چگونه بیغیرت شدم

0 views
0%

سلام منم یکی دیگه از اون جقی یا جلقی های سایت داستان سکسی ام که بیغیرتم .داستات از اونجا شروع شد که تو سن بلوغ وقتی داشتیم همه چیز و میفهمیدیم فیلم عدوسی مادر بالام و پیدا کردم که اخرش شب زفاف ام بود فردای اون روز تو راه برگشت ازمدرسه برای دوستم تعریف میکردم و خیلی حال میداد . من با اون دوستم همیشه کون کونک بازی میکردیم البته بیشتر من مفعول بودم .چون کیره اون خیلی سفید و بزرگ بود گاهی اوقات ام مینشست رو صورتم تا من سوراخش رو لیس بزنم .این بیغیرتیه من از ۲۰ سالگی شروع شد عکس مادرم و تو یاهو میدادم به پسرا تو مهمونیا ازش فیلم میگرفتم میفرستادم یا موقع خواب . مادرم قدش ۱۶۷ وزن ۴۵ ۵۰ سینه ها گرد و کمر باریک بعد از اومدن تلگرام یه شب عکسش و فرستادم برای رفیقم همون که میکرد من و البته بدون سر . گفت چه کسیه گفتم میکنی گفت بیارش گفتم مامانمه اول موند یکم . بعد از اون همیشه من و با شرت مادرم میکنه این اخرا ام عکسش و میفرستم برای این و اون میگم اشتباه شد و اونا ام کلی تعریف میکنن خب همین دیگه بی غیرت بودن یعنی این نه اینکه میگن مادرم و کردم ابجیم و کردم .نوشته رادین

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *