چی شد که بچه کونی شدم

0 views
0%

سلام ب همه ی شما عزیزان.میخوام ماجرای بچه کونی شدنم رو بگم من اسمم علیه یه پسر خوشگل کون طاقچه و خوش قیافه قدم180،وزن70و یه کون خیلی خوشگل دارم ک برای بچه محلا مونه من الان 18سالمه من از اون جایی ک یادمه همه منو میکردن من از بچگی کون میدادم من وقتی 17سالم بود چندتا پسر تو کوچمون بود ک هی منو انگشت میکردن و اولین کسی ک کیر ب کون من زد اسمش حسین خارجی اهل افغانستان بود یه کیر خیلی بزرگ داشت اول لا پایی می کرد بعد منو برد خونه خالی و همه چیزمو در می اورد ب شروع میکرد اولین باری ک منو برد خونه با عصبانیت گفت زود بیا ساک بزن منم از اون به بعد خیلی از کیر خوشم بعد از اینکه کیرشو خوردم بهم گفت به حالت سگی ب خواب گفتم میخوام چیکار کنی گفت این سوراخو میخوام جر بدم گفتم درد داره گفت آروم میکنم رفت کرم اورد زد ب کونم یه کمم زد به کیرش بعد با یکی از انگوشتاش کرد تو کونم که خیلی درد داشت ولی یه کم بعد آروم شدم بعد کله کیرشو کرد تو کونم ک یه دفعه داد زدم داشتم میسوختم که یه دفعه کل کیرشو کرد تو کونم که نفس نمیتونستم بکشم که بعد یه دفعه آروم تلنبه میزد بعد تند تر شد خیلی خیلی تند تلنبه میزد منم آروم شده بودم که یه دفعه داغ شدم ک فهمیدم آبش اومد ب افتاد روم بعد بلند شد رفت تو اتاق یه نفر دیگه لخت اومد ک فهمیدم کونم پارس که اومد جلو هیچی نگفت یه لب محکم گرفت بعد گفت میخوام جرت بدم چطوره منم خیلی حشرم زده بود بالا گفتم تو عمرا بطونی کیرشو در اورد مونده بودم چی بگم یه کیر25سانتی گفت چطوره؟گفتم عالیه برای منه گفت زیادی نیست گفتم اشکال نداره یه ربع براس ساک زدم بعد گفت بریم سر اصل مطلب چون آب حسین جون تو کونم بود لیز بود گذاشت دم کونم هر کاری کرد نرفت که دفعه انگشت کرد تو کونم که خیلی بازی کرد که دفعه ی بعد کیرشو کرد راحت رفت تو که فرقونی خوابیده بودم بعد دراز کشید گفت بشین روش منم نشستم روش که یه ربع بالا پایین کردم آبش اومد اونم ریخت تو کونم ک خیلی حال کرده بودم بعد از اون با کیر کلفت های کوچه جمع میشن منو میکنن منم از اون ب بعد آرایش میکنم خیلی کون میشمامید وارم خوشتون بیا خدافظنوشته‌ علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *