چگونه بیغیرت شدم

943
Share
Copy the link

سلام منم یکی دیگه از اون جقی یا جلقی های سایت داستان سکسی ام که بیغیرتم .داستات از اونجا شروع شد که تو سن بلوغ وقتی داشتیم همه چیز و میفهمیدیم فیلم عدوسی مادر بالام و پیدا کردم که اخرش شب زفاف ام بود فردای اون روز تو راه برگشت ازمدرسه برای دوستم تعریف میکردم و خیلی حال میداد . من با اون دوستم همیشه کون کونک بازی میکردیم البته بیشتر من مفعول بودم .چون کیره اون خیلی سفید و بزرگ بود گاهی اوقات ام مینشست رو صورتم تا من سوراخش رو لیس بزنم .این بیغیرتیه من از ۲۰ سالگی شروع شد عکس مادرم و تو یاهو میدادم به پسرا تو مهمونیا ازش فیلم میگرفتم میفرستادم یا موقع خواب . مادرم قدش ۱۶۷ وزن ۴۵ ۵۰ سینه ها گرد و کمر باریک بعد از اومدن تلگرام یه شب عکسش و فرستادم برای رفیقم همون که میکرد من و البته بدون سر . گفت چه کسیه گفتم میکنی گفت بیارش گفتم مامانمه اول موند یکم . بعد از اون همیشه من و با شرت مادرم میکنه این اخرا ام عکسش و میفرستم برای این و اون میگم اشتباه شد و اونا ام کلی تعریف میکنن خب همین دیگه بی غیرت بودن یعنی این نه اینکه میگن مادرم و کردم ابجیم و کردم .نوشته رادین

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *