کردن دوست دخترم از پشت

0 views
0%

سلاممهدی هستم اولش میخوام راجب خودم بگم یه پسر 18 ساله با پوست تیره از لحاظ قیافه خوشگلم البته از نوع مردونش از لحاظ هیکل یکم شکم دارم و از لحاظ قد معمولی ام 176اینم بگم که قبلا یبار کس کردم اما ماجرا از جایی شروع میشه که یه دختر هم سن خودمو که اسمش شرمین بود رو یه روز تو پارک دیدم(شهر ما یه شهر کوچیکه) از شرمین بگم بهتون یه قیافه معمولی به بالا و یه اندام واقعا تو با پوست سفید سینه به گفته خودش 90 کون خوش فرم قدشم 165 به نظرم و اینم بگم که لاغرم بودو بعد چن روز فهمیدم اونم بهم حس داره و مخشو زدمدوست شدیم اولش حسمون دوس داشتن بود ولی بعدش عاشق هم شدیم اوایلش که تو یه پارک خلوت بردمش به اصرار یه لب کوچیک داد و بعدشم یه بغل ولی خب بعدش خیلی پیشرفت کردیم پیشرفتمونم در حد حرف زدن بود یعنی خیلی دیگه رومون بهم باز شده بود که من ازش درخواست سکس از پشت کردم و بهش گفتم نیاز دارم که قبول نکرد ولی چون دوسم داشت تنهام نزاشتهمینطوری موند یه این وسط بردمش یه مکان تو طبیعت که اینبار پیشرفت کرده بودیم واقعا و به جز لب دست زدم به سینه هاشو کونش با اصرار زیادم یکم ممشو خوردم که یه مردم آزار پیداش شد فرار کردیمبعدش اون روز یه روز خانوادم یه کاری براشون پیش اومد رفتن یه شهر دیگه که رفتن و برگشتنشون کم کمش 4 ساعت زمان میبرداون روز بهش پیشنهاد دادکم که بیاد خونمون و قبول کرد چون قول داده بودم دیگه درخواست سکس نکنم ازشبالاخره منتظر موندم تا اومد درو زد اومد تو که خوش امدگویی کردم ازشو نشست روی مبل بعد یه پذیرایی کوچیک رفتم بغل کردمو لب گرفتم همینطوری که لب میگرفتم دست میزدم به سینش تا اینکه خوابوندمش رو مبل سینه شو باز کردم البته نمیزاشت هی میگفت مهدی میخای چیکار کنی که گفتم هیچی من بهت قول دادم بالاخره تونستم مانتوشو باز کنمو سوتینشو پایین بکشم از رو ممه شروع کردم به خوردن ممش که یکم حشری شد بعدش گفتم بیا بریم تو اتاق من رو تخت که گفت همینجا خوبه گفتم نه بریم که قبول کردرو تخت دراز کشیدیم به اصرار زیاد مانتو و سوتینشو کامل در آورد ولی نمیزاشت به شلوارش دست بزنم ولی انقد گردنشو ممشو لبشو خوردم و از زیر شلوار و شرطش کسشو مالوندم که دیگه حشری شد ولی وقتی میخواستم دکمه شلوارشو باز کنم نمیزاشت و میترسید که گفتم میخام لخت تو بغل هم باشیم و انقد اصرار کردم که شلوارشو در اورد اونم گفت تو هم دربیار که منم دراوردمهمینطوری غرق در مالوندن هم بودیم لبمو بردم سمت نافش که یکم لیس زدمش خواستم شرتشو درارم که نمیزاشت انقد اصرار کردم که در اورد و منم دراوردم شرتمو ناگفته نمونه که زیر اون شرط صورتیش ته کس خیلی لیز بود که ادمو بیهوش میکرد شروع کردم به لیس زدن کسش خیلی خوب خوردمش که دیگه رو فضا بود و چشاشو بسته بود بعد دوباره اومدم سمت لبشو لب گرفتم و بغلش کردم اونم کیرمو میمالید همینطوری تو بغلش موندمو تو گوشش گفتم حشری شدم خیلی و گفتم مال منی ولی نمیزاری از پشت بکنمتچن بار این حرفو زدم با کمال ناباوری قبول کرد گفت باشه از پشت بکن رفتم کرم نیوا اوردمو میخاستم بزنم رو سوراخ کونش که گفت بیا اولش ساک بزنم گفتم باشه و دراز کشیدم یکم ساک زد و سر کیرمو میک میزد که من میلرزیدم بعد ترسیدم ابم بیاد گفتم بسه دیگه دراز کشید به سمت جلو رو زمین زیر شکمش یه بالش کوچیک گزاشتم کرم و زدمو کیرمو یواش کردم توش که گریش گرفت زود در اوردم گفتم دیگه نمکنم دردت میاد که گفت نه بکندوباره شروع کردم به زدن که ابم اومد داخل کونش جون روز قبل جق زده بودم ابم خیلی کم بود اینم بگم نمیدونم چرا کردنش از کون خیلی خال نداد بهم ینی ساک و جق بیشتر از کردنش بهم حال داد من واقعا کس کرده بودم قبلا و انتظار داشتم همچین حالی بده که اصلا حس لذت نداد بهم کردنش از کونکه بعدش از درد به خود میپیچید ولی با اون وجود لبش رو لبم بود ینی خودش لبمو میگرفت هیانقد درد داشتو لذتم نداشت واسم که پشیمون شدم ازش خیلی معذرت خواستم ولی خیلی خوب باهام رفتار کرد و چون وقت نداشتیم حاظر شد ورفتبعد رفتنش هردو پشیمون بودیم و گفت که کات میکنم که من واقعا عاشقش بودم و نمیتونستم و قصدم ازدواج بود و کردمش چون مال خودم میدونستمش که ازم فرصت خواست که کنار بیاد با این قضیه که فرصت دادم بهش بعدش برگشت دوباره کنارم منم چون گذشتشو میدونم که با هیشکی نبوده از طرفی دوسشم دارم دنبال کارامم که شرایطمو بسازم برم خواستگاریش ولی همچنان نمیدونم چرا کردنش از پشت حال ندادنوشته مهدی

Date: February 12, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *