کردن کون دختر خارجی اهل افغانستان

0 views
0%

سلام خدمت همه دوستانواقعا حلال کون دختر افغانستانی البته از نوع تمیزشامروز کردمش چه بچه کونی کاش از این ببعد افغانستانی بکنمنزدیک ۱۸ سانت سالارهمتوسطقدم ۱۷۵خدارشکر چهره نسبتاخوبی دارم خدارشکر ،به لباس هم اهمیت ویژه ای میدم بوتیک کردم اتاق مو،من پشتیبان دستگاه os ام،یک ارایشگاه زنونه دستگاهشو چک میکردم هر سی روز، یماه قبل که رفتم پیش خانم کریمی، اولش خب طبق معمول در زدم و معرفی کردم خودمو از پشت در ،ی دختر جوون جوابمو داد گفت بفرمایین، یالا یالا گفتم و رفتم داخل، بر خلاف خانم کریمی که با شال و شلوار و پیراهن همیشه تو ارایشگاه جلو من ظاهر میشد، این دختره سرلخت موهاشم شبیه موهای پسرا کوتاه کرده بود، شلوارک و تاپ یکم حالمو خراب کرد نامرد ولی چون نباید دردسر درست کنیم برا خودمون ،چون از مرکز بعد تست دستگاه ها زنگ میزنن صحت سنجی میکنن وسوال میپرسن از دارنده دستگاه ،منم ریسک نکردم سرمو انداختم پایین کارمو انجام دادم بهش نگاه نمیکردم، یهو دختره گفت چ بچه مثبتی راحت باش چشام گرد شد یکم تعجب کردم خلاصه کارمو تموم کردم و داشتم میرفتم بیرون گفت اگر این دستگاه مشکل پیدا کرد چکار کنیمگفتم خانم کریمی دارن شماره بنده رو ،گفت ایشون فعلا رفتن سفر من ی مدتی اینجام تا باز باشه ارایشگاه، گفتم از خانم کریمی بگیرین ، گفت حالا زحمتت میشه رو کاغذ بنویسی؟ بچسبونم ب دستگاه؟گفتم باشه و نوشتم ، بعد با خنده گفتم ۲۴ ساعت پاسخگو هستم در مورد مسائل کاری باخنده البته ، یهو گفت تلگرامم پاسخو هستین؟گفتم بستگی داره چ مشکلی باشه« این مدت همش به چشاش نگاه میکردم تا نگه با خودش بی جنبه م خدایی چ کار سختی بودد اب از دهنم میچکید لعبتی بود لامصب»گفت حالا ایشالا ک زودتر خراب بشه و خندیدیم و رفتیمفهمیدم ک ی نیمچه پایی داده، ولی امیدی نداشتم چون اکثر ارایشگرای زنانه همین لاس هارو میزنن همیشه، سه روز بعدش زنگ زد دستگاه عکس قفل روش اومده، راهنماییش کردم ولی گفت خودت بیا درست نشد، باز من رفتم اونجا ، مشتری داشت ی بیست دقیقه واستادم مشتریه بره بعد برم داخل، خلاصه بعد اینکه رفت مشتریش اومد دم در اشاره کرد بفرمایین، منم ماشینو قفل زدم و ی دستگاه سالم برداشتم و رفتم داخل ارایشگاه، دیدم دستگاه سالمه، گفت خودش درست شد گفتم منو از کار انداختی ک گفت حالا ی شربتم با ما بخور طوری نمیشه خلاصه کنم رابطه مون شروع شد تلگرام و اینستاو….شب ساعت هفت بود پیام داد اگر میتونی بیا دنبالم بریم بیرون رفتم دنبالش و ی پیتزا شبدیز زدیم بر بدن، رسوندمش ادرسی ک داد، گفتم ی کوچه قبل بگو‌واستادم تا کسی نبینه ضایس ، گفت کسی ندارم ک گفتم چطور ؟ گفت با مادرم تنهام پدرم فوت کرده داداشامم رفتن هرات اینو ک گفت گرخیدم گفتم مهاجری مگه گفت اره، تا بیس دقه میگفتم اوسگولم نکن باو افغانیا هزاره ن تو خیلی خوشگلی فیلمم نکن، قسم خورد و داستانشو گفت ، منم ک تو کف ش بودم باید میکردمش، گفتم باشه اشکال نداره و مهم خودتی و….، فردای اون روز گفتم وقت داری بریم خونه یه قلیونی بزنیم، گفت نه باید بمونم ارایشگاه،«ارایشگاه خواهرخانم کریمی« جایی ک در اصل کار میکرد» منم اصراری نکردم رابطه ب صورت عادی طی میشد با لب و بغل، تا امروز ۱۶ مرداد ۹۷، گفتم میتونی مرخصی بگیری از صاحب کارت بریم خونه ، گفت خبرشو میدم، ظهر گفت از ساعت ۱۲تا پنج بیکارم بریم، رفتیم خونه «خونه ای که با دوستم اجاره کردیم تو صدف فقطم برای کردن زید و کسکلک بازیامون»جوج گرفتم برای ناهار و میوه لباس کار و اسپری هم همیشه هست تو خونهبعد از زدن ناهار رفتم حموم دوش گرفتم اومدم بیرون دیدم بعلهههههههه با سوتین و شورت نشسته رو مبل و پریدم بغلشلبااش مزه خوبی میداد عالی بود گردن و لاله گوششو خوردم ی اهی کشید ک فهمیدم بد جور حساسه رو گردن ، سینه هاشو دراوردم از سوتین دوتا سینه با سینه قهوه ای، خوردم حسابی هم خوردم نالع میزد دستش ب کیرم بود و میمالید منم با یک دست کص شو میمالیدم و با دهنم سینه شو مک میزدم و با دست راستم کونشو گرفته بودم، بعد اینا واستادم کیر و دادم بخوره، ساک میزد عالیییییییییییییییییی گفتم میخوری ابمو گفت اره پنج دقیقه ای ساک زد و ابمم خورد،تخمامو میخورد نفسم بالا نمیومد، لیس میزد از زیر تا بالا وای ک دیوونم کرد ، خوابوندمش رو شکمش، کونش اومد بالا، ی تن بی مو و صاف ، بالشت گذاشتم زیر شکمش، ی تف مجلسی زدم ب سوراخ خوشگلش انگشت مو یواش کردم تو دردش گرفت گفتم صبر کن ، با هر زحمتی بود س تا انگشتمو کردم تو ، درد میکشید ولی تحمل میکرد، نوبت سالار بود کون و فتح کنه، ی تف از خودش گرفتم ی تف م خودم زدم دم سولاخش ، سرشو دادم تو ، دهن اونم محکم به بالشت فشار میدادم دادش بیرون نره، یواش یواش تا ته کردم داخل ، تا سر کیرم در میاوردمو و میکردم تو درد داشت ولی ی کوچولو اشک از چشاش اومد گفتم اگر نمیخای ادامه ندم ، گفت تو بکن چکار داری ب بقیش ، منم کردم ریتم تلم زدنو کم کم تند کردم دیگه عادی شده بود براش، خوابیدم روش گردن و لاله گوششو میخوردم، گفتم بهش ببخش ک دردت اومد هیچی نگفت ، دستمو کشید رو کصش، فهمیدم ک باید بمالم براش، یکم خودمو میزون کردم که دستم برسه ب کسش و بتونم بکنم، حدود چهل دقیقه کردم« کمر دومم بود»،ابمم ریختم تو کونش، گفتم ارضا شدی ؟ گفت اره دوبار شدم، گفتم ببخش درد داشتی ، گفت دردش جزئی از لذتشه، گفتم چه دختر خارجی اهل افغانستان باحالی مخ زدم گفت من مختو زدم گفتم میگفتن دخترا خارجی اهل افغانستان پا نمیدن و… گفت چرت زیاد میگن باور نکن ، گفتم تا حالا کون این طوری نکردم ب شدت عالی هستی ،گفت فیتنس میرم ،گفتم باخرج ارایشگاه زندگی تون سخته؟گفت نه پدرم پول داشت خیلی وقته ایرانیم پول داد شناسنامه ایران گرفتیم ،ولی من دوس نداشتم بهت دروغ بگم، گفتم خوب کاری کردی،دیگه نپرسیدم باباش چکاره بوده ک اوصاع خوبی نسبت به افغانای دیگه دارن، مهم اینه من میکنمش ، فک نمیکردم دختر خارجی اهل افغانستان انقد سکسی باشه و کردن کون ش بشه همه فکر و خیالم،ببخشید طولانی بود ولی دختر خارجی اهل افغانستان مخ بزنین و بکنین کون شون عالیهنوشته ناشناس

Date: December 8, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *