کردن کون دوست نامزدم

0 views
0%

سلام.اسم من حسینه.خاطره ی ک میخام براتون تعریف کنم بر میگرده ب دوسال پیش.نامزده من ی دوستی داشت ب نام رویا که اغلب همیشه خونه نامزدم بود و همیشه اونو میدیدم.به دلایلی من و نامزدم از همه جدا شدیم و این بهانه ی بود برای رویا خانوم که خودشو ب من نزدیک کنه.بعد از دوستی با رویا رابطه ی ما خیلی عمیق تر شد ک کونشو ب من هدیه کرد.اما میخام ماجرای گلیدن رویا به وسیله کیر کلفت من و پسر داییم حامد رو براتون بگم.یه روز دلم خیلی هوس کس کرده بود ی زید پایه داشتم ک همیشه از کس میکردمش.اون روز من راحله رو بردم خونه پسر داییم و ی دست از کس کردمش.پسر داییم گیر داد ک منم باید بکنم.من قول رویا رو بهش دادم ک تا ی ساعت دیگه میارمش.بعداز اینکه راحله رو پیاده کردم ب رویا زنگ زدم و گفتم اماده شو.رویا هم از خدا خواسته قبول کرد.رفتم دنبالش و سریع بردمش خونه.پسر دایی کیرش سیخ و منتظر بود.منو رویا رفتیم تو اتاق و طبق قراری ک با حامد داشتم گفتم هر وقت صدات کردم بیا.من با وجود اینکه ی بار ابم ریخته بود بازم حشری بودم.منو رویا شروع کردیم ب لب گرفتن.گردونو لاله گوشو وحشیانه میخوردم.اه اوه رویا در اومده بود.لباسشو در اوردم و شروع کردم ب پاره کردن سوتینش….وای خدا همیشه سینهای رویا واسم جذابیت خاصی داشت.تپل و سفید با نوکی کاملا قهویی.مثل وحشیا افتادم ب جون سینهاش و چنگش میزدمو میخوردمش.رویا هم کیرمو با دستش فشار میداد.اداختمش رو مبلو شلوارشو کشیدم پایین.پاهای تپلو سفیذش اب کیر ادمو راه مینداخت.پاهشو و روناشو لیس میزدم.اااااه.رسیدم ب شورتش.همیشه عاشق اینم ک شورتو با دندونام مثل وحشیا پاره کنم.با دندونام شورتشو جر دادم تا رسیدم ب کس تپلو صورتی نازش.خیس خیس بود.چنان لیسی ب کوسش زدم ک داشت از حال میرفت.کوسشو با پایان وجودم میلیسیدمو چوچولشو تو دهنم میمکیدم.حسابی حشری شده بود.میگفت.ححححححسین جرم بده.کیرتو بکن تو کوسم حسسسسسسین.اااااخ.جنده ی تو شدم اااااه.بلند شدمو کیر کلفتمو دادم دستش.سر کیرمو چنان مک میزد ک انگار داره ابنبات میخوره.کیر ب اون کلفتیو تا دسته میکرد تو دهنش.بعد ده دقیقه ساک زدن ب حالت 69شدیم.عاشق 69هستم.هردومون وحشیو شهوتی شده بودیم مث سگ همدیگه رو لیس میزدیم.میگفت جوووووون کیر کلفتتو خودم صاحب شدم.مال خودمممممه.جوووون.با پایان وجودش میخورش.منم زبون تو سوراخ کوسش میکردمو میچرخوندم.اووووف مزه کوسش واقعا باحال بود.گفت کیر میخاد جندت.بکنم حسسسسین.دراز کشیدمو اومد روم خابید.کیرمو گذاشت لا کوسشو محکم وسط کوسش میمالید اااااه چ حالی میداد.داغو خیس بود.کونشو با اب کوسش خیس کردو یهو تا دسته کردش تو کونش(خودم سوراخ کونشو گشاد کرده بودم قبلا)یهو ی جیغ کشید نفسش بند اومد.میگفت هر موقع کیرتو میکنم تو کونم انگار برام تازگی داره.ب شدت پایان رو کیرم بالا پایین میشد همش قربون صدقه کیرم میرفتو میگفت…اووووف قربون کیرت برم کیر کلفتم.جندتو پاره کن.جرم بده.کیرت تا دسته تو کونم.ااااخ کیرتو میخام کیر کلفتم ااااااه .یهو دیدم وقتش مناسبه ک حامدم وارد بازی کنم.گفتم رویا دوس داری دوتا کیر بهت بدم.گفتتتت ارههههه جوووون دوتا کیر میخام.یهو حواسش رفت ب حامدو گفت ن نمیخام.یکم اسرار کردم دیدم فایده نداره.کیرم لا کوسش بودو کاملا روم خابیده بودو از لب میگرفت.مم یهو گفتم حامد بیا.حامدم یهو پرید تو اتاق.لخت بود با کیری کاملا سیخ شده و کلفت.فورن پشت رویا نشستو بدون حرف تا دسته کردش تو کون رویا.منم لباشو محکم میخوردم ک جیق نزنه.حامد بطور وحشیانه تو کون رویا تلنبه میزد منم سینهای رویا رو ک رو من دراز کشیده بود میخوردم.دیگه رویا از شدت شهوت داشت از حال میرفت.حامد بعد از پنج دیقه ابش اومدو ریختش تو کون رویا ولی چون اون کون تپلو سفیدو نمیشد همینطوری ازش بگذری صداشو در نیاوردو بازم ب تلنبه زدنش ادامه داد.منم از زیر رویا در اومدمو ب حالت چهار دستو پاش کردیمو حامد کیرشو گذاشت تو کونش.منم کیرمو گذاشتم تو دهنشو رویا با پایان لذت کیرمو میخورد.رویا یهو لرزیدو ب حال شد فهمیدیم ک ارضا شده ولی ما کار خودمونو میکردیم.منو حامد جامونو عوض کردیم.من کیرمو کردم تو کونشو با پایان شدت تلنبه میزدم تو کون رویا.رویا هم فقط اخ اخ میکرد.بعد از ده دیقه تلنبه زدن ایم اومدو ریختم تو کون رویا.بیحال افتادم ی گوشه ولی حامد ول کن رویا نبود.من رفتم رو مبل لم دادم داشتم گایده شدن رویا رو میدیدم.حامد تو حالتای مخلف رویارو از کون میکرد.اون کون تپلو گوشتی سفیدو هر کس زیر اون کیر کلفت میدید ابش میریخت.یهو دوباره کیرم سیخ شد.حامد رو گفتم رویا رو بیار اینجا.کیرمو دادم دست رویا و اونم مث ابنیات لیسش میزدو میخوردش منم با سینهاش بازی میکردمو نوکشونو فشار میدادم طوری ک دردش بیاد.حامد هم اصلا تو ی فاز دیگه بودو داشت مث سگ رویا رو از کون میکرد.کیر حامدو کشیدم بیروووون ووووای چقد سوراخش گشاد شده بود.کیرمو گذاشتم جای کیر حامد و با ضریهای محکم میکوبیدم تو کونشو با سیلی رو کونش میزدم طوری ک اشکش دراومد.واقعا حشری بودم دوباره جامو با حامد عوض کردم.حامد داشت ابش میومد.کمر رویا رو محکم گرفته بودو محکم با پایان توان کیرشو میکوبید تو کون رویا .کم مونده بود تخماشم بره تو کونش.یهو باز رویا ارضا شد.این بار سومش بود ک ارضا میشد.حامد با تلنبه های وحشیانه ابشو با پایان فشار تو کون رویا خالی کرد.منم ک کیرم تو دهن رویا بود.حامد از حال رفتو همونجا افتاد.رویا هم اومد بغل من.واقعا اشکش در اومده بود.پنج دیقه تو بغلم خابید منم ک حشریو ول کن رویا نبودم.شروع کردم ب خوردن کس رویا تا دوباره حشریش کنم.بعد چند دیقه دوباره اه و ناله رویا دراومد.منم کیرمو کردم تو کونش.واقعا دیگه نا نداشت.پانزده دیقه ی تو حالتای مختلف ی سره تو کون رویا تلنبه میزدم.خابیدم رو کونشو خودمو ولو کردم رو کمرش.اوووف مث ابر نرم بودو سینهاش ب زمین چسبیده بود.یهو حس کردم داره ابم میاد.گفتم رویا ابم داره میاد.گفت ن یکم دیگه بکن داره اب منم میاد باهم ارضا شیم. منم تلنبه هامو محکم تر کردمو سر رویا رو برگردوندمو لب تو لب شدیم.وووای خیلی بهم حال میداد.یهو هردومون بهم پیچیدیمو باهم ارضا شدیم.ابمو تا ته تو کون رویا خالی کردم.چند دیقه ی لخت تو بغل هم خابیدیم.و بعد اماده رفتن شدم.این بود داستان منو رویا.بعد داستانای دیگه سکسم با رویا رو براتون تعریف میکنم.دوستان این ماجرا کاملا واقعیه و هیچ گونه دروغی در اون نیست.لطفا فوش ندید.امیدوارم خوشتون اومده باشه.نظر بدیدنوشته hossein_ra

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *