاملا یه خاطره واقعی بود و هیچ جاش ساخته ذهنم نبودامیدوارم نویسنده های دیگه ای که توی سایت هستن هم یکم دست از تخیل بردارن و اگه واقعا خاطره واقعی ای دارن توی سایت بذارن نه فقط وقتی که حشری شدن و می‌خوان جق بزنن بیان و خیال‌پردازی کنن .اگه دوست داشتین نظرتون رو بگید و اگر هم تمایل به سکس داشتین تاپیک هام رو بخونید و برام پیام بفرستینروزتون بخیر عزیزاننوشته محمد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *