کردن کون نجمه

4397
Share
Copy the link

دو روز بود که عقد کرده بودیم نجمه (خانمم)زنگ زد گفت توی خونه تنهام حوصلم سر رفته بیا تا بریم بیرون یه چرخی بزنم….منم سریع اماده شدم رفتم …زنگ خونه رو زدم نجمه در رو باز کرد یه تاپ قرمز با ساپورت مشکی پوشیده بود…کس تپلش از زیر ساپورت خودنمایی میکرد…در رو بستم گرفتمش تو بغل ..‌شروع کردم به خوردن لباش…دست رو گذاشتم رو سینه هاش شروع کردم به مالیدن؛همزمان دست دیگه رو کردم توی شرتش و کسش رو میمالیدم حسابی حشری شده بود…خوابوندمش رو مبل ؛شلوارش رو در آوردم کس تپلش رو حسابی خوردم…مثل مار به خودش میپیچید پاهاش رو جمع میکرد…گفتم میخوام کست رو بکنم یهو خود ش رو عقب کشید گفت تا عروسی نکردیم جلو نه…خیلی اصرار کردم گفت نه…شب حجله اگه پرده نداشته باشم آبروم میره…دیدم فرصت خوبیه که کون قمبلش رو بکنم…دستم رو گذاشتم رو کونش ؛سوراخش رو ماساژ دادم …یه کم کرم زده به انگشتم یواش کردم تو کونش…گفت بکش بیرون درد داره…گفتم اینطوری که نمیشه نه کس میدی نه کون….با کلی اصرار راضیش کردم کونش رو بکنم…کیرم رو گذاشتم تو سوراخ کونش ..یه کم فشار دادم دادش در اومد …میگفت تو رو خدا نه ..خیلی درد داره…گفتم من شوهرترم اگه کون تو رو نکنم پس باید دنبال دوس دختر باشم برا کون کردن…صورتش رو چرخوند ..گفت فقط یواش….چند لحظه ای خودم رو نگه داشتم تا یه کم جاباز کرد…یه کم فشار دادم تقریبا یک سوم کیرم تو کونش بود…اخ و اوخس در شده بود….گفتم عزیزم تحمل کن یه کم جاباز کنه دردش ول میشه…سرش رو محکم به مبل چسبونده بود چنگ میزد…یواش یواش تلمبه زدم … شروع کردم همزمان کسش رو مالیدن…دیدم اروم تر شد…من سرعت تلمبه زدن رو بیشتر کردم ….نصف کیرم تو کونش بود…خیلی حال میداد…بالاخره ابش اومد…ولی از بس دردش گرفته بود که تا چند روز به سختی راه میرفت و…نوشته ؟

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *