دانلود

کثیف کاری تو سکس گروهی

0 views
0%

کثیف کاری تو سکس گروهی

سلام اسم من نازنین هست ولی الان من از بچگی نازنین نبودم حتی یه دختر نبودم ولی من کارها رفتارم همیشه منو به سمت دخترونه بودن دخترا جذب می‌کرد از بچگی علاقه خاصی به مانتو روسری به لاک و به کفش پاشنه بلند داشتم یا به آرایش کردن ولی به خاطر پسر بودنم نمیتونستم این کارا رو بکنم همیشه توی مدرسه حواسم بعد از درس به پسرای خوشتیپ بود بزرگتر شدم بیشتر فهمیدم و دونستم یه جسم دخترونه داشته باشم و مثل دخترا لباس بپوشم مثل دخترا از هر نظر باشم پس پیشو گرفتم و رفتم دنبالش و با یکی از دوستام در میون گذاشتم اسمش حسین بود یه پسر قد بلند و خوشتیپ که وضعمو میدونست من خیلی دوسش داشتم انگار شوهرم بود مثل پشت پناه من بود رابطمون به قدری خوب بود که خونه همدیگه میرفتیم حتی اگه تنها بودیم یه بار خونشون بودم که روی تختش با شرت خوابیده بود منم مثل همیشه لباس زیر زنونه که خریده بودم تنم کردم و کیرمو بستم البته الان. از دستش راحت شدم و رفتم تو آشپزخونه براش شربت بیارم تا حالا باهمدیگه سکس نکرده بودیم. منم ایندفعه که رفتم خودمو خیلی تمیز کردم برای سکس شربتو وقتی میخواستم بدم به حسین از عمد ریختم روش و وقتی به خودش اومد خیس ‌‌‌شد بود زود معضرت خواهی کردم و از خدا خواسته شرتشو در آوردم و بدنشو تمیز کردم که گفت راحتی گفتم آره نمیدونم چی شد باور کنین از عمد نکردم پاهام لیز خورد افتادم بغلش و کیر خوشگلش رفت بین پاهام با هم زدیم زیر خنده گفت تو هر کاری حکمتی هست باید تو اینم یه حکمتی باشه منم گفتم هست یه بوسه رو لبام گذاشت و گفت خیلی دوست دارم و خواستمت و تمام سعیمو میکنم که به چیزایی که میخوای برسی منم با یه ناز خاصی ازش تشکر کردم باز شروع کردیم به بوس کردن همدیگه خیلی بهمون خوش گذشت بلند شدم مانتومو پوشیدم و رفتم خونه و تو فکرش بودم لطفا فوش ندید برای کسانی که میخوان تغییر جنسیت بدن باید لباس جنسی که میخوان رو بپوشن. هر روز خدا باهم بودیم یه روز بهش گفتم بیا خونه‌ی ما و سریع اومد اومد تو بوسش کردم وگفتم بیا بریم تو اتاق رفتیم تو اتاق منو چسبوند به دیوار و شروع کرد به در آوردن لباسام تا آخرین لباسمو در آورد منم خودمو به اون سپرده بودم شروع کرد به بوسیدن بدنم از روی نافم تا گردنم بدنامون واقعا داغ کرده بود. خیلی بهم خوش می‌گذشت حشرم زد بالا و گفتم میخوام طعمش کنم اونم گفت باشه خوابوندمش رو تخت و شروع کردم به خورد کیرش اونقدر خوردم که آبش نزدیک بود بیاد خوردنمو قطع کردم وگفت میخوام از پشت بکنمت من که تاحالا اینکارو نکرده بودم گفتم درد داره گفت تو خونه کرم یا وازلین دارین گفتم آره گفت برو بیار رفتم آوردم زد کیرش و حسابی چربش کرد و شروع کرد به لیس زدن کونم. کونم خیس خیس شده بود که گفت میخواد بزاره تو گفتم باشه سر مو آوردم بالا و لبامونو گذاشتیم رو هم بهش گفتم یهو تمومش کن و بزن تو گفت درد داره گفتم یواشم درد داره ولی چیکار کنم آقامونی عیبی نداره گفت باشه لب رو لب بودیم که یهو فشار داد تو و تا دسته کرد تو کنم یه جیغ زدم لبشو از رو لبم برداشت و شروع کرد به تلمبه زدن احساس خیلی خوبی بود بعد از چند دقیقه برام آدی شد و داشتم حال میکردم. گفت آبم داره میاد چیکارش کنم گفتم تا حدی که میتونی تلمبه بزن و بعد از اون بزار تو دهنم میخوام بخورمش گفت باشه تلمبه زدنشو سریع تر کرد و یهو در آورد و منو بر عکس کرد گذاشت تو دهنم و شروع به ساک زدن کردم تا جایی می‌شد آبشو خوردم وقتی کیرشو از تو دهنم در آورد انگار نه انگار که ارزا شده و باز کرد تو کونم و منو کرد. منم حال میکردم یهو دیدم بغلم کرد و رو هوا منو میکرد حسابی منو کرد اونروز تا ساعت شیشو هفت شب خونه ما بود بعد رفت منم بدرقش کردم و رفتم حموم خودمو تمیز کردم. اومدم بیرون بهش زنگ زدم ببینم رسیده گفت آره رسیدم و دارم میرم حموم اون روز یکی از روزای خوب زندگیم بود قسمت بعد یعنی من بعد از تغییر جنستو بخونید.

Date: December 9, 2018
Actors: mia malkova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *